12 noiembrie 2012

Radioamatorii chinezi 
pe calea reformei
În octombrie 2005 am publicat pe Radioamator.ro un articol intitulat «Dictatorii şi radioamatorismul», care ulterior a fost publicat în revista  R & R, iar în traducere engleză pe numeroase saituri şi publicaţii online (eHam, Southgate AR News, K9YA Telegraph, Ham-Mag etc.). În aprilie 2010 articolul a fost publicat şi în CQ Magazine. Acum «Dictatorii» poate fi citit la această adresă. Printre ţările în care radioamatorii au avut de înfruntat mari dificultăţi şi chiar obstacole de netrecut în calea exercitării pasiunii lor am enumerat în articol şi China:
«Între situaţia din ţările democratice şi aceea a radioamatorilor din ţările cu regimuri totalitare este o distanţă ca de la cer la pământ, iar paşii mai timizi sau mai hotărâţi ai acestor ţări spre democratizare s-au reflectat întotdeauna şi prin măsuri de liberalizare a activităţii de radioamator. Au fost decenii întregi în care BY1PK a fost singura staţie care putea fi lucrată din China, apoi a dispărut şi aceasta sub tăvălugul Revoluţiei culturale; acum poţi auzi de acolo numeroase staţii, în toate modurile de lucru, şi se spune că mii de staţii QRP sunt autorizate în unde ultrascurte şi în benzile inferioare. Fără îndoială că eforturile lui Martti Laine OH2BH au jucat un rol hotărâtor în această deschidere.»

QSL BY1PK din 1958

Indicativ obţinut de Martti Laine OH2BH în 1999



Au trecut 7 ani din momentul primei apariţii a articolului meu, şi citind acum raportul prezentat recent de delegaţia chineză la Conferinţa Regiunii a III-a IARU din Vietnam (o altă ţară în care mulţi ani radioamatorismul nu s-a aflat în graţiile conducătorilor ei!) am fost cuprins de o neagră invidie. Cred că oricare radioamator din YO care citeşte despre deciziile luate de radioamatorii chinezi va face involuntar o comparaţie între calea reformei pe care doresc să se înscrie colegii noştri din BY şi starea radioamatorismului din România. Similitudinile între planurile lor concrete şi curajoase pe de o parte şi dorinţele exprimate de foarte mulţi pasionaţi ai hobby-ului de pe meleagurile noastre sunt frapante: descentralizare, distanţare sau chiar separare de tutela statului (dacă ar fi să citim şi printre rânduri), renunţarea la obsesiva orientare cvasi-exclusivă spre latura sportivă, liberalizarea procedurilor de examinare şi autorizare, organizarea unei reţele naţionale de urgenţă eficiente, creşterea numărului radioamatorilor, sprijin acordat asociaţiilor locale, consultare şi participare în redactarea regulamentelor de comunicaţii în serviciul de amator, cooperarea cu IARU şi, mai ales, libertatea individuală de opţiune în privinţa apartenenţei la noua organizaţie. Intenţiile radioamatorilor chinezi ne arată cât de internaţională este pasiunea noastră, cât de asemănători suntem şi că indiferent de meridianele pe care ne aflăm şi de regimurile politice în care trăim nutrim cam aceleaşi idealuri şi avem aceleaşi doleanţe.

Jim Linton VK3PC a publicat o interesantă relatare de la Conferinţa Regiunii a III-a IARU, iar sub titlul China name change and focus a dedicat un articol special reorganizării activităţii de radioamator din China şi planurilor de reformă ale amatorilor chinezi. Iată textul integral al materialului în traducere:  

«În ţara care numără 50000 de radioamatori şi un sfert din populaţia globului asociaţia pasionaţilor acestui hobby şi-a schimbat numele. Chinese Radio Amateur Club (CRAC) va înlocui vechea Chinese Radio Sport Association (CRSA), existentă din 1976. Una dintre cele mai importante principii promovate de noua asociaţie este eliminarea obligativităţii de apartenenţă la o organizaţie orientată spre sport. 
Începând din momentul autorizării celei mai vechi staţii de amator cu indicativul BY1PK şi până în prezent CRSA a jucat un rol important. 
Într-un raport prezentat în faţa Conferinţei Regiunii a III-a IARU care s-a desfăşurat în Ho Chi Minh, Vietnam între 5 şi 9 noiembrie 2012, la care au participat reprezentanţi a 16 organizaţii regionale şi peste 80 de delegaţi şi observatori, s-a menţionat că cu începere din 1992 emisiunile de radioamator puteau fi efectuate numai de organizaţii sportive, iar CRSA a venit de multe ori în sprijinul autorităţilor. În conformitate cu reglementările intrate în vigoare atunci, care vor fi modificate în curând, oricine dorea să obţină o autorizaţie trebuia să se înscrie într-o organizaţie radio-sportivă.
De atunci radioamatorismul din China s-a dezvoltat, a devenit un serviciu radio important alături de alte servicii şi s-a bucurat de mai mult sprijin şi atenţie din partea administraţiilor radio. Deşi actualmente numărul amatorilor se cifrează constant la 50000 au existat perioade în care s-au eliberat şi câte 10000 de noi autorizaţii în fiecare an. Radioamatorii sunt răspândiţi pe întreg teritoriul Chinei şi se situează în majoritatea lor în afara domeniului de servicii al sistemului de organizare sportivă. Vechiul tip de organizare administrativă nu mai funcţionează corespunzător.
Majoritatea resurselor vechiului CRSA erau îndreptate spre latura sportivă a activităţii, cum ar fi radiogoniometria de amator. În scopul de a promova dezvoltarea radioamatorismului a fost înfiinţată acum  o nouă organizaţie naţională a radioamatorilor, Chinese Radio Amateurs Club
CRAC va participa activ la redactarea reglementărilor interne ale serviciului de amator, va organiza şi va conduce sesiuni de examinare şi de autorizare, va crea planuri de benzi, va dezvolta comunicaţiile de urgenţă, va promova lucrul cu sateliţii de amator şi va conlucra cu IARU. 
De asemenea va iniţia şi desfăşura proiecte de cooperare între radioamatori pe plan naţional, cum ar fi reţelele de urgenţă de radioamator, va sprijini cu sugestii şi va ajuta grupurile locale ale radioamatorilor şi va conlucra cu vechiul CRSA în scopul educării copiilor şi al continuării activităţii RGA.
În domeniul comunicaţiilor de urgenţă a fost deja experimentată o nouă cale de comunicare, transmisiuni de date cu puteri mici şi corecţie a erorilor folosindu-se literele alfabetului chinez, s-a început construirea unei reţele SDR de receptoare şi un sistem de alarmare şi de antrenament pentru situaţii de urgenţă bazat pe internet.
CRAC a supus analizei recentele cutremure, alunecări de teren, uragane şi alte dezastre naturale. Studiul relevă rolul important pe care îl pot juca radioamatorii în cazul apariţiei neaşteptate a calamităţilor naturale, în momentele în care comunicaţiile normale sunt deteriorate sau distruse.
Noua asociaţie are un număr de strategii pentru a răspunde acestor situaţii, inclusiv dezvoltarea hobby-ului în scopul asigurării unui număr de suficient de radioamatori în toate zonele potenţial supuse efectelor unor calamităţi, precum şi modernizarea infrastructurii repetoarelor VHF şi UHF.
Radioamatorii chinezi aşteaptă totodată noile reglementări, care să conţină proceduri simplificate de autorizare, inclusiv pentru vizitatori, operaţiuni mobile pe întreg teritoriul ţării, acces liber la baze de date cu întrebările de examen în vederea autorizării - şi pentru prima dată în 30 de ani libertatea opţiunii statutului de membru al asociaţiei pentru persoanele individuale.» 

(Precizare: N-aş vrea ca admiraţia respectiv invidia mea exprimate în introducere să fie înţelese greşit. Ele se referă exclusiv la determinarea cu care amatorii chinezi au deschis un nou drum modalităţii în care doresc să se asocieze şi să-şi practice pasiunea şi la programul reformei lor.)

(Comentarii, document are, traducere şi prezentare de YO4PX. Surse: Southgate AR News, foto Conferinţa IARU www.Dermandar.com, foto prima pagină a articolului din CQ Magazine, K8CX QSL Gallery)

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved