17 august 2014

Regulamentul DXCC rămâne neschimbat
În 19-20 iulie 2013 a avut loc o şedinţă a Consiliului Directorilor (Board of Directors) a ARRL, în care, printre alte chestiuni discutate, care prezintă interes mai mult pentru membrii ARRL, s-a examinat moţiunea prezentată de Jim Fenstermaker K9JF din partea Northwestern Division şi de Bob Vallio W6RGG din partea Pacific Division conţinând propuneri de modificare a regulamentului DXCC. 


În acest scop moţiunea propunea Consiliului ca acesta să însărcineze Comitetul de Programe şi Servicii (Program and Services Committee, PSC) să solicite la rândul său Comitetului consultativ DX (DX Advisory Committee, DXAC) să studieze şi, în cazul în care va considera justificat, să recomande Consiliului Directorilor implementarea unor schimbări în regulamentul DXCC în vederea deliberării asupra acestora.
Consiliul Directorilor a decis ca un raport de situaţie să fie înaintat Comitetului de Programe şi Servicii înainte de şedinţa de consiliu din ianuarie 2014, împreună cu un raport final şi recomandări înaintate Comitetului de Programe şi Servicii înainte de şedinţa de consiliu din iulie 2014.
Ca urmare a acestor iniţiative în iulie 2014 Comitetul consultativ DX a redactat şi înaintat membrilor Comitetului de Programe şi Servicii sub semnătura lui Arne Gjerning N7KA, preşedintele DXAC, un raport intitulat «O analiză cuprinzătoare a regulamentului DXCC».
Din raportul pe 7 pagini în format PDF pentru DX-manii participanţi sau potenţial participanţi la programul de diplome DXCC este relevantă mai cu seamă secţiunea II. «Criteriile listei DXCC», pe care o prezint în traducere rezumativă:

Chestiunea criteriilor (înscrierii pe listă a) entităţilor DXCC este una care s-a evidenţiat în anii din urmă după ce o regiune cunoscută sub numele de Kosovo şi-a declarat independenţa de Serbia la 17 februarie 2008, din dorinţa de a deveni o naţiune independentă.
Regulamentul actual privind criteriile entităţilor a furnizat modalităţi de adăugare a noi entităţi la lista DXCC. În condiţiile politicii mondiale actuale mai ales prevederile Secţiunii II.1 intitulată «Entităţi politice» şi ale secţiunii II.1.b sunt etichetate de unii amatori ca fiind prea restrictive. Ele prevăd ca înscrierea unei noi entităţi să fie condiţionată de un vot prealabil al statelor-membre ale ONU sau ale ITU.
Un număr de DX-mani au solicitat ca regulile criteriilor privind entităţile să fie modificate, pentru a se elimina aspectele politice evidente care influenţează voturile unor state-membre ale ONU şi ITU. Există pe de altă parte un număr aproape la fel de mare de DX-mani care nu doresc o schimbare a regulilor DXCC numai din cauză că în radioamatorism şi-a făcut apariţia o «nouă» situaţie.
Cel care examinează lista statelor-membre ale ONU este nevoit să admită că multe dintre acestea există ca naţiuni politice separate. Numai şi acest fapt este suficient pentru a se demonstra că elementul politic nu poate fi eliminat din procedura de votare de la ONU şi de la ITU (dat fiind că ITU este o organizaţie din cadrul ONU). Numeroşi membri ai Comitetului consultativ au efectuat sondaje în secţiunile lor pentru a afla opiniile amatorilor despre regulile criteriilor entităţilor DXCC. În anumite cazuri s-a constatat că DX-manii mai vechi s-au pronunţat în defavoarea vreunei modificări a criteriilor, în vreme ce DX-manii începători s-au arătat dispuşi să accepte o asemenea modificare.

Comitetul consultativ a examinat această chestiune şi a comparat votul preliminar din noiembrie 2013 cu votul final din mai 2014, constatând că s-au produs câteva schimbări în configuraţia acestuia. În cursul discuţiilor Comitetului i-au fost prezentate două propuneri individuale ca posibile adăugiri la criteriile entităţilor politice.
Prima propunere a fost adăugarea unui nou criteriu (§1.d): «Entitatea este prezentă pe lista statelor independente a Departamentului de stat al S.U.A. (The U. S. Department of State’s List of Independent States)»
Discuţie: Această propunere a fost discutată de Comitetul consultativ în cursul unei însărcinări anterioare şi ea a fost respinsă. Lista este întocmită de Departamentul de stat, singura care are puterea de a decide care teritoriu este înscris sau şters de pe listă. Elementul politic nu poate fi eliminat, aşa cum au comentat acest fapt un număr de DX-mani. Cu toate acestea analogia dintre lista Departamentului şi lista statelor-membre ale ONU este destul de pronunţată. Departamentul a înscris pe lista sa 195 de membri, în vreme ce lista ONU conţine 193 de membri. Doi noi membri adăugaţi listei Departamentului sunt 1) Kosovo, şi 2) Taivan.

A doua propunere consta în adăugarea unui nou criteriu (§1.d): «Entitatea a obţinut recunoaşterea sa documentată ca nouă entitate din partea a 2/3 din statele-membre ale ONU. Recunoaşterea este independentă şi exterioară procedurilor ONU.»
Discuţie: Această propunere a fost prezentată într-o încercare de a evita influenţa politică existentă în cadrul ONU, unde există posibilitatea ca un singur vot împotriva unei cereri de aderare să ducă la respingerea cererii. […]

Unul dintre aspectele menţionate în cursul discuţiilor privind implementarea unor schimbări ale criteriilor entităţilor DXCC a fost posibilitatea unor consecinţe necunoscute care s-ar putea produce de pe urma unui vot favorabil acestor schimbări. Mi s-au adus la cunoştinţă anumite consecinţe produse în timpul discuţiilor precedente, inclusiv o contactare directă din partea unei persoane oficiale a unei entităţi. Informaţia a fost prezentată Comitetului.

Din votul final al Comitetului consultativ referitor la criteriile entităţilor a rezultat că din cei 15 membri 7 au votat pentru a nu se proceda la modificări, 3 pentru includerea printre criterii prezenţa entităţii pe Lista statelor independente a Departamentului de stat al S.U.A., iar 5 voturi pentru adăugarea ca criteriu votul majoritar de 2/3 din statele-membre ale ONU privind recunoaşterea documentată a unei noi entităţi.

Este limpede că votul este departajat «la mustaţă»: 46,67% împotriva schimbărilor şi 53,33% pentru adăugarea unui alt criteriu. Votul Comitetului consultativ nu indică un consens în favoarea modificării Secţiunii II.1 referitoare la criteriile entităţilor DXCC. Prin urmare Comitetul consultativ NU propune momentan vreo modificare a acestora, iar orice eforturi depuse pentru ca o entitate să obţină calitatea de membru al ONU sau al ITU trebuie să-şi urmeze cursul cuvenit. Acest rezultat al votului nu poate fi etichetat ca un eşec al Comitetului consultativ de a se ajunge la un consens. El reflectă totuşi o divizare a opiniilor comunităţii DX pe acest subiect. 
(Surse: ARRL Files)
Alte articole pe această temă:
Regulamentul DXCC va fi revăzut! (publicat în august 2013)

Alte articole despe DXCC:
«Totul despre DXCC»

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved