14 October 2015

QTX – o reţetă italiană pentru combaterea indisciplinei
În zilele de 10 şi 11 octombrie Francesco IK0FVC, Martti OH2BH şi Giordano IK0XFD, preşedinte al secţiunii din Roma a Associazione Radioamatori Italiani (ARI) au organizat o întâlnire DX în Cetatea eternă, preliminară unei viitoare sesiuni a Universităţii DX, prima de acest gen care va fi organizată de Italia. În timpul acestui eveniment a fost activată pe mai multe benzi staţia HV0A din Vatican. 
În alocuţiunea sa din cadrul seratei de încheiere Martti OH2BH a subliniat provocările pe care le au de înfruntat atât DXpediţionarii cât şi DX-manii, precum şi obligaţia ca de ambele părţi ale pailapurilor să se depună eforturi pentru ca traficul să se poată desfăsura lin şi fără incidente.Întâlnirea a pus accentul pe aspecte ce pot fi îmbunătăţite şi pe un document ce urmează a fi prezentat la sesiunea Universităţii DX intitulat provizoriu «Cum să-i lucrezi pe toţi fără dificultăţi – chiar şi pe europeni», un material planificat a fi făcut public în scurt timp. Însă punctul central al întâlnirii DX de la Roma l-a constituit dezvăluirea unei propuneri surprinzătoare: o nouă semnificaţie a unei prescurtări a codului Q.
Este vorba de QTX, o prescurtare menită să trimită un semnal în ambele direcţii ale pailapului DX. Abordarea a fost botezată DX Chase: it Takes Two to Tango (Vânătoarea DX: e nevoie de doi pentru a dansa tango).
Potrivit autorilor propunerii noua semnificaţie a lui QTX ar fi aceasta:
Atunci când un operator al unei DXpediţii transmite un indicativ urmat de QTX şi de o cifră, aceasta înseamnă că staţia vizată ar trebui să se oprească din chemare pentru perioada de timp specificată, de exemplu timp de o oră şi să revină apoi adoptând o metodă şi un comportament revizuite. Pe de altă parte un DX-man poate transmite unei staţii-pilot mesajul QTX urmat de bandă şi oră pentru a indica faptul că eficienţa unui anumit operator – cu alte cuvinte, numărul de QSO-uri pe oră pe care reuşeşte să-l înscrie în log – a ajuns la un punct în care acesta nu mai poate ţine lucrurile sub control şi de aici rezultă o situaţie haotică. Administratorii DXpediţiei ar urma să acţioneze corespunzător în privinţa nefericitului operator.
Semnificaţia originală a prescurtării QTX:
Întrebare: Veţi ţine staţia deschisă pentru a menţine comunicarea cu mine până la o nouă înştiinţare (sau până la orele ...)?
Răspuns: Voi ţine staţia deschisă pentru a menţine comunicarea cu dumneavoastră până la o nouă înştiinţare (sau până la orele ...).
Noul cod QTX a fost lansat exact în acelaşi timp la întâlnirea DX a ARI în Roma, Italia şi la Convenţia RSGB din Marea Britanie.
(Surse: pagina secţiunii din Roma a ARI, DX-World.net, OPDX)

Comentariu de YO4PX:
Trebuie să recunosc că am stat la îndoială dacă n-ar fi cumva nimerit să public acest material în cadrul seriei de articole cu caracter umoristic «Un zâmbet în eter», pentru că eficienţa unui astfel de demers mi se pare destul de iluzorie. Indisciplină în pailapuri a existat şi va exista întotdeauna, atunci când sute sau poate chiar mii de DX-mani mai mult sau mai puţin disperaţi în dorinţa lor de a lucra a new one se îngrămădesc pe câţiva kilohertzi chemând o singură staţie. De parcă n-ar fi oricum situaţia destul de dificilă, DX-ul se aude şi slab, expediţionarii nu stau decât câteva zile în locaţia rară, iar următoarea activitate de acolo se va produce în cel mai bun caz peste vreun deceniu. Vor interveni mereu frustrările, orgoliile hipertrofiate, invidiile, dorinţa de a ajunge la ţintă cu orice preţ - într-un cuvânt toate slăbiciunile omeneşti de care nici radioamatorii, cu tot vestitul lor ham spirit, nu sunt scutiţi.
Însă am renunţat să plasez materialul sub semnul ironiei, pentru că am ajuns la concluzia că nicio iniţiativă, cât ar fi ea de fantezistă, n-ar trebui dispreţuită atunci când e vorba de a încerca instaurarea unui climat de amabilitate şi cooperare în interesul tuturor părţilor participante chiar şi în cel mai aglomerat pailap.
După cum am scris în capitolul «Lidul» din articolul Errare humanum est (publicat în traducere în numeroase publicaţii, inclusiv în HamRadio Online), sunt convins că majoritatea celor care încalcă regulile scrise şi nescrise ale comportamentului civilizat în pailapuri şi, în general în benzi nu sunt Agresivii şi Răzbunătorii (alte tipologii de radioamatori descrise în articol, cărora le este închinat câte un capitol) ci … Lizii. În încheierea articolului se spune:
«Omul este supus greşelii? Desigur, mai ales dacă nu a învăţat ceea ce trebuia să înveţe. Se pune aşadar întrebarea: de ce nu ştie novicele european mai mult trafic, în momentul în care începe să-şi lanseze proaspăt dobânditul indicativ în eter? The answer is blowin' in the wind, răspunsul este lesne de intuit: novicele nu ştie mai mult trafic pentru că nu a avut când şi de unde să-l înveţe. Examenele de obţinere a certificatelor de radioamator prevăd şi dobândirea unor cunoştinţe minimale de trafic, dar peste această parte a examenului se trece de obicei fără a i se acorda prea mare atenţie. Iar după obţinerea autorizaţiei radioamatorul este lăsat în voia sorţii, nimeni nu se mai preocupă de instruirea sa. Nimeni nu-l sfătuieşte că, pentru a-şi însuşi nişte noţiuni elementare de trafic şi pentru a deprinde nişte reguli de comportament, ar trebui la început să asculte 90% din timp şi să emită 10%. El se trezeşte peste noapte în vălmăşagul fierbinte al benzilor de amatori, pe zi ce trece mai aglomerate şi, în cursul calificării sale "la locul de muncă" devine, fără să vrea, un Lid.»
Cele 13 recomandări ale DX Code of Conduct - o iniţiativă al cărei merit îi revine lui Randy Johnson W6SJ - sunt detaliate şi comentate în articolul DX-manii şi codul lor de comportament.
Succes în pailapuri şi … feriţi-vă de QTX! :)

*   *   * 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved