14 august 2013

Regulamentul DXCC va fi revăzut!
Pe saitul ARRL şi pe alte numeroase publicaţii DX online a fost reprodus un extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Directorilor (Board of Directors) al ARRL, care a avut loc în zilele de 19 şi 20 iulie 2013. Printre alte chestiuni discutate, care prezintă interes mai mult pentru membrii ARRL, s-a examinat moţiunea prezentată de Jim Fenstermaker K9JF din partea Northwestern Division şi de Bob Vallio din partea Pacific Division. Hotârârea adoptată de Consiliu ca rezultat al acestei moţiuni apare în procesul-verbal la punctul 35:
«În urma moţiunii prezentate de dl. Fenstermaker secundat de dl. Vallio, s-a ADOPTAT următoarea hotărâre:
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: programul DXCC al ARRL se bucură de un succes deosebit, diploma fiind recunoscută ca cea mai importantă diplomă DX care poate fi obţinută de radioamatori; au trecut cel puţin 10 ani de când Regulamentul DXCC a fost revăzut în mod cuprinzător de Comitetul consultativ DX (DX Advisory Committee DXAC) şi/sau de un alt comitet şi acţiunea lor a fost ratificată de Consiliul directorilor al ARRL;  aceste modificări s-au dovedit a fi deosebit de binevenite şi au soluţionat multe dintre problemele şi neconcordanţele existente în regulamentul şi programul DXCC; şi,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ schimbările condiţiilor şi ale situaţiei internaţionale, care s-au produs de atunci, îndreptăţesc acum la revederea acestui Regulament în scopul de a se asigura că regulile reflectă producerea acestor schimbări şi a acestor evenimente;
DIN ACESTE MOTIVE ACUM SE DECIDE: Consiliul Directorilor ARRL să însărcineze Comitetul de Programe şi Servicii ca acesta la rândul său să solicite Comitetului consultativ DX (DXAC) să studieze şi, în cazul în care va considera justificat, să recomande Consiliului Directorilor implementarea unor schimbări în Regulamentul DXCC în vederea deliberării asupra acestora.
Un raport de situaţie urmează a fi înaintat Comitetului de Programe şi Servicii înainte de şedinţa de Consiliu din ianuarie 2014, împreună cu un raport final şi recomandări înaintate Comitetului de Programe şi Servicii înainte de şedinţa de Consiliu din iulie 2014.»
(Sursele menţionate în introducere)

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved