13 iulie 2010

Un interviu cu Dr. Hamadoun I. Touré, secretar-general al ITU, HB9EHT

Realizat de David Sumner K1ZZ
Publicat în revista QST în mai 2008
Traducere de Francisc Grünberg, YO4PX
publicată cu acordul lui David Sumner, K1ZZ


Secretarul IARU David Sumner, K1ZZ a avut recent ocazia de a-i adresa d-lui Dr. Touré o serie de întrebări despre viziunea sa privind Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (ITU), dar şi despre realizarea sa personală, obţinerea unei autorizaţii de radioamator în 2007.
Când aţi devenit pentru prima dată interesat de radio?
La fel ca pentru toţi tinerii generaţiei mele, radioul a fost şi pentru mine un mister pe care doream să-l stăpânesc. De la o vârstă foarte fragedă am dovedit talent în matematici şi în ştiinţe şi am dorit să devin inginer.

Ce anume v-a îndreptat spre studierea ingineriei şi a telecomunicaţiilor?
Am crescut cu concepţia că în viaţă este important să ştii mereu ce doreşti să obţii. Tatăl meu, decedat acum, obişnuia să mă chestioneze în această privinţă legat de orice chestiune. Astfel că la absolvirea liceului, atunci când mi s-a dat să completez un formular pentru folosirea unei burse de merit pe care o obţinusem, a trebuit să aleg între trei opţiuni pentru studiile mele universitare. Spre deosebire de alţi elevi, eu am înscris de trei ori acelaşi cuvânt: "electronică". Credeam cu convingere că, pus în faţa unei astfel de opţiuni, Comitetul nu va avea altă alegere.

Când şi unde aţi avut primul contact cu radioamatorismul? A fost o anumită persoană care v-a iniţiat în radioamatorism?
În Sankt-Petersburg - fostul Leningrad - la Institutul de Telecomunicaţii. Ştiţi, Institutul era una dintre cele mai bune şcoli din fosta Uniune Sovietică. Acolo mi s-a dezvoltat pasiunea pentru radioamatorism şi sateliţi. Mai târziu am lucrat la staţia terestră din Bamako, Centrul de recepţie radio al Mali era la doi paşi. Obişnuiam să-i vizitez în fiecare pauză de lucru. Ulterior am legat o prietenie foarte strânsă cu Olof Lundberg, SM0CKV, fostul director executiv al ICO şi INMARSAT. În ITU-BDT (Biroul de Dezvoltare al Telecomunicaţiilor) [Dr. Touré a fost directorul Biroului timp de opt ani, înaintea alegerii sale în funcţia de secretar general] am avut şansa de a întâlni foarte frecvent echipa IARU şi pe preşedintele acesteia Larry Price, W4RA, care a devenit pentru mine o adevărată sursă de inspiraţie.

V-aţi întâlnit recent cu M.S. Juan Carlos I, regele Spaniei, cunoscut radioamatorilor ca EA0JC. Aţi avut ocazia de a discuta şi despre radioamatorism?


Am avut marea şansă de a intâlni pe M.S. Juan Carlos I al Spaniei cu ocazia cele de a 75-a aniversări a Conferinţei plenipotenţiare a ITU şi a celei de a 4-a Conferinţe internaţionale de radiotelegrafie, care s-au desfăşurat pentru prima dată la Madrid în 1932. Acum 75 ani la Conferinţa internaţională de radiotelegrafie au fost reprezentate circa 65 de ţări şi 64 de companii private şi organizaţii internaţionale private. Pentru comparaţie, la ultimul WRC-07 au participat 3117 delegaţi din 155 de state-membre, precum şi reprezentanţi şi observatori a 88 de organizaţii internaţionale. În acest moment avem în ITU 191 de state-membre şi 700 de membri sectoriali şi asociaţi.
Cea mai importantă realizare a primei Conferinţe de la Madrid a fost crearea unei unice Convenţii conţinând principiile generale considerate a fi comune telegrafiei, telefoniei şi serviciilor radio. Articolul I al noii Convenţii a pus bazele Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, care a înlocuit Uniunea Internaţională a Telegrafiei. S-a adoptat următoarea definiţie a noului termen telecomunicaţie: "Orice comunicare de semne, semnale, texte scrise sau imagini prin intermediul telegrafiei sau telefoniei precum şi de sunete de orice natură transmise prin fir, radio sau alte sisteme sau proceduri de semnalizare electrică sau vizuală."
Această ceremonie de aniversare a avut loc anul trecut la 10 octombrie, cu două zile după ce mi-am luat examenul de amator CEPT la OFCOM (Oficiul pentru comunicaţii) care să-mi permită să fiu activ ca radioamator în Elveţia şi în ţările CEPT cu indicativul HB9EHT. Bineînţeles că am fost foarte mândru să-i împărtăşesc această veste Maiestăţii sale regele Juan Carlos, EA0JC. I-am dat şi noul meu QSL, precum şi o colecţie de cărţi de confirmare 4U1ITU şi 4U1WRC. De asemenea l-am invitat să opereze staţia noastră specială 4U1ITU. (Staţia de amator care funcţionează în sediul ITU de la Geneva este entitate separată pe lista DXCC, la fel ca şi staţia 4U1UN care îşi are sediul în clădirea Naţiunilor Unite de la New York - nota mea, YO4PX)


Ce poate face comunitatea radioamatorilor pentru a vă ajuta în îndeplinirea misiunii ITU, în special în cazul comunicaţiilor radio în situaţii de urgenţe şi calamităţi şi în domeniul instruirii tehnice?
Ca parte a eforturilor ITU de edificare a Societăţii Informaţiei, mi-am fixat o prioritate importantă în cursul mandatului meu de Secretar general: comunicaţiile de urgenţă în situaţiile de calamităţi naturale. Ar putea necesita ani de zile construirea unor infrastructuri şi a unor reţele trainice ale Tehnologiilor de Comunicaţii şi Informaţii (Technologies of Communications and Informations, ICT). Cu toate acestea, forţa devastatoare a naturii poate distruge acest efort în câteva minute, după cum am văzut în vremea din urmă pe tot globul. Va fi o mare realizare dacă toţi radioamatorii din lume, ca parte a comunităţii mondiale a radioamatorismului, vor învăţa cum să ajute, să sprijine şi, atunci când e cazul, să şi participe, direct sau indirect, la orice operaţiune de ajutorare. Mă aştept ca toţi radioamatorii să ajungă să ştie pe dinafară cele mai importante articole, prevederi şi rezoluţii ale Reglementărilor Radio ale ITU referitoare la comunicaţiile radio în situaţii de calamităţi naturale şi să dobândească cunoştinţe practice privind felul în care trebuie să-şi opereze staţiile în asemenea cazuri. Participarea în concursuri, activităţi Field Day şi orice alte exerciţii de amator sunt cele mai bune căi de instruire pentru noi toţi, iar în perioadele în care suntem cruţaţi de dezastrele naturale acestea reprezintă o distracţie grozavă şi întreceri pasionante - componente ale hobby-ului nostru.
ITU împreună cu adnministraţiile şi membrii sectoriali, inclusiv IARU, lucrează pentru dezvoltarea infrastructurii şi a tehnologiilor de comunicaţii şi informaţii, coordonând utilizarea eficientă a spectrului de radiofrecvenţă, stabilind standarde şi linii directoare privitoare la folosirea sistemelor de radiocomunicaţii. ITU s-a concentrat din ce în ce mai mult pe reducerea efectelor calamităţilor naturale prin previziune, detectare, monitorizare şi alertare. Uniunea îşi dezvoltă standarde noi pentru telecomunicaţiile care joacă un rol strategic în realizarea unei interconexiuni şi interoperatibilităţi globale, în vederea monitorizării şi administrării în momentul apariţiei situaţiilor de urgenţă şi în timpul dezastrelor. Una dintre soluţiile sale referitoare la serviciul de amator este Recomandarea ITU-R M.1042 intitulată "Comunicaţii în calamităţi prin serviciul de amator şi prin sateliţii de amatori". Ea recomandă
1. ca Administraţiile să încurajeze dezvoltarea reţelelor de amatori şi de sateliţi de amator capabile să furnizeze comunicaţii în cazul unor dezastre naturale;
2. ca astfel de reţele să fie robuste, flexibile şi independente de alte servicii de telecomunicaţii şi să fie capabile să opereze cu surse de alimentare alternative de urgenţă;
3. ca organizaţiile de radioamatori să fie încurajate să promoveze proiectarea unor sisteme robuste capabile să asigure comunicaţii în timpul dezastrelor şi a operaţiunilor de ajutorare;
4. ca organizaţiilor de radioamatori să li se permită să-şi testeze periodic reţelele în timpul perioadelor în care nu se produc calamităţi naturale."
ITU a fost forţa motrice îndărătul Convenţiei pentru telecomunicaţii de urgenţă de la Tampere. IARU a fost de asemenea un participant deosebit de activ în faza pregătitoare, dar participarea comunităţii de radioamatori va constitui cheia fazei de aplicare a acestei Convenţii. În conformitate cu Convenţia de la Tampere autorităţilor naţionale de reglementare li se cere să faciliteze folosirea echipamentului de telecomunicaţii şi realizarea de reţele de prevenire a dezastrelor, de alertare şi de reacţie. Statele semnatare ale Convenţiei au convenit să permită importul temporar de echipamente de comunicaţii de urgenţă, să relaxeze cerinţele de autorizare, să renunţe la taxele aferente autorizării şi să acorde anumite privilegii operatorilor acestor echipamente. Pentru prima dată un tratat internaţional extinde privilegii nu numai asupra echipei organizaţiilor internaţionale cum ar fi Naţiunile Unite şi agenţiile sale specializate, dar şi asupra unor entităţi nestatale, cum sunt organizaţiile neguvernamentale (ONG-urile) şi firmele aparţinând sectorului privat, care participă la respectivele activităţi. Pentru state a fi părţi ale Convenţiei de la Tampere prezintă două avantaje: un stat afectat de o calamitate va beneficia rapid de o asistenţă eficientă, iar statele care oferă această asistenţă o pot face fără întârzieri de natură administrativă. (…)

Aţi dori să spuneţi ceva radioamatorilor despre viziunea dumneavoastră privind folosirea telecomunicaţiilor în viitor în beneficiul omenirii şi a bunăstării planetei noastre?
În cursul celor 142 de ani ai istoriei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii oamenii au trecut de la deplasarea la cel mai apropiat oficiu postal pentru a trimite telegrame la expedierea de faxuri din aparatele aflate în birourile lor, iar acum la trimiterea de mesaje multimedia din calculatoarele lor şi de pe telefoanele lor mobile. Uneltele de comunicaţii vin din ce în ce mai aproape de utilizatorul final. La începutul anilor '80 majoritatea telecomunicaţiilor însemnau linii de telefon sau de telex fixe, faxul era la începuturile sale. Folosirea telefonului mobil fusese lansată doar în câteva ţări. World Wide Web era doar un proiect în fază de cercetare. Acum avem peste 4 miliarde de abonaţi ficşi sau mobili şi peste un miliard de utilizatori de internet. Importanţa comunicaţiilor a continuat să crească în cursul ultimilor 20 de ani. În Societatea Informaţiei pe cale de edificare, crearea şi distribuirea informaţiei a devenit o activitate economică şi culturală importantă. Informaţia şi cunoaşterea sunt surse majore de bunăstare.
Aş dori să împărtăşeasc cu dumneavoastră îngrijorările dar şi visele mele pentru omenire, precum şi aspiraţiile mele privind ITU. Ne aflăm la doar 8 ani de 2015 - anul până la care ne-am propus să conectăm între ele toate satele şi toate oraşele lumii şi să realizăm Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului (Millenium Development Goals, MDG's). Din nefericire, posibilitatea de a nu atinge aceste ţinte este cât se poate de reală, dar dacă există o şansă pentru a le atinge, trebuie să ne bazăm pe Tehnologiile de Informaţii şi Comunicaţii pentru a accelera procesul (...) Desigur, tehnologia singură nu va rezolva problemele lumii. Ea poate fi un instrument pentru crearea unei lumi mai bune numai dacă este sprijinită de o politică bine concepută şi de un cadru legislativ adecvat.
Eu cred că în Societatea Informaţiei nici o fiinţă umană nu trebuie lăsată pe dinafară. Cred de asemenea că dacă noi cu toţii ne coordonăm toate resursele putem umple lacuna de dezvoltare, să realizăm MDG-ul şi să edificăm o Societate a Informaţiei dreaptă şi favorabilă pentru toţi, care la rândul ei va evolua spre o Societate a Cunoaşterii. Misiunea ITU este aceea de a se asigura ca tehnologiile sunt puse în slujba tuturor oamenilor, indiferent de limbă, cultură, sex sau situare geografică. Foarte mulţi oameni din toată lumea sunt încă lipsiţi de accesul la reţelele de comunicaţii, în condiţiile în care informaţia şi comunicaţia sunt condiţiile preliminare principale pentru dezvoltarea economică şi culturală a oricărei societăţi. (…)

Dragi prieteni radioamatori, ocazia de a mă adresa dumneavoastră şi de a împărtăşi cu dumneavoastră visele şi aspiraţiile mele pentru ITU a constituit pentru mine o mare bucurie. Aştept să pot coopera cu dumneavoastră prin intermediul IARU - reprezentantul dumneavoastră în ITU -, un membru sectorial activ şi un participant permanent la Conferinţele Mondiale de Radiocomunicaţii (World Radio Conferences, WRC's).
73!
Hamadoun I. Touré, HB9EHT
Secretar general al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii
* * *

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved