07 iunie 2012

Un gest de normalitate
Pentru ca acest gest să se poată produce a fost nevoie de trecerea a trei ani. Toate încercările anterioare s-au lovit de împotrivirea obstinată a fostului Consiliu de administraţie, care a refuzat să ia cunoştinţă de existenţa atacurilor antisemite, de gravitatea lor, de posibilele efecte ale acestora şi, mai ales, de obligaţia Federaţiei Române de Radioamatorism ca organizaţie reprezentativă a radioamatorilor YO de a lua măsurile care se impun pentru a avertiza că astfel de manifestări nu pot şi nu vor fi tolerate, nici acum, nici în viitor. Istoria atacurilor este relatată în articolul  Drept la replică – cenzurat de conducerea FRR şi nu doresc să revin acum asupra ei. 
Un mare filozof a spus: «Libertatea fiecăruia se sfârseşte acolo unde începe să atenteze la libertatea altuia.» Aş adăuga că în noţiunea libertăţii este inclusă demnitatea şi onoarea  individului. Este îngrijorător că un grup de membri ai Consiliului de administraţie – unii eternizaţi în funcţii de decenii, dar, uimitor, şi tineri cooptaţi recent - nu au conştientizat acest principiu şi au manifestat până în ultima clipă aceeaşi reticenţă, chiar opoziţie înverşunată faţă de gestul de normalitate produs acum, ceea ce nu ne îndreptăţeşte la prea multe speranţe că organizaţia se va putea reforma curând. 
Celui care nu dă importanţă adevărului în chestiuni (aparent) mărunte nu-i poţi acorda încredere nici în chestiuni importante.  (Albert Einstein)
Francisc Grünberg, YO4PX

*   *   * 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM                           
Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, România
P.O. Box 22-50, RO-014780
Tel/Fax: 0040-021.315.55.75
www.hamradio.ro
Email: frr@hamradio.ro
Nr. 73 din 30.05.2012

Actualul Consiliu de Administraţie al Federaţiei Române de Radioamatorism, constituit în urma alegerilor generale din data de 31 martie 2012, întrunit în prima şedinţă ordinară la Frasin în zilele de 12-13 mai 2012, în urma analizei şi recomandărilor formulate de Comisia de Disciplină, a examinat cererea domnului Francisc Grünberg YO4PX, maestru emerit al sportului, care a solicitat la 11 aprilie 2012 reexaminarea unor reclamaţii anterioare ale acestuia cu privire la unele manifestări cu caracter rasist, antisemit sau xenofob din aprilie 2009, şi a decis emiterea următorului
 COMUNICAT
În urma analizei, Consiliul de Administraţie a decis să se delimiteze şi să condamne orice manifestări cu caracter xenofob, rasist sau antisemit şi să-i expună prin acest comunicat pe radioamatorii Emanoil Iulian YO8RPV şi Cristian Buduruşi YO7HMY şi acţiunea lor blamului public al comunităţii radioamatorilor din ţară şi din afara ei. 
Actualul Consiliu de Administraţie doreşte să-i atenţioneze pe radioamatorii YO, membrii ai unei structuri afiliate FRR, că va lua cele mai energice măsuri legale pentru sancţionarea autorilor unor eventuale astfel de manifestări în cazul în care acestea se vor mai produce vreodată.
Dacă astfel de actiuni vor fi sesizate la radioamatori neafiliaţi, vom semnala în scris  astfel de fapte la organele legale abilitate, pentru analiză şi rezolvare.

Consiliul de Administraţie recunoaşte cu sinceritate şi regret eroarea de abordare a  fostei conduceri care,  prin  inacţiune, a cauzat grave daune morale şi de imagine atât organizaţiei noastre cât şi domnului Francisc Grünberg YO4PX.

Pe viitor, Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Radioamatorism o să supravegheze cu foarte mare atenţie respectarea de către toţi membrii a Codului Etic al federaţiei,  care în capitolul «A. Respect al demnităţii şi autorităţii» stipulează la punctul 2 că «Respectul pentru drepturile omului  şi al demnităţii umane este o cerinţă fundamentală a activităţii de radioamatorism. Nu se va tolera, între participanţii la activităţile Federaţiei, nici o formă de discriminare în raport de rasă, apartenenţă etnică, sex, opinii politice sau religioase ori statut familial.»

Consiliul de Administraţie îi adresează pe această cale domnului Francisc Grünberg YO4PX scuze publice, îi doreşte acestuia sănătate şi îl asigură că apreciază în mod deosebit activitatea radioamatoricească desfăşurată de acesta, precum şi bogata contribuţie publicistică pentru informarea radioamatorilor din România.

Decizia emiterii acestui comunicat a fost luată în şedinţa Consiliului de Administraţie al Federaţiei Române de Radioamatorism din 12-13 mai 2012, la lucrări participând, ca invitat, şi domnul consilier Viorel Tomescu, din partea Agenţiei Nationale pentru Sport şi Tineret. 
Proiectul textului acestui comunicat a fost supus analizei tuturor membrilor Consiliului de Administraţie, conţinutul actual fiind forma finală ce a ţinut cont de toate propunerile primite. 
Pentru transparenţă, acest comunicat va fi publicat pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Radioamatorism şi expediat, prin poştă, la adresa de domiciliu a domnului Francisc Grünberg şi clubului YO HD ANTENA DX GRUP.
Toate documentele ce au făcut obiectul analizei se află la Comisia de Disciplină a F.R.R.
Având speranţa că astfel de lucruri nu se vor mai repeta, considerăm cazul închis.

PREŞEDINTELE  FEDERAŢIEI ROMÂNE DE RADIOAMATORISM
Gl. Bg. (r) Constantin Neacşu
(Sursă: saitul oficial al FRR)

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved