24 noiembrie 2011

Procedurile de operare internaţionale în unde scurte pentru situaţii de urgenţă
IARU HF
Aceste proceduri au fost adoptate de toate cele trei Regiuni IARU

Acest material tradus în limba română este prezent din 24 noiembrie 2011 pe saitul Regiunii I-a IARU, alături de versiunea în limba engleză şi traducerile în franceză (HB9IAL), germană (DJ9OZ), greacă (DJ6TJ), italiană (IT9YVL), spaniolă (?), norvegiană (?), portugheză (CT1DOF) şi turcă (TA2RX).
Greg Mossop G0DUB, coordonator pentru comunicaţiile de urgenţă al Regiunii I-a IARU şi subsemnatul adresăm invitaţia ca Procedurile să fie popularizate în rândul radioamatorilor YO, având în vedere importanţa serviciului public pe care îl poate furniza societăţii radioamatorismul, precum şi faptul că în cursul anului 2012 se vor desfăşura două noi exerciţii globale de urgenţă simulată GlobalSET (Global Simulated Emergency Test).
Procedurile pot fi preluate fie de pe saitul Regiunii a I-a IARU în format PDF (fără traducerea Introducerii), fie de aici în format text (inclusiv Introducerea tradusă). Redactorii de publicaţii şi administratorii de saituri care preiau materialul sau cel puţin semnalează  publicarea sa în limba română sunt rugaţi să comunice acest lucru prin oricare dintre datele mele de contact.
Mulţumim!
G0DUB şi YO4PX


Introducere
Despre globalizarea procedurilor de urgenţă
de Hani Raad
În transmiterea de mesaje de urgenţă este nevoie de rapiditate şi acurateţe. De fapt ar trebui să năzuim mereu la o acurateţe de 100%. Însă în Regiunea I-a IARU noi vorbim multe limbi, iar din cauza riscurilor diferite de la ţară la ţară există diferenţe locale în formatul mesajelor, ceea ce poate cauza probleme în transmiterea de mesaje corecte şi rapide.
Din anii ’80 IARU a redactat un document cu procedurile de operare în situaţii de urgenţă, pentru a încerca şi facilita un trafic eficient, însă Grupurile individuale şi-au format şi folosesc în mod justificat proceduri locale capabile să satisfacă propriile lor necesităţi. Cu toate acestea, în contextul internaţional beneficiile unui format comun al mesajelor nu poate fi subliniat îndeajuns. Barierele lingvistice pot fi doborâte şi putem avea o mai mare încredere că transmitem mesajul corect. Procedurile nu sunt chiar atât de actualizate pe cât ar dori anumite Grupuri, dar pe teritoriul Regiunii avem o mare diversitate în privinţa abilităţilor. De aceea avem nevoie de proceduri pe care le putem folosi în prezent dacă vom avea nevoie de ele, pentru ca apoi să le completăm şi să le îmbunătăţim pe măsură ce Regiunea se familiarizează cu utilizarea acestora.
Exerciţiile GlobalSET au făcut ca interesul în comunicaţiile internaţionale de urgenţă folosind toate modurile de lucru să crească, iar pentru a sprijini obiectivul creării «practicilor pentru comunicaţia internaţională de urgenţă» formatul IARU va fi folosit în cadrul următoarelor exerciţii. 

1. Generalităţi
Radioamatorismul este unul dintre serviciile de radiocomunicaţii agreate de Uniunea internaţională de Telecomunicaţii (International Telecommunications Union, ITU). În toate aceste servicii traficul serviciilor de urgenţă are prioritate absolută asupra operaţiunilor desfăşurate în circumstanţe obişnuite.
Operaţiunile de urgenţă necesită transmiterea eficientă a traficului. Eficienţa comunicaţiilor nu este o componentă intrinsecă în radioamatorism, de aceea fiecare operator trebuie să se gândească la maniera în care ar trebui să acţioneze în situaţii de urgenţă şi să obţină un nivel de pregătire cât mai ridicat cu putinţă.

2. Măsuri în situaţii de urgenţă
  • dacă auziţi cuvintele «emergency» [urgenţă], «welfare traffic» [trafic de asistenţă socială] sau prescurtarea QUF – încetaţi să transmiteţi şi ascultaţi traficul.
  • dacă recepţionaţi un astfel de trafic ascultaţi-l, acordaţi-i atenţie şi notaţi pe hârtie tot ceea ce auziţi.
  • nu părăsiţi frecvenţa înainte de a vă convinge că nu puteţi fi de ajutor şi că altcineva acordă deja ajutorul.
  • nu transmiteţi înainte de a vă asigura că sunteţi în situaţia de a acorda ajutor.
  • urmaţi instrucţiunile pe care vi le dă staţia care coordonează traficul (în cazul în care o asemenea staţie există). Traficul este controlat de staţia aflată în situaţie de urgenţă sau de o altă staţie desemnată de către staţia aflată în situaţie de urgenţă.
  • transmiteţi mesaje scurte – nu transmiteţi informaţii lipsite de utilitate.
  • în caz de interferenţă din partea altor staţii staţia coordonatoare a traficului sau alte staţii desemnate de aceasta ar trebui să le transmită cuvintele «emergency», «welfare-traffic», «stop sending» sau prescurtarea QUF.
Colectaţi informaţii folosind următorul sistem:
When? [când?] (data, ora, frecvenţa)
Where? [unde?] (locul situaţiei de urgenţă)
What? [ce?] (ce s-a întâmplat, ce trebuie făcut?)
How [cum?] (cum se poate da ajutor?)
Who [cine?] (cine este în situaţia de a da ajutor?)

3. Limitaţi-vă la comunicare
Serviciul de radioamator este probabil ultima posibilitate de comunicare în situaţii de urgenţă. Limitaţi-vă la aceasta. Lăsaţi recomandările şi planificarea acordării de ajutor în sarcina persoanelor şi instituţiilor abilitate în domeniul asistenţei de urgenţă.

4. Formatul mesajelor
Realizaţi contacte cu persoane şi organizaţii implicate în situaţii de urgenţă sau în acţiuni de asistenţă şi ajutaţi-le prin retransmiterea traficului lor.
Comunicaţiile sunt cele mai eficiente atunci când un mesaj parvine la destinaţie retransmis exact în forma în care a fost transmis în original. De aceea orice persoană care iniţiază un mesaj trebuie să-l formuleze  iniţial pe hârtie (în stil telegrafic) şi să includă cel puţin o adresă de destinaţie şi o semnătură lizibilă.
Exemplu:
Doctor (numele destinatarului) str. Plopilor 16, Bucureşti (adresa destinatarului)
Referitor la mesajul dv. din 16 noiembrie orele 12.30 utc stop câte unităţi de xyz aveţi nevoie (text)
Ionescu (nume) coordonator isu (semnătura)

5. (1) Preambulul (partea introductivă)
Staţia care lansează un mesaj în reţeaua serviciului de amator trebuie să redacteze un preambul (o parte introductivă).
Preambulul conţine următoarele informaţii (în această ordine):
- numărul  
- prioritatea
- staţia de origine
- numărul de cuvinte al textului
- locul de origine
- ora mesajului
- data mesajului

Numărul este un număr curent alocat mesajului.
Prioritatea poate fi: urgenţă, prioritate (p), rutină (r).
Staţia de origine este indicativul staţiei care a transmis prima mesajul în eter.
Locul de origine este locaţia (oraşul, comuna, satul, vasul) din care staţia iniţiatoare îşi transmite mesajul.
Ora (în UTCşi data mesajului este momentul în care mesajul a fost redactat.
Exemplu:
nr.32 p XY1ZZ 26 Constanta 2215 ian 3 =
crucea rosie bucuresti
rugam trimiteti informatii despre urmatoarele persoane stop maracineanu vasile str. torentului 2 stop crucianu gheorghe si familia intrarea teiului 75 bl b sc h ap 121 =
isu baia mare

5 (2) Preambulul scurt
În traficul din reţelele VHF-FM în care comunicarea este mai uşoară puteţi folosi un preambul mai scurt.
- numărul
- staţia de origine
- ora mesajului

Numărul este un număr curent alocat mesajului.
Staţia de origine este indicativul staţiei care a transmis prima mesajul în eter.
Ora (în UTCmesajului este momentul în care mesajul a fost redactat.
Exemplu:
Nr 4 ZY1ZZ = 1255 =
spitalul de urgenta constanta
doua ambulante suplimentare necesare in strada portului =

6. Exemplu de procedură în fonie
- YX1AA aici XY1ZZ, am un mesaj pentru dumneavoastra, schimbat
- Aici YX1AA, sunt pregătit, schimbat
- Încep mesajul
Numărul 4
x-ray yankee unu zulu zulu
unu opt trei doi
adresa Spitalul de urgenţă Constanţa
text
două ambulanţe suplimentare necesare în strada Portului
Sfârşitul mesajului, schimbat
- Repetaţi cuvântul de după “ambulanţe”
- ambulanţe suplimentare, schimbat
- Confirmare de recepţie nr. 4 YX1AA, terminat
- OK, XY1AA terminat

7. Exemplu de procedură în telegrafie (CW)
- YX1AA de XY1ZZ qtc k
- de YX1AA qrv k
-.-.- Nr.32 p XY1AA 24 constanta 22.15 jan 14 -…-
crucea rosie bucuresti -…-
rugam trimiteti informatii -…-
isu inundatii raul somes
- wa rugam k
- rugam trimiteti k
- de YX1AA qsl 32 sk
- de XY1ZZ ok sk

în care
începutul mesajului -.-.-
semn de separare -…-
încheierea mesajului .-.-.-
wa = abreviere de la "word after" [cuvântul de după...], cerere de repetare a unui cuvânt. Se transmite cuvântul recepţionat corect (în exemplul de mai sus «rugam»)  urmat de cuvântul nerecepţionat din cauză de QRM, QSB etc. («trimiteti»).

8. Alfabetul fonetic
Pentru a evita confuziile folosiţi numai următorul alfabet fonetic:
alpha         india              quebec     yankee 
bravo         juliett           romeo       zulu
charlie       kilo                sierra
delta          lima               tango
echo          mike              uniform
foxtrott     november    victor 
golf            oscar             whiskey 
hotel          papa              x-ray

9. Prescurtări speciale în CW/RTTY pentru traficul de urgenţă
QOD    Puteţi comunica cu mine în ...?
            Pot comunica cu dv. în ...
0   olandeză
1   engleză
2   franceză
3   germană
4   greacă
5   italiană
6   japoneză
7   norvegiană
8   rusă
9   spaniolă

QTV   Să vă monitorizez pe frecvenţa de … kHz
          de la ora … la ora … ?
          Monitorizaţi-mă pe frecvenţa de ... kHz
          de la ora ... la ora ...
QTX   Vă puteţi ţine deschisă staţia pentru noi
          legături cu mine până la o nouă înştiinţare
          (sau până la orele …)?
           Îmi voi ţine staţia deschisă pentru noi
           legături cu dv. până la o nouă înştiinţare.
          (sau până la orele …)
QUA  Aveţi noutăţi de la ...?
          Am noutăţi de la ...
QUF  Aţi recepţionat semnalul de primejdie (urgenţă)
          emis de … ?
          Am recepţionat semnalul de primejdie (urgenţă)
          emis de …
QUM  Pot relua lucrul normal?
          Vă puteţi relua lucrul normal.
QRR   Sunteţi pregătit pentru operare automată?
          Sunt pregătit pentru operare automată.

10. Ce e de făcut după aceea?
Nu uitaţi să vă informaţi societatea naţională şi autorităţile dv. cu privire la traficul de urgenţă şi de asistenţă socială pe care l-aţi desfăşurat.
Şi de ce n-aţi scrie un articol despre valoarea muncii dumneavoastră?
(Traducere şi adaptare de Francisc Grünberg YO4PX, noiembrie 2011)

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved