27 October 2015

CEPT, WRC şi spectrul radio
Conferinţa europeană a administraţiilor şi telecomuni-caţiilor (în limba franceză Conférence européene des administrations des postes et des télécommunications, denumire de la care provine acronimul CEPT) a fost înfiinţată la 26 iunie 1959 ca un organism coordonator al organizaţiilor de telecomunicaţii şi poştale ale statelor europene, iniţial numărul ţărilor fondatoare fiind de 19. În primii zece ani de existenţă ai CEPT acest număr a crescut la 26. 
Membrii fondatori au fost la început administraţiile poştale şi de telecomunicaţii care deţineau monopolul acestor activităţi în ţările lor. Activitatea CEPT include cooperarea în chestiuni legate de standardizări în domeniul comercial, operaţional, de reglementări şi de tehnică. În prezent 48 de ţări sunt membre ale CEPT. Lista ţărilor membre poate fi consultată pe saitul European Communications Office (ECO) la această adresă.
Munca organizaţiei este coordonată de trei comitete autonome:
Comitetul comunicaţiilor electronice (EEC)
Comitetul european pentru reglementări poştale (CERP)
Comitetul pentru politici ale ITU (Uniunea internaţională de telecomunicaţii) (Com-ITU)
Preşedinţii acestor comitete formează Preşedinţia CEPT.
Comitetul pentru politici ITU este răspunzător pentru organizarea şi coordonarea acţiunilor CEPT în vederea pregătirii pentru întâlnirile Consiliului, pentru Conferinţele plenipotenţiare, Conferinţele mondiale pentru dezvoltarea telecomunicaţiilor şi Adunările mondiale pentru standardizarea telecomunicaţiilor.

Din punct de vedere al serviciuiui de radioamator: anterior CEPT-ului convenţii de reciprocitate încheiate între ţări permiteau radioamatorilor să opereze din ţările pe care le vizitează fără necesitatea de a obţine autorizaţii sau aprobări adiţionale. Atunci când între două ţări nu exista o astfel de convenţie radioamatorilor li se cerea frecvent să solicite un permis de operare sau o autorizaţie completă de radioamator cu un indicativ emis de ţara-gazdă. Anumite ţări pot accepta în locul unei examinări autorizaţii de radioamator ca dovadă a calificării operatorului, în vreme ce alte ţări-gazdă pot acorda privilegii de operare unilaterale fără necesitatea unei autorizări adiţionale.
În prezent toate naţiunile membre ale CEPT aplică aceleaşi cerinţe pentru autorizarea radioamatorilor. Aceştia pot opera din majoritatea ţărilor europene fără obligaţia de a obţine autorizaţii sau permise suplimentare. Următoarele ţări din afara Europei au adoptat Recomandarea CEPT T/R 61-01 (ceea ce nu înseamnă că de pildă un radioamator provenind din orice ţară europeană membră a CEPT poate opera din aceste ţări pe baza autorizaţiei emise în ţara sa de origine): Australia, Canada, Israel, Antilele olandeze, Noua Zeelandă, Peru, Africa de sud, Statele Unite.
O altă formă de reciprocitate în beneficiul radioamatorilor este aşa-numitul Permis internaţional de radioamatorism (International Amateur Radio Permit, IARP) pe baza unor acorduri de reciprocitate încheiate între state din America de nord şi America de sud. (Wikipedia, CEPT, ECO)

Intarea în vigoare a reglementărilor CEPT cu privire la armonizarea cerinţelor de autorizare şi posibilitatea operării fără obligativitatea solicitării unei autorizaţii de vizitator a reprezentat un uriaş pas înainte în întâmpinarea dorinţei radioamatorilor de a călători cu aparatura lor fără oprelişti vamale exagerate şi de a ieşi în eter din ţările vizitate fără a se supune unor proceduri birocratice complicate. Cu toate acestea este recomandabilă obţinerea de informaţii cât mai detaliate înainte de călătorie şi, în caz de nevoie, informarea din timp a autorităţilor de comunicaţii din ţările respective despre intenţia de operare, zona vizată, aparatura folosită şi perioada previzibilă a activităţii. În astfel de chestiuni radioamatorii rezidenţi în ţările ce urmează a fi vizitate care au contacte bune cu autorităţile locale pot oferi un ajutor preţios, pentru a se preveni situaţii neplăcute, uneori greu de soluţionat pentru cineva aflat într-o ţară străină a cărei limbă poate că nici nu o vorbeşte. (a se vedea articolul Baldur Drobnica arestat în Grecia)

Operaţiunile CEPT nu înlocuiesc autorizările pe bază de reciprocitate – mai degrabă le completează. Activitatea sub egida reglementărilor CEPT este permisă numai cu caracter temporar, de exemplu dintr-un hotel, în portabil sau mobil (dintr-un vehicul). De aceea, dacă se intenţionează o şedere de mai lungă durată (peste trei luni) este necesară totuşi solicitarea unei autorizaţii emise de autorităţile ţării vizitate. Operaţiunile CEPT se supun reglementărilor în materie ale ţării străine – şi nu beneficiază de drepturile acordate prin autorizaţiile deţinute în ţara de origine a vizitatorului.

Este recomandabil ca vizitatorii care au nevoie de informaţii despre planurile de benzi valabile în ţările vizitate, despre segmentele de benzi care le vor fi accesibile în funcţie de categoria de autorizare deţinută, despre repetoare şi cluburi locale sau întâmpină dificultăţi în obţinerea unor autorizaţii pe bază de reciprocitate să se adreseze asociaţiilor naţionale ale ţării vizitate. Lista asociaţiilor cu datele lor de contact se găseşte pe pagina IARU la această adresă.

Sub titlul Întâlnirea finală CEPT CPG-8 pe saitul Regiunii a I-a IARU a fost publicat în 24 septembrie 2015 un articol semnat de Colin Thomas G3PSM, care prezintă interes din punct de vedere al perspectivelor dobândirii de către radioamatori a unor noi benzi sau noi segmente de benzi:

«Întâlnirea finală a grupului pregătitor al Conferinţei CEPT s-a desfăşurat la Bergen, Norvegia între 14 şi 18 septembrie. Participanţii au adoptat Propunerile finale europene comune pentru Conferinţa mondială a radiocomunicaţiilor (World Radiocommunications Conference, WRC) care se va întruni la Geneva, Elveţia între 2  şi 27 noiembrie 2015.
(Conferinţele WRC sub egida Uniunii internaţionale a comunicaţiilor au loc la fiecare trei sau patru ani. Rolul lor este de a revedea şi, în caz de nevoie, de a revizui Reglementările Radio, tratatul internaţional care guvernează utilizarea spectrului de radiofrecvenţă şi a orbitelor sateliţilor geostaţionari şi non-geostaţionari. Revizuirile se aplică pe baza unei agende de lucru determinate de Consiliul ITU, care ţine seamă de recomandările  prezentate de conferinţele mondiale anterioare – nota mea, YO4PX)
WRC-15 va fi precedată de Adunarea pentru radiocomunicaţii (RA-15) (Radiocommunication Assembly) a ITU, care se va desfăşura tot la Geneva între 26 şi 30 octombrie. Ea este răspunzătoare pentru structura, programele şi aprobarea studiilor în domeniul radiocomunicaţiilor.


La deschiderea lucrărilor Adunării RA-15

Un interes special pentru serviciul de radioamator l-a constituit adoptarea unei propuneri comune europene pentru alocarea unui segment de 100 kHz situat între 5350 şi 5450 kHz. Propunerea reprezintă vederile majorităţii ţările membre ale CEPT, în vreme ce Azerbaijanul, Franţa, Germania, România şi Federaţia rusă şi-au exprimat opoziţia. Propunerea va fi acum inclusă în documentele care vor fi supuse discuţiilor sub punctul 1.4 al agendei WRC, unde anticipăm îndelungate argumentări pro şi contra alocării.

O altă propunere interesantă este punctul 1.18 ale agendei, prin care s-a acceptat adăugarea serviciului de radiolocaţie (RLS) ca serviciu co-primar în banda de 77,5-78,00 GHz. În acest caz serviciul de radiolocaţie se referă la aplicaţiile din domeniul autovehiculelor, cum ar fi radarele anti-coliziune. Acest subiect va fi discutat la WRC-15, dar nu se prevede o prea mare opoziţie din partea serviciului de radioamator.

În fine, două posibile subiecte care ar putea fi incluse pe agenda WRC:
1.2  luarea în considerare a unei alocări primare a benzii de frecvenţă 50-54 MHz serviciului de radioamator în conformitate cu Rezoluţia EUR-A25-2 (WRC-15);
1.4  luarea în considerare, pe baza studiilor cerinţelor de spectru pentru serviciul de amator, a unei posibile alocări în beneficiul radioamatorilor în banda de frecvenţă 1800-2000 kHz, pentru a se obţine o armonizare globală în conformitate cu Rezoluţia EUR-A25-4 (WRC-15).
Aceste două subiecte au relevanţă exclusiv pentru Regiunea a I-a IARU şi sunt propuneri menite să încerce şi să obţină armonizarea cu prevederile valabile în Regiunile a II-a şi a III-a. Propunerile vor fi discutate în Comitetul 6 (COM6) al WRC-15 şi sperăm ca cel puţin una dintre acestea va fi luată în considerare în vederea includerii pe agenda următoarei conferinţe WRC.»
(Traducere, comentarii şi completări de YO4PX. Surse: CEPT, IARU-R1, WRC, RSGB, Wikipedia)

Articole pe aceeaşi temă:
Modificări ale planului de benzi ale Regiunii a I-a IARU (Conferinţa Regiunii a I-a IARU, Sun City, Africa de sud, august 2011)
Planul de benzi al Regiunii a I-a IARU (revizuit la Conferinţa generală de la Varna din 2014)

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved