04 July 2015

Despre INDEXA şi ajutorul umanitar
Oficialii şi Comitetul director al INDEXA sunt încântaţi să anunţe intenţia lor de a încuraja DXpediţionarii să furnizeze ajutor umanitar şi servicii de care să beneficieze persoanele individuale şi comunităţile pe care le vizitează cu ocazia DXpediţiilor lor.
Vor deveni disponibile sponsorizări suplimentare în cazul în care organizatorii DXpediţiilor vor prezenta un plan de asistenţă cu scop umanitar, planul este aprobat de INDEXA, este dus la bun sfârşit şi documentat corespunzător. Stimulentul s-ar putea ridica la o contribuţie majorată cu 15%, care s-ar adăuga sprijinului financiar oferit unor DXpediţii.
Citate preluate de pe saitul INDEXA:
«INDEXA nutreşte convingerea că multe dintre DXpediţiile pe care le sponsorizăm se bucură de o ocazie unică de a duce la îndeplinire activităţi umanitare în măsură să amelioreze viaţa populaţiilor indigene şi comunităţilor pe care le întâlnesc. Activităţile umanitare pot lua o diversitate de forme, care includ educaţia, asistenţa medicală şi dentară, îmbunătăţiri ale infrastructurii, donaţii fizice de bunuri precum şi alte servicii. Fără îndoială că există numeroase alte căi suplimentare prin care echipele DXpediţionarilor sau membri individuali ai echipelor pot exercita un impact pozitiv asupra oamenilor din comunitatea sau ţara pe care echipele le vizitează. Organizaţia INDEXA este pregătită să ofere sprijin financiar adiţional DXpediţiilor ca un stimulent pentru a desfăşura activităţi umanitare şi să suporte parţial sau integral cheltuielile suplimentare pe care acestea le-ar implica.
Procedura este detaliată cu claritate pe saitul INDEXA.

Organizaţia este mândră să constituie un factor important pentru finanţarea DXpediţiilor. Motto-ul nostru este şi a fost de peste 30 de ani Helping Make DX Happen. (A ajuta ca DX-ul să devină posibil) Considerăm că aprobarea ei ca o asociaţie care se încadrează în prevederile secţiunii 501(c)(3) şi probabilitatea ca donaţiile contribuabililor din Statele Unite să devină astfel deductibile să poată exercita un impact mai important asupra comunităţii DX. Anunţul iniţiativei privind asistenţa umanitară este unul dintre exemplele determinării noatre în această direcţie.»
………………………………………………………………............................................
International DX Association (INDEXA) este o organizaţie de radioamator dedicată lucrului DX şi acţiunilor care fac lucrul DX posibil.
INDEXA a fost înmatriculată ca o asociaţie non-profit şi a fost administrată cu începere din 1983 de voluntari neremuneraţi. În cursul celor 30 de ani de servicii prestate comunităţii DX ea a sponsorizat peste 215 DXpediţii în ţări rare sau semi-rare.
INDEXA promovează şi finanţează activităţi DX în ţări în care activitatea de radioamator este limitată sau total inexistentă, sprijinul fiind orientat de obicei spre DXpediţiile pe entităţi rare DXCC.
INDEXA editează un buletin informativ trimestrial expediat prin e-mail membrilor INDEXA.
Organizaţia promovează buna voinţă între operatorii radio din întreaga lume. Ea sprijină şi se supune regulilor şi regulamentelor de radioamator stabilite de FCC şi de alte instituţii guvernamentale. 
Sponsorizarea operaţiunilor DX efectuate de radioamatori este nediscriminatorie, indiferent de clasa de autorizare a acestora.


INDEXA promovează bunele practici de operare în benzile de radioamator. În orice împrejurare INDEXA îşi asumă rolul de a contribui pozitiv la viitorul radioamatorismului şi a comunităţii DX. INDEXA vă stă la dispoziţie!
Ultima oră: Organizaţiei INDEXA i s-a acordat statutul de scutire de taxe conform secţiunii 501(c)(3) din Legea fiscalităţii interne. Pentru plătitorii de impozite din S.U.A. aceasta înseamnă că donaţiile dv. către INDEXA sunt de acum deductibile în limitele permise de legislaţie.

*   *   * 
Despre Northern California DX Foundation (NCDXF) - o altă importantă organizaţie dedicată de decenii sponsorizării nenumăratelor DXpediţii în entităţi şi zone rare, dar şi programelor educaţionale, sistemului internaţional de balize NCDXF/IARU şi ajutorului financiar acordat competiţiei World Radiosport Team Championship (WRTC) - se poate afla în videoul promoţional de 9:55 minute cu transcriere în limba română care se găseşte la această adresă.
(Traduceri, adaptare şi completări de YO4PX. Surse: saiturile INDEXA, NCDXF)


Hello Fery, YO4PX,
Thanks very much for the nice article and for taking time to send it. We at INDEXA are trying hard to build our funds to help the DXpeditions to rare DXCC entities. Thanks for your support.
Hope to QSO you soon!!
73s, Gary, K4MQG  (South Carolina)
ARRL DXAC Representative: Roanoke Division
ARRL Field QSL Checker: DXCC, WAS, VUCC
INDEXA: President
CQ Awards Field Checke

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved