12 aprilie 2013

Demisia, un gest de onoare

Către Federaţia Română de Radioamatorism
Către Consiliul de administraţie al FRR

Subsemnatul Francisc Grünberg, YO4PX, domiciliat în Constanţa, radioamator de recepţie între 1962 şi 1980 şi radioamator de emisie-recepţie din 1980 până în prezent, aşadar cu o vechime de 50 de ani în acest domeniu, maestru şi maestru emerit al sportului,
Mă adresez dv. pentru a-mi exprima profunda îngrijorare faţă de drumul pe care este călăuzită organizaţia noastră avându-l în fruntea sa pe dl. Constantin Neacşu cu începere din aprilie 2012.
Nu voi intra în amănunte, ele sunt cunoscute, le-am prezentat şi în articolele pe care le-am publicat: Ofertă de colaborareUn preşedinte pentru liniştea noastrăŞmenăria, eternă poveste.
Doresc doar să punctez principalele insatisfacţii pe care le-am trăit sub conducerea d-lui Neacşu (pe care îl voi aminti în cele ce urmează cu abrevierea «C.N.»).
1. Împotrivirea şi ulterior tergiversarea emiterii comunicatului Consiliului de administraţie cu privire la atacurile rasiste, masacrarea textului redactat de Comisia de disciplină pentru a se elimina referirile la încălcarea legilor şi a Constituţiei ţării.
2. Încălcarea promisiunii că răspunsul la petiţia mea respectiv textul comunicatului îmi va fi expediat prin poştă în termen legal. Răspunsul nu a fost expediat nici în termen legal, nu a fost expediat deloc, în pofida promisiunilor repetate făcute de C.N. atunci când i s-a reamintit că nu şi-a respectat promisiunea făcută sub semnătura sa – inclusiv gradul său militar! - pe două documente oficiale ale FRR. Nu este vorba de persoana mea, ci de unul dintre principiile elementare ale onoarei: respectarea cuvântului dat. Este cel puţin surprinzător că C.N. nu cunoaşte acest principiu, sau îl cunoaşte dar nu-l respectă.
3. Ignorarea ofertei mele de publicare a 24 de articole educaţionale timp de un an în revista federaţiei, prezentată prin mesaj personal şi prin publicare pe internet. C.N. a pretextat că nu-mi poate da un răspuns înainte de a se consulta cu Comitetul Director al FRR. Din acel moment C.N. s-a retras în tăcere şi a întrerupt orice comunicare cu mine.
4. Ordinul dat de C.N. secretarului general interimar Adrian Zaiţ YO8OW ca la QTC să se transmită textul demisiei unuia dintre membrii Consiliului de administraţie, fără consultarea Consiliului de administraţie şi fără consultarea mea. Textul respectiv, transmis la QTC, mi-a cauzat grave daune morale şi o prejudiciere a onoarei şi imaginii mele publice. Orice cerere de explicaţii şi de reparaţii morale a rămas fără răspuns din partea lui C.N. 
5. C.N. a încălcat în permanenţă principiul echidistanţei şi al neutralităţii la care l-ar fi obligat funcţia pe care o deţine, situându-se arbitrar de partea unui grup din Consiliul de administraţie şi împotriva unui alt grup – cel a noilor membri ai Consiliului de administraţie. Prin aceasta a prejudiciat şi chiar a sabotat funcţionarea corectă a conducerii organizaţiei, care ar fi trebuit să fie lipsită de partizanate. Rezultatul: decizii preferenţiale pe de o parte şi atitudini ostile faţă de unii membri ai C.A. şi faţă de unii radioamatori membri ai unor cluburi afiliate pe de altă parte.
6. «Inacţiunea» lui C.N. în chestiunea sancţionării unui radioamator care a fraudat Campionatul IARU 2010 şi a cauzat grave prejudicii morale radioamatorismului din România. Rezultatul investigaţiei întreprinse de Comisia de disciplină care a identificat vinovatul nu a fost publicat şi sancţiunea nu a putut fi aplicată. Mai mult, expedierea unei scrisori către IARU prin care Uniunii internaţionale i se prezintă rezultatul investigaţiei şi scuze în numele FRR a fost tergiversată din cauză că, potrivit informaţiilor mele, C.N. a refuzat semnarea acestei scrisori. Ea a fost semnată în cele din urmă de vicepreşedintele FRR Dan Macarescu YO3GA şi expediată cu mare întârziere, la aproape doi ani de la comiterea fraudei.
7. C.N. a eliberat fraudatorului dovedit un document incredibil, prin care acestuia i se certifică faptul că nu există nicio sancţiune împotriva sa ca urmare a fraudării prin aceleaşi metode ca şi în Campionatul IARU 2010 a concursului internaţional al României YO DX HF 2010, deşi este un lucru arhicunoscut de toţi radioamatorii YO că fraudatorul a fost sancţionat prin interzicerea participării la concursuri organizate de FRR timp de 3 ani. C.N. a eliberat documentul fără aprobarea Consiliului de administraţie şi a anulat discreţionar şi ilegal documentul anterior eliberat de secretarul general Adrian Zaiţ, care conţinea informaţiile corecte şi care fusese emis în deplină legalitate cu aprobarea Consiliului de administraţie.
8. Ca urmare a acţiunii de la punctul 7 autoritatea de reglementare a comunicaţiilor ANCOM a calificat afirmaţiile lui C.N. ca fiind «informaţii neadevărate» (desigur un eufemism), prezentându-i documentele pe care le avea în posesie şi care dovedesc sancţiunea aplicată de FRR. Calific de o extremă gravitate faptul că ANCOM nu mai poate avea încredere în cuvântul preşedintelui ales al FRR şi ca rezultat al acestei neîncrederi a stipulat obligativitatea ca în viitor cererile de indicative speciale să fie contrasemnate şi de Comisia de disciplină - o prevedere care prejudiciază relaţiile pe vremuri excelente dintre radioamatori şi ANCOM.
9. Comunicarea cu C.N. este extrem de dificilă şi în unele cazuri imposibilă. C.N. foloseşte  întâlnirile cu radioamatorii pentru a-şi etala demagogic şi populist pretinsele realizări, însă refuză comunicarea cu cei care nu-l laudă, nu-l linguşesc şi nu se lasă impresionaţi de gradul său militar, în schimb aşteaptă de la dumnealui acţiuni oneste, constructive şi imparţiale. Nu am primit nicio reacţie la Scrisoarea deschisă pe care i-am adresat-o, deşi aş fi fost dispus să-i public orice drept la replică la articolele mele care se referă la persoana şi activitatea sa. Interviul pe care l-a acordat unui post de televiziune regional a adus de asemenea grave prejudicii radioamatorilor şi radioamatorismului YO. Cei care au vizionat filmul interviului s-au putut convinge de totala incompetenţă a lui C.N. în domeniul radioamatorismului. (Ca fapt divers: în momentul realizării interviului gazda acestuia era deja condamnat la 6 ani de închisoare pentru fapte de corupţie, iar la 27 februarie a.c. a fost reţinut de poliţie şi încarcerat pentru a-şi ispăşi pedeapsa. A se vedea aici şi aici.)
10. După informaţiile mele numerele 11 şi 12 din 2011 şi 1, 2 şi 3 din 2012 ale revistei FRR au fost realizate de Adrian Zaiţ YO8OW. Conform punctului 22 al procesului-verbal al şedinţei de la Frasin C.N. «a preluat coordonarea revistei» din mai 2012. Atunci i-am adresat oferta mea de colaborare. Din acel moment revista nu a mai apărut timp de aproape un an, după 22 de ani de apariţie neîntreruptă, iar în prezent procesul-verbal menţionat a fost retras de pe internet. Adrian Zaiţ a mai realizat cu toate acestea în februarie 2013 fără aportul lui C.N. numerele 4/5 şi 6, în care astfel am mai putut publica un articol cuprinzător. Din aşa-zisa coordonare a lui C.N. a rezultat se pare încetarea definitivă a apariţiei revistei.
11. De asemenea, de o extremă gravitate este faptul că radioamatorii care au concurat alături de fraudator în Campionatul IARU 2010, fără să fi avut cunoştinţă de acţiunile lipsite de sportivitate ale acestuia, au suferit şi suferă în continuare prejudicii morale grave, nefiind reabilitaţi public nici până în ziua de astăzi. Printre ei se numără şi tineri, aflaţi la început de drum în radioamatorism. Iată ce declara C.N. înaintea alegerilor din 30 martie 2012: «Viitorul activităţii FRR va putea fi asigurat numai prin dezvoltarea investiţiei în copii şi adolescenţi, care trebuie să găsească aici un climat de corectitudine şi exemple pozitive.»
Acţiunile şi inacţiunile preşedintelui FRR contrazic flagrant aceste deziderate, dumnealui nefiind nici un exemplu de corectitudine, nici un model pozitiv pentru tinerii şi mai puţin tinerii radioamatori.
Pentru aceste motive, profund dezamăgit de prestaţia sub orice critică a d-lui Constantin Neacşu cer prin prezenta demisia sa de onoare din funcţia de preşedinte al FRR. 
(Acest document a fost expediat destinatarilor şi înregistrat sub nr. 196 în noiembrie 2012. În text s-au operat unele completări şi modificări neesenţiale.)

În martie 2011 două sute de amatori YO au semnat un Apel către delegaţii la Adunarea Generală a FRR, în care îşi exprimau adânca îngrijorare faţă de situaţia în care a ajuns radioamatorismul YO sub conducerea FRR. În încheierea Apelului se spunea: 
«Cereţi conducerii FRR o atitudine responsabilă, deschidere faţă de întrebările şi cererile care i se adresează, disponibilitatea de a auzi şi de a înţelege problemele fiecăruia dintre noi dar, înainte de toate, impuneţi membrilor Consiliului de administraţie obligaţia de a da socoteală pentru realizările şi nerealizările din timpul mandatelor lor, de a răspunde şi de a-şi asuma răspunderea pentru erorile lor. În ultimă instanţă cereţi-le să suporte cu demnitate şi onoare consecinţele acestora.» 
Au trecut de atunci doi ani şi dacă îmi închipuiam că situaţia nu poate ajunge mai rea decât era în 2010 m-am înşelat. Dar starea actuală de totală degringoladă, chiar de disoluţie, care este fără precedent în întreaga istorie a FRR, nu se datorează exclusiv stilului de conducere autocratic, lipsit de orice viziune şi strategie al preşedintelui C. Neacşu. Nu este vinovat numai cine greşeşte, ci şi cel care îi acceptă sau îi tolerează greşelile. O mică parte a Consiliului de administraţie s-a supus fără crâcnire comenzilor cazone, o altă parte, majoritară, care s-a pretins a fi «reformatoare», a protestat şi complotat confidenţial, în cerc închis, dar nu a făcut nimic pentru a schimba starea de lucruri. Nu a îndrăznit nici măcar să-şi exprime nemulţumirile în public, în faţa radioamatorilor membri ai cluburilor afiliate, cei care i-au ales. Pentru aceştia orgoliul de a deţine un fotoliu în Consiliul de administraţie este mai important decât curajul exprimării libere a unei opinii. Se pare că nici măcar cei doi membri demisionari nu sunt în stare să ne explice de ce n-au putut realiza ceea ce şi-au propus, de ce n-au reuşit să contribuie la progresul radioamatorismului YO. Ei se mărginesc la lamentaţii şi reproşuri vagi, aluzive la adresa unor persoane neprecizate, fără a îndrăzni să spună întreg adevărul nici după ce au părăsit Consiliul de administraţie. Nicio echipă aflată vreodată la conducerea FRR nu a comis atâtea erori şi nu a înregistrat atâtea eşecuri pe toate planurile ca echipa actuală. Proiectele «aleşilor» noştri s-au dovedit a fi unele iluzorii, altele fără utilitate şi finalitate. Acestea au fost implementate cu nepricepere şi fără informarea şi consultarea prealabilă a comunităţii. Autorii lor şi-au demonstrat totala lor inadecvare cu sarcinile pe care şi le-au asumat. Niciodată prestigiul intern şi internaţional al FRR şi, implicit, prestigiul radioamatorismului YO nu s-a situat la un nivel atât de coborât. 
De aceea ar fi stringent necesară organizarea de alegeri anticipate pentru toate funcţiile din Consiliul de administraţie. Preşedinţi de comisii, care nu au realizat nimic în timpul mandatului (mandatelor) în funcţiile în care au fost aleşi - şi în care unii dintre ei chiar s-au eternizat de prea mulţi ani - ar fi cazul să facă un pas înapoi, pentru a permite reclădirea din temelii a  organizaţiei. Vanitatea deşartă a preşedintelui şi a membrilor Consiliului de administraţie de a ocupa o funcţie cu orice preţ periclitează de acum existenţa însăşi a Federaţiei Române de Radioamatorism. 
Francisc Grünberg, 10 martie 2013 

       
*   *   *   
Dintre comentariile la acest articol:
Adrian, YO2BPZ:
În armată există o noţiune esenţială: ONOAREA MILITARĂ! În 37 de ani pe care i-am petrecut (cu "gradul" cel mai mic, de salariat civil) în M.Ap.N şi MI am avut suficient timp să îmi dau seama ce ar trebui să însemne onoarea militară, şi ONOAREA în general.
Am avut colegi de toate gradele ( şi contacte sporadice, dupa "nasul" funcţiei mele) chiar cu generali) şi am fost convins că venirea în fruntea FRR a unui general, iar în CA a mai multor militari de carieră va schimba categoric în bine imaginea Asociaţiei noastre nationale.
Pot să spun doar că ( la fel ca mulţi altii) m-am înşelat amarnic !
Nu spun mai multe, fie şi citind articolul lui Feri (deşi surprinde doar o mică parte din paleta de inactivităţi şi activităţi dăunatoare radioamatorismului YO) şi tot este suficient pentru a ne pune mai serios ca oricând întrebarea legitimă : ÎNCOTRO FRR?
10 martie 2013, 12:01

Ciprian N2YO:
Sunt de acord în procent de 100% cu autorul. Faţă de cele spuse de Feri nu mai sunt multe de adăugat. Nici eu nu credeam, de la un an la altul, că Federaţia, şi împreună cu ea întreg radioamatorismul românesc, vor ajunge să se dezintegreze într-o asemenea măsură. Şi mă intreb din nou: se poate şi mai rău de atât? Greu de crezut, dar de putut cred că se poate. Depinde în mare măsură şi de gradul în care reprezentanţilor cluburilor afiliate le convine halul în care este condusă Federaţia şi nivelul la care aceasta a ajuns. La originea situaţiei actuale stă în primul rând sistemul de organizare (o asociere de cluburi subordonată unei structuri sportive), ceea ce pe de o parte a diluat latura specifică a radioamatorismului, aceea de hobby - de experimentare, cercetare, de petrecere plăcută a timpului liber, iar pe de alta a eliminat in totalitate conceptul prin care organizaţia oferă servicii radioamatorilor afiliati. La aceasta s-a adaugat lipsa unui lider vizionar, pasionat, dispus să pună sistemul pe roate, dublată de acţiunea unor preşedinţi de comisii în Consiliul de administraţie, fie grandomani şi incapabili, fie lipsiţi de experienţă, fie pasivi şi inerţi. Capacul este pus de atitudinea anormală faţa de activitatea de voluntariat, atât în cadrul conducerii FRR, cât şi în afara acesteia. În opinia multora voluntarul este de multe ori fraierul care face o activitate fără să fie plătit şi de la care nu se poate pretinde să desfăşoare o muncă de calitate sau să realizeze un proiect de succes pentru că acesta, voluntarul, nu are niciun avantaj material. În concluzie, un statut inadecvat, plus disfuncţionalitatea echipei de conducere, plus pasivitatea membrilor din cluburile afiliate, iată reţeta ideală pentru dezastru. Să vedem ce decide Adunarea generală la data de 6 aprilie.
12 martie 2013, 05:05

*   *   * 

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved