24 October 2017

CQ anunţă modificări ale regulamentului concursurilor CQ WW SSB şi CW
Într-un material publicat pe blogul CQ WW DX Contest CQ a anunţat modificări ale regulamentului marilor competiţii CQ World Wide DX SSB şi CW care intră în vigoare în această toamnă, precizând că regulamentul complet va fi publicat în curând. Modificările clarifică definiţia de multioperator şi un singur emiţător (single transmitter, MS); stabileşte cerinţele privind definiţia noţiunii de club şi reşedinţa staţiilor; restricţionează frecvenţele de emisie ale staţiilor din Regiunea I-a IARU pe benzile de 40 şi 160 de metri; enunţă cerinţele referitoare la înregistrările audio şi impune penalităţi mai mari pentru aşa-numitul rubber-clocking (cosmetizarea înregistrării în log a orei legăturilor în scopul obţinerii unui avantaj necuvenit – nota mea, YO4PX).

1.  Definiţia categoriei Multi-Single
Cuvântul  «transmitter»  (emiţător) a fost modificat în «station/signal» (staţie/semnal), cu referire spre secţiunea FAQ (frequently asked questions, întrebări frecvente). CQ spune că această modificare «clarifică mai bine definiţia de MS, furnizată deja în FAQ».

2. Definiţiiile clubului
Cluburi din Statele Unite: participarea este limitată la membrii clubului al căror domiciliu se află în raza de 250 de mile (402,33 km) pornind de la centrul zonei clubului.
Cluburi DX: participarea este limitată la membrii clubului al căror domiciliu se află în limitele entităţii DXCC în care este situat clubul sau în raza de 400 de km pornind de la centrul  zonei clubului.
Cuvântul «a avea reşedinţa» (to reside) va fi definit astfel: a locui permanent sau în mod continuu sau de a ocupa un loc din punct de vedere legal într-o locuinţa fixă, permanentă şi principală a unei persoane.

3. Reguli generale pentru toţi participanţii
Staţiile din Regiunea a I-a IARU nu vor mai putea transmite mai sus de frecvenţa de 7200 kHz în banda de 40 de metri în etapa de SSB în timpul weekendului în care se desfăşoară concursul şi nu vor putea transmite mai jos de frecvenţa de 1810 kHz în etapa de CW în perioada amintită.

4. Înregistrări audio
Regulamentul actualizat extinde ecartul de «top 3» la «top 5», precum şi perioada de timp pentru prezentarea unor astfel de cereri de la 90 la 120 de zile. Acoperirea «Classic» este acum inclusă în mod expres în definiţia «top 5». Modificările specifică faptul că înregistrările trebuie să fie continue şi că doar «întregistrările de QSO-uri disparate» nu sunt acceptabile.
De asemenea regulile detaliază şi se extind la opţiunile de categorii la care logurile pot fi reclasificate în cazul în care nu au fost puse la dispoziţie înregistrări şi conţin acum o nouă categorie – logul de verificare (check log) administrativ.
CQ spune că noţiunea opţiunea top 3 a fost extinsă la top 5 pentru că «în anumite cazuri un participant top 3 poate fi «scos din competiţie» în urma verificării. Acelaşi raţionament s-a aflat îndărătul schimbării la 120 de zile pentru solicitarea unei înregistrări. De asemenea CQ spune că includerea acoperii Overlay în cerinţa prezentării înregistrării «umple un gol în regulament astfel cum fusese acesta formulat iniţial».
CQ spune că comitetul de concurs nu va solicita o înregistrare pentru simplul fapt că un participant s-a înscris în top 5: «Comitetul va solicita o înregistrare doar atunci când în log a fost identificat ceva suspect sau neobişnuit» şi adaugă că «este puţin probabil ca operatorilor care nu forţează sau nu încalcă regulile să li se ceară furnizarea unei înregistrări».

5. Verificarea logurilor
De la penalizarea cu echivalentul numărului de puncte înmulţit cu 2 pentru un indicativ recepţionat incorect (indicativ greşit – busted call - sau deloc recepţionat) s-a revenit la penalizarea cu echivalentul punctelor înmulţit cu 3 pentru legătura respectivă. Penalizarea pentru modificarea orei de realizare a unei legături în categoriile multiple operator, two transmitters (M2) şi multioperatorsingle transmitter (MS) a fost modificată de la eliminarea legăturii – penalizarea anterioară -  la echivalentul punctelor înmulţit cu 10.
CQ spune că membrii din conducerea Comitetului de concurs consideră că penalizarea cu echivalentul punctelor înmulţit cu 3 va oferi un stimulent mai pronunţat pentru recepţionarea corectă a indicativelor. Participanţii la categoriile MS şi M2 au cerinţe extrem de stricte în privinţa înregistrării orei legăturilor şi cu toate acestea s-a recurs în unele cazuri la modificarea orei la care a fost înregistrată o legătură în log pentru ca astfel să se evite încălcare regulii referitoare la schimbarea de bandă. «În trecut unii concurenţi au apelat la ‘un număr limitat’ de astfel de practici, cunoscută şi sub numele de rubber-clocking», spune CQ, menţionând că penalizarea cu echivalentul punctelor înmulţit cu 10 va constitui pentru participanţi ‘un puternic stimulent’ pentru a renunţa la falsificarea logurilor lor.
«Ideea este ca penalizarea pentru cosmetizarea logurilor prin modificarea orelor legăturilor să fie atât de insuportabilă încât concurenţii să nu fie tentaţi să apeleze la ea», spune CQ. O cosmetizare excesivă ar putea duce la descalificarea participării şi a tuturor operatorilor staţiei respective. CQ notează că încălcarea regulii de schimbare a benzii care nu implică modificarea orelor reale ale legăturilor nu va avea vreo influenţă negativă ca urmare a noii reguli «10 x».
Etapa de SSB a CQ WW DX Contest se va desfăşura în zilele de 29 şi 30 octombrie, iar etapa de CW în zilele de 26 şi 27 noiembrie 2017.
(Traducere, adaptare şi prezentare de YO4PX. Sursă: blogul CQ)

Lista staţiilor descalificate în etapa de CW a CQ WW din 2016
Descalificări în concursul CQ WW SSB 2016 (articol-comentariu al lui Doug Zwiebel KR2Q, directorul concursului)


Articole despre alte modificări ale unor regulamente

*   *   *

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved