25 September 2014

ARRL şi lupta împotriva interferenţelor
În 22 septembrie 2014 Kenneth Wyatt KX7KW a publicat pe saitul EDN un interesant articol intitulat O vizită la sediul central al ARRL pe care il prezint mai jos în traducere:

Am avut şansa de a vizita sediul central al American Radio Relay League (ARRL) din Newington, CT. ARRL este organizaţia naţională a radioamatorilor din Statele Unite. Ea furnizează instruire, resurse şi o reprezentare a radioamatorilor în faţa autorităţilor din Washington, D.C., iar pe plan internaţional în decursul conferinţelor dedicate administrării spectrului radio. 
Clădirea sediului central al ARRL din Newington, CT

Deşi radioamatorismul oferă o cale de manifestare a unui hobby pentru numeroase persoane care se bucură de posibilitatea unor comunicaţii radio globale şi locale, scopul principal al acestei activităţi este acela de a pune comunicaţii de rezervă la dispoziţia serviciilor de urgenţă care acţionează în timpul dezastrelor, în situaţiile în care sistemele normale de comunicaţii încetează să mai funcţioneze. Radioamatorii acţionează ca intermediari şi vehiculează între cei afectaţi de calamităţi şi persoanele dragi lor aflate în altă parte informaţii privind starea lor de sănătate.
În afară de resursele informaţionale ARRL deţine în sediul său şi un remarcabil laborator RF, administrat de Ed Hare W1RFI. În cadrul acestui laborator Michael Gruber W1MG acordă ajutor radioamatorilor care au probleme cu interferenţe produse în echipamentul lor de recepţie sau asistenţă celor ale căror emisiuni se interferează cu comunicaţiile comerciale sau cu sistemele de radiodifuziune sau de televiziune. Gruber a fost activ şi ca editor şi autor al majorităţii capitolelor din volumul «Manualul ARRL despre RFI – remedii practice pentru interferenţele de radiofrecvenţă» (ediţia a 3-a), pe care l-am recenzat într-o postare anterioară pe blog
Am avut ocazia de a-i lua un interviu lui Gruber pe tema reclamaţiilor despre interferenţele tipice care îi sunt adresate.
Cea mai frecventă preocupare a radioamatorilor obişnuiţi se referă la interfenţele constatate în echipamentul lor de radio sau la cele pe care le cauzează ei înşişi cu acesta. Deşi mulţi amatori deţin anumite cunoştinţe tehnice, nu toţi sunt pricepuţi în chestiuni legate de problemele interferenţei cu radiofrecvenţă (radio frequency interference, RFI), astfel că majoritatea apelurilor pe care le primeşte Gruber sunt de genul «am acest zgomot în radioul meu, care ar putea fi cauza?». 
Gruber arată că nu mai puţin de o treime din reclamaţiile legate de interferenţe sunt datorate zgomotului produs de liniile de alimentare (power line noise) şi că numeroase companii nu mai deţin ştiinţa de a depista descărcările arcurilor electrice şi alte surse de zgomot produse de liniile lor de alimentare. Aceasta constituie o dilemă pentru radioamatorul ale cărui recepţii (între 1,8 şi 30 MHz, dar câteodată şi pe frecvenţe mai înalte, situate în domeniul VHF) sunt «înecate» în zgomotul de bandă largă.


Michael Gruber, expert în interferenţele RF în laboratorul ARRL 

În plus există multe alte surse de interferenţe produse de slaba calitate a surselor de alimentare în comutaţie din dispozitivele de iluminat. Printre acestea se numără lămpile fluorescente compacte (compact fluorescent lamps, CFL) şi lămpile pe leduri (led, prescurtare de la light emitting diode), precum şi încărcătoarele de baterii pentru telefoanele mobile şi alte aparate electronice destinate comunicaţiilor mobile. De obicei acestea nu dispun de un filtraj adecvat, iar în multe cazuri modelele mai ieftine nu au niciun fel de filtraj.

Camera de testare

Unele dintre alimentatoarele în comutaţie pentru «grow lights» care depăşesc cu mult limitele tehnice admise

O altă problemă care se arată la orizont şi care constituie o adevărată provocare pentru Gruber şi pentru mulţi alţi radioamatori este proliferarea lămpilor destinate cultivării unor plante (grow lights). Aceste lămpi utilizează în mod tipic vapori de sodiu la mare presiune şi sunt concepute pentru a fi folosite în fermele de interior (şi, ca să fim cinstiţi, şi în marile ferme în care se cultivă marijuana). Limitatoarele de curent electronice (alimentatoarele în comutaţie de înaltă tensiune) sunt insuficient filtrate şi generează o mare cantitate de emisii (cu până la 50 dB peste limită) transmise şi radiate.

O lampă  tipică de 1000 waţi pe vapori de sodiu 

Gruber a testat mai multe astfel de surse din punct de vedere al emisiilor propagate şi ele au căzut lamentabil la examen, dat fiind că produceau mari cantităţi de interferenţe în vecinătatea locului în care funcţionau. În numele membrilor săi ARRL a înaintat în mod oficial o reclamaţie la Comisia federală pentru comunicaţii (Federal Communications Commission, FCC) referitoare la aceste produse necertificate din punct de vedere tehnic şi care sunt importate actualmente în S.U.A.
.....................................................................................................................

Inginerul Kenneth Wyatt este consultant independent şi specialist în domeniul compatibilităţii electromagnetice (electromagnetic compatibility, EMC). În blogul său el pune în discuţie diverse aspecte şi tendinţe, proiectarea EMC şi producerea tehnicilor de soluţionare a situaţiilor legate de interferenţe. Una dintre specialităţile sale este utilizarea echipamentelor de testare accesibile şi a tehnicilor de măsurare în vederea evaluării problemelor EMC pe bancul de lucru.
(Sursă: saitul EDN) 
         
Un alt articol publicat pe saitul EDN şi prezentat în traducere:

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved