13 octombrie 2012

Contribuţii
la discuţiile pe subiectul «Schimbări în conducerea FRR» iniţiate pe forumul de pe Radioamator.ro la 10 octombrie 2012


În legătură cu revista trebuie spus că, potrivit informaţiilor mele, numerele restante 4, 5 şi 6 vor apare sub îngrijirea exclusivă a lui Adrian Zaiţ, YO8OW, recent demisionat din funcţia de SG, în colaborare cu YO8TVV ca tehnoredactor. Aceasta cu toate că dumnealui i s-a luat prin decizia CA în şedinţa de la Frasin coordonarea redactării revistei, care a fost asumată de preşedintele C. Neacşu. A se vedea in acest sens punctul 22 din procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al FRR de la Frasin din 12-13 mai 2012. 
Din acel moment revista "coordonată" n-a mai putut apare. Dorind să contribui cu materiale la revistă am adresat o ofertă în acest sens noului "coordonator", precum şi un plan de apariţie a 24 de articole educaţionale în 12 luni, destinate tinerilor radioamatori.
Oferta mea a fost total ignorată, deşi invitaţia la colaborare lansată de C. Neacşu fusese adresată tuturor radioamatorilor. C. Neacşu refuză să comunice cu mine, şi, vorba dumnealui, nu numai cu mine. Orice solicitare de explicaţii în legătură cu această abordare a rămas fără răspuns. Aştept cu interes următoarele numere 7, 8, 9 etc. ale revistei coordonate exclusiv de preşedintele FRR. 
……………………………………………………………………………………………………..
Nu este vorba numai de nepublicarea rezultatelor anchetei Comisiei de disciplină în cazul fraudei din Campionatul IARU ci, mai grav, de faptul că nu se întrezăreşte nicio intenţie ca această fraudă a unui "radioamator" să fie sancţionată şi ca toţi ceilalţi, nevinovaţi, să fie reabilitaţi public, prezentându-li-se scuze pentru această inadmisibilă întârziere. 
Cred că a sosit momentul ca cei care cunosc toate amănuntele fraudelor sordide din YO DX HF Contest şi din IARU să iasă în faţă şi să prezinte comunităţii întreg adevărul. Cred de asemenea că se impune urgent demisia în bloc a Consiliului de administraţie - sau cel puţin a unei majorităţi a acestuia - şi organizarea de alegeri anticipate. 
În privinţa noului secretar general interimar al FRR Gheorghe Drăgulescu YO3FU, salarizat din bani publici de 22 de ani (nume conspirativ "Ghiţă" primit în 1975 şi "Vasile" între 1976 şi 1989) cei interesaţi pot citi răspunsul CNSAS nr. P 2982 din 25.05.2011.

Un material recapitulativ al demersului sub titlul "FRR şi CNSAS" se află la această adresă.
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Revenind asupra chestiunii revistei constat că adevărul nu este cunoscut decât de foarte puţină lume, deşi punctul 22 al comunicatului şedinţei de la Frasin este cât se poate de clar. Se procedează la declaraţii pompieristice ("revista va reapare"), trecându-se intenţionat sub tăcere motivele reale ale încetării apariţiei sale după 22 ani de publicare neîntreruptă. 
Doresc să anunţ public pe această cale - deşi s-ar putea să nu intereseze pe mulţi, care au acces la internet - că în cele trei numere pe care le va mai scoate YO8OW şi YO8TVV fără "coordonarea" preşedintelui voi publica câte două articole educaţionale. Această colaborare a mea la revista R & R nu este un răspuns la invitaţia preşedintelui de a se trimite materiale, care după cum am arătat nu mă includea pe mine, ci dimpotrivă, are loc 
ÎN POFIDA ignorării ofertei mele şi a persoanei mele de către domnia-sa.
Sper ca într-o bună zi o nouă componenţă a Consiliului de administraţie să ofere spaţiu mai propice de exprimare a opiniilor "neoficiale", transparenţei, respectului pentru adevăr şi faţă de membrii comunităţii, imparţialităţii - într-un cuvânt democraţiei, opusul dictaturii şi al deciziilor autoritariste.
.....................................................................................................................
Ideea că a discuta, a participa la dezbateri despre activitatea noastră, în ultimă instanţă a gândi despre noi înşine şi despre felul în care am dori să evolueze asociaţia naţională ar fi sinonimă cu “politica” – un lucru impur, nu-i aşa? - este deosebit de dăunătoare. Dimpotrivă, fiind vorba de asociaţia noastră este chiar obligaţia noastră să ne preocupăm de soarta ei. Câtă vreme un preşedinte FRR refuză semnarea unui document care să explice Uniunii Internaţionale a radioamatorilor că numai unul singur dintre cei stigmatizaţi pentru fraudă este vinovat, ŞI NIMENI NU SPUNE NIMIC, la ce progres ne putem aştepta? Câtă vreme fraudatorul nu a fost sancţionat după doi ani şi sancţionării sale i se opun vechi membri ai Consiliului de administraţie, eternizaţi de decenii în funcţii, cei care pretind că ne reprezintă, ŞI NIMENI NU SPUNE NIMIC la ce progres ne putem aştepta? Se încearcă pe toate căile împiedicarea publicării raportului anchetei fraudei din IARU. Ce respect mai pot avea radioamatorii YO faţă de propria lor asociaţie cu asemenea conducători? Să ne retragem cuminţi în găoacele noastre, preocupaţi mereu să nu supărăm pe nimeni şi să sperăm că “făcând radio” vom ieşi din mlaştina în care am fost conduşi şi în care ne afundăm din ce în ce mai mult? Riscăm să ne pierdem până şl dramul de respect faţă de noi înşine şi faţă de pasiunea noastră. 
Să recitim declaraţia d-lui C. Neacşu dinaintea alegerii sale în funcţia de preşedinte:
«Viitorul activităţii FRR va putea fi asigurat numai prin dezvoltarea investiţiei în copii şi adolescenţi, care trebuie să găseasca aici un 
climat de corectitudine şi exemple pozitive» etc. Frumoase cuvinte, dar total goale de conţinut, căci nu au nicio legătură cu realitatea. Dacă a milita pentru dreptate înseamnă “a face politică” cred că ar trebui să mai facem şi politică din când în când, în loc să ne tot prefacem că nu ştim şi nu vedem nimic. 


*   *   * 

        

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved