24 septembrie 2012

Un preşedinte pentru liniştea noastră
Scrisoare deschisă către Dl. Constantin Neacşu, preşedinte al FRR

Domnule Preşedinte,
Împreună cu mulţi alţi radioamatori YO am aflat cu surprindere de candidatura Dv. la funcţia de preşedinte al organizaţiei noastre, dat fiind că până atunci nu v-aţi făcut cunoscut decât unui număr extrem de redus de radioamatori. Prezentarea Dv. în cadrul «campaniei electorale» a fost inexistentă, nu am reuşit să cunosc nimic despre persoana Dumneavoastră şi nici despre activitatea Dv. de radioamator - dacă aceasta a existat în vreun fel. 


Desigur, ca radioamator receptor nu te poţi face prea cunoscut, însă pe mine personal faptul că deţineaţi doar o autorizaţie de SWL nu mă deranja, căci îmi amintea de cei 17 ani în care am fost limitat şi eu în mod fortuit la un astfel de indicativ şi la insatisfacţia de a nu fi un radioamator complet.
Cu toate că nu am auzit în viaţa mea de Dv. v-am acordat credit pe baza unor zvonuri despre calităţile Dv. umane şi despre speranţa - justificată sau nejustificată -  că veţi avea posibilitatea de a reprezenta şi promova activitatea noastră în relaţia cu autorităţile statului.
Au trecut de atunci şase luni şi cu regret trebuie să vă mărturisesc că sunt profund dezamăgit. Au fost destul de numeroase ocaziile în care acţiunile şi inacţiunile Dv. mi-au insuflat şi apoi mi-au amplificat acest sentiment.

Dumneavoastră aţi urmat în funcţie unei persoane care în decursul a două mandate de câte patru ani a reuşit să nemulţumească majoritatea radioamatorilor YO, astfel că speranţele investite în Dv. au fost cu atât mai mari - de aici şi dezamăgirea amintită.
Mişcarea radioamatoricească românească este divizată. Pe de o parte sunt cei care nu se mai consideră mulţumiţi de activitatea Consiliilor de administraţie succesive şi de serviciile pe care FRR le oferă (mai bine zis nu le oferă), de cealaltă parte îi găsim pe cei care consideră că în ciuda tuturor nemulţumirilor sunt datori să sprijine asociaţia noastră naţională măcar prin apartenenţă formală, dat fiind că ea este deocamdată singura care ne reprezintă (mai bine zis ar trebui să ne reprezinteîn faţa autorităţilor naţionale şi a organizaţiilor internaţionale. Primii caută forme noi de organizare în afara FRR, cei din a doua categorie speră la vremuri mai bune sau se resemnează cu situaţia existentă. Însă vă pot asigura că eu nu am de gând să mă resemnez. 

Nu am dorit să ader la vreo altă organizaţie şi nici să mă mulţumesc cu un statut de independent – o categorie extrem de numeroasă, situaţie care ar trebui de fapt să vă îngrijoreze profund - şi am sperat la un viitor mai bun, iar apariţia Dv. învăluită în mister mi-a sugerat că aţi putea fi persoana providenţială care să reunească mişcarea de radioamator din România şi s-o impulsioneze spre reformă şi progres. Eraţi destinat să fiţi un factor de echilibru, un mediator al conflictelor, un judecător imparţial al fraudelor, dispus să-i asculte pe toţi şi să sprijine acele tendinţe care să demonstreze membrilor cluburilor afiliate şi formatorilor de opinie din străinătate că în radioamatorismul YO lucrurile sunt pe cale să se înscrie pe făgaşul cel bun.

În această idee am luat chiar legătura cu Dv. şi mi-am oferit ajutorul ca vechi radioamator, traducător şi publicist. V-am semnalat deficienţe vechi de ani de zile şi am arătat care ar fi în opinia mea calea lor de soluţionare (de exemplu reţeaua de urgenţă a FRR). V-am indicat materiale publicate şi acţiuni anterioare (petiţiile "S.O.S. - radioamatorismul în primejdie" şi "Apel către delegaţi") spre a vă familiariza cu problemele radioamatorilor şi cu carenţele activităţii federaţiei. Iniţial atitudinea Dv. a fost amabilă, pozitivă şi v-aţi exprimat disponibilitatea de a accepta oferta mea, de a conlucra cu mine, de a asculta ceea ce am de spus, pentru ca de pe o zi pe alta să vă schimbaţi abordarea, să nu mai răspundeţi la mesajele mele şi să ignoraţi cele mai sincere intenţii de ajutor pe care vi le-am exprimat.

În loc să vă păstraţi echidistanţa v-aţi raliat unui anumit grup din Consiliul de administraţie şi v-aţi poziţionat făţiş împotriva unui alt grup, cel compus din noii membri ai CA, ceea ce a divizat nu numai unitatea conducerii şi a frânat realizarea proiectelor şi obligaţiilor pe care şi le-a asumat în faţa radioamatorilor înainte de alegeri, dar mai ales a împiedicat iniţierea şi îndeplinirea celor mai simple, necesare şi urgente acţiuni în interesul prestigiului şi imaginii radioamatorismului YO.
Cunoscuta secretomanie a Consiliilor de administraţie a atins noi culmi ale absurdităţii sub preşedinţia Dumneavoastră. Radioamatorii YO nu au nici cea mai vagă idee despre ceea ce se discută şi se decide pentru ei şi în numele lor. Pe saitul oficial al organizaţiei abundă comunicatele despre titularizări de nenumăraţi arbitri şi de antrenori, dar nu avem acces nici măcar la laconicele procese-verbale ale şedinţelor CA pe format A4 ale administraţiilor anterioare, din care se mai putea afla câte-ceva despre intenţiile celor aleşi în privinţa noastră. (A se vedea Legea 544 privind liberul acces la informaţii publice)
În pofida sărăciei de informaţii am aflat cu dezamăgire de tergiversarea şi împotrivirea cu care v-aţi poziţionat faţă de emiterea Comunicatului 73 din 30 mai 2012 privitor la atacurile rasiste în radioamatorismul YO, un demers iniţiat şi susţinut de noua conducere a Comisiei de disciplină. Dezamăgirea mea s-a transformat în stupefacţie aflând că v-aţi opus până în ultimul moment expedierii unei scrisori către IARU, în care să se ofere în numele FRR explicaţii despre ruşinoasa fraudă din Campionatul IARU, care a aruncat o pată neagră asupra tuturor radioamatorilor YO. Şi în această chestiune Comisia de disciplină a depus mari eforturi pentru a elucida circumstanţele fraudei şi a tras concluzii cu privire la identitatea celui vinovat, dar din informaţiile pe care le deţin Dv. aţi tergiversat şi în cele din urmă aţi refuzat semnarea şi expedierea scrisorii explicative, care in extremis a trebuit să fie semnată în locul Dv. de vicepreşedintele FRR.

E important de menţionat că nici până în ziua de astăzi conducerea FRR nu s-a considerat obligată să prezinte public radioamatorilor YO rezultatul anchetei întreprinse de Comisia de disciplină şi nici nu a procedat la sancţionarea fraudatorului pentru această nouă încălcare a regulilor unui concurs, care se adaugă fraudării Concursului internaţional al României YO DX HF Contest. Calific această sistematică muşamalizare a adevărului ca pe o impardonabilă lipsă de respect la adresa comunităţii noastre. Cine împiedică publicarea în media FRR a scrisorii adresate Uniunii Internaţionale a RadioamatorilorCine împiedică publicarea unui comunicat despre rezultatul anchetei? În primul rând cei nevinovaţi, stigmatizaţi în grup pe nedrept în revista QST acum doi ani, sunt pe deplin îndreptăţiţi la o reparaţie şi o reabilitare morală, precum şi la scuze publice pentru inadmisibila întârziere cu care s-ar proceda la aceste acţiuni. Nu am văzut şi nu am auzit nicăieri din partea Dv., a Colegiului central al celor 100 de arbitri (?!) sau a Comisiei de unde scurte o luare de poziţie publică fermă în aceste chestiuni. Vă complaceţi în tăcere şi în refuzul oricărei comunicări publice cu radioamatorii YO, în aceeaşi tăcere şi suspectă indulgenţă cu care aceste fraude incredibile au fost tratate de conducerea anterioară.
O altă problemă o constituie atitudinea Dv. nedemocratică şi contrară spiritului Statutului FRR. Spre exemplu pot să amintesc că fără consultarea membrilor Consiliului de administraţie aţi dispus unilateral şi discreţionar (aş putea spune chiar că aţi ordonat), fără a mă consulta nici pe mine în prealabil, transmiterea unui text la QTC care mi-a produs grave prejudicii morale. Se pare că nu cunoaşteţi sau nu recunoaşteţi principiul juridic elementar audiatur et altera pars (ascultă şi cealaltă parteşi, mai ales, dreptul la apărare V-am cerut explicaţii, mi-aţi răspuns cu tăcere asurzitoare, binecunoscută deja din atitudinile anterioare ale membrilor Consiliului de administraţie şi pe care după cum se vede aţi preluat-o cu succes.

Am aflat din Comunicatul CA al FRR din 16 mai 2012 emis după şedinţa de la Frasin, şi nu din declaraţiile recente de la Buziaş că (punctul 22),  «Revista va fi cooordonată de YO3-301/BU prin mărirea Colectivului de redacţie şi a colaboratorilor iar tehnoredactarea se va face la Suceava, tipărirea la Bucuresti şi trimiterea de către YO8OW. Spaţiul publicitar trebuie să aducă bani pentru FRR. De asemeni invităm pe toţi radioamatorii de a ne sprijini cu articole în vederea publicării în revistă.»
M-am bucurat, sperând că după ani de zile în care prezenţa mea în media FRR a fost ca şi inexistentă voi putea să public în revistă articole educaţionale în beneficiul tinerilor radioamatori. V-am exprimat atât public cât şi prin mesaje personale această intenţie, prezentându-vă oferta mea şi planul publicării a 24 de articole în decurs de un an şi v-am solicitat colaborarea în acest sens, însă Dv. mi-aţi ignorat oferta. Fapt este că din momentul în care aţi anunţat că vă veţi ocupa de «coordonare» revista n-a mai apărut deloc, pentru că după câte ştiu aţi condiţionat apariţia ei de un control sever al conţinutului, toate materialele urmând să vă fie prezentate anterior publicării. Nu cunosc ce pregătire şi experienţă deţineţi în domeniul jurnalismului şi al muncii de redacţie şi cum s-a manifestat concret acţiunea Dv. de supraveghere (putem s-o numim «cenzură»?), dar în orice caz două articole care au fost prezentate de mine membrilor comitetului de redacţie n-au mai apărut. Unul dintre acestea era chiar Comunicatul 73 semnat de Dumneavoastră, iar a doilea era oferta mea de colaborare. Este o atitudine care încalcă dreptul la opinie şi la libera exprimare a acesteia.  

Şi apropo de Comunicatul 73în materialul publicat la 16 mai după şedinţa Consiliului de administraţie de la Frasin din 12-13 mai 2012 se exprima sub semnătura Dv. promisiunea că sesizarea mea  va primi un răspuns în termen legal, care să fie expediat şi prin poştă.  Acest răspuns a fost dat cu mult timp după trecerea termenului legal prin publicarea Comunicatului 73 pe saitul oficial. Însă trecând peste acest aspect, promisiunea exprimată şi în Comunicat privind expedierea răspunsului prin poştă nu a fost respectată. Oare nu consideraţi că semnătura Dv. sub o promisiune publică pe două documente oficiale ale FRR ar trebui să vă oblige la respectarea ei? Ce exemplu oferiţi radioamatorilor YO printr-un astfel de comportament? Vi s-a atras atenţia de nenumărate ori că răspunsul scris nu a fost primit de niciuna dintre părţile petente, dar orice atenţionare a fost în zadar. Ce puteţi spune despre felul în care sub «coordonarea» Dv. revista, care nu a încetat să apară timp de 21 de ani, acum şi-a întrerupt practic apariţia, spre nedumerirea abonaţilor, cărora nu binevoiţi să le oferiţi nicio explicaţie
Aş mai putea continua, dar mă opresc aici. Îmi permit să-mi exprim în încheiere opinia că prezenţa Dv. în fruntea organizaţiei cauzează deja acesteia prejudicii din ce în ce mai însemnate. În loc să fiţi un pol al echidistanţei, al stabilităţii şi al progresului aţi ajuns după câte se pare un promotor al dezbinării, al stagnării, chiar al regresului. Partizanatul lipsit de orice echivoc de partea unora împotriva altora, care dă câştig de cauză unor orgolii personale în defavoarea interesului public, nu mai oferă nicio garanţie că veţi contribui la o schimbare în bine, ci doar la agravarea problemelor cu care se confruntă Federaţia Română de Radioamatorism. Mi-e teamă că dacă se va continua pe această cale ea riscă pericolul autodesfiinţării, din cauza dezamăgirii provocate în rândul radioamatorilor YO, printre altele, de prestaţia Dv. în fruntea acestei organizaţii finanţate din bani publici, dar şi din cotizaţiile membrilor cluburilor. Ar trebui să conştientizaţi că nici membrii Consiliului de administraţie şi cu atât mai puţin radioamatorii YO simpli nu sunt subordonaţii Dv., ci eventual parteneri şi colaboratori, de a căror participare în spirit de voluntariat dezinteresat la luarea deciziilor şi la acţiunile comune în interesul comunităţii depinde reformarea atât de necesară a FRR. 

Vă invit să meditaţi la aceste consideraţii şi să trageţi concluziile care s-ar impune.
Maestru emerit al sportului
*   *   * 

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved