23 November 2014

My DX Summit – instrucţiuni de utilizare


Stufosul capitol din My DX Summit Tutorials oferă indicaţii detaliate destinate familiarizării utilizatorului cu numeroasele facilităţi oferite de noua platformă MDXS. Ca în cazul majorităţii programelor lansate în spaţiul public şi MDXS se poate caracteriza prin sintagma «o muncă în desfăşurare» (a work in progress), într-o perioadă în care cu ajutorul celor care urmează să-l folosească şi îl testează se operează modificări, corecţii, eliminări de erori (bug-uri), se proiectează şi se implementează îmbunătăţiri şi completări. 
Autorii au apelat în acest scop la utilizatori şi 500 de persoane individuale au răspuns apelului trimiţând observaţii şi sugestii înaintea lansării pe internet din data de 21 noiembrie. Astfel de contribuţii la perfecţionarea platformei sunt aşteptate şi în continuare prin înscrierea lor în formularul disponibil sub titlul Feedback din meniu.
Traducerea de mai jos este uşor rezumativă şi simplificată. Am eludat de la traducere câteva explicaţii mai ezoterice privind ştiinţa propagării (tratate pe larg într-un articol apărut recent pe Radioamator.ro) şi am acordat atenţie mai cu seamă aspectelor practice, pentru a veni în ajutorul utilizatorului deja familiarizat cu funcţiunile fostului DX Summit. Sper că şi  DX-manul aflat la început de drum, dornic să realizeze legături cât mai interesante, va găsi în acest material explicaţiile necesare. Fără îndoială că prin explorare noi DX-manii vom putea descoperi cu toţii mai mult sau mai puţin intuitiv noi şi noi valenţe ale acestei platforme, fie că sunt tratate în aceste instrucţiuni, fie că vor fi adăugate de acum înainte de autori.

Cum se adaugă noi semnalări?
Pe pagina principală (Spots din bara de meniu) se găseşte panoul Share a Spot pe partea dreaptă a ecranului. Înscrieţi indicativul propriu în rubrica My Call, indicativul pe care doriţi să-l semnalaţi în rubrica DX şi frecvenţa acestuia în rubrica kHz. Folosiţi rubrica Info pentru orice informaţii suplimentare, apoi clic pe butonul Share pentru publicarea semnalării.

Cum se adaugă noi anunţuri?
Pe pagina principală (Spots din bara de meniu) sub fereastra în care sunt afişate semnalările curente se găseşte panoul Announcements. Clic pe Announcements pentru a vedea lista anunţurilor curente. Adăugaţi indicativul propriu în rubrica My Call şi înscrieţi textul anunţului dv. în rubrica următoare. Clic pe butonul galben pentru publicarea anunţului.

Unde se află informaţiile despre propagare?
Informaţia Propagation Now (propagarea în acest moment) se găseşte pe pagina principală sub panoul Share a Spot. Clic pe antet pentru afişarea mai multor previziuni şi informaţii. Urmează comentarii despre parametri în secţiunea Solar-Terrestrial Data.
SFI este radiaţia solară la lungimea de undă de 10,7 cm (2800 MHz) pentru data indicaţiei. În general cu cât mai mare este fluxul solar cu atât mai bună este propagarea în benzile superioare.
SN este numărul petelor solare, cu cât sunt ele mai numeroase cu atât e mai bună propagarea.
Indexul K arată gradul de perturbare a câmpului geomagnetic al Terrei în momentul respectiv. Indexul este determinat la fiecare 3 ore, iar parametrii pot varia de la 0 (foarte liniştit) la 9 (extrem de perturbat). În general dintr-un index K ridicat rezultă un MUF mai scăzut (frecvenţa cea mai înaltă utilizabilă, maximum usable frequency) la latitudini medii şi înalte, dar un MUF mai ridicat la latitudini joase. Indexul K este un parametru cvasi-lograritmic.
Indexul A este media zilnică a 8 indicaţii K măsurate din 3 în 3 ore. Acest parametru poate varia de la 0 (foarte liniştit) la 400 (extrem de perturbat). Indexul A este un parametru liniar. […]
Referitor la evaluările stării benzilor din secţiunea Calculated Conditions luaţi în considerare calificativele Good, Fair şi Poor ca indicatoare foarte relative ale propagării în benzile de unde scurte. Condiţiile de propagare pot varia în funcţie de locaţia dumneavoastră. Mai multe previziuni de propagare sunt disponibile în programele de previzionare a propagării.
Pentru acestea clic pe antetul cu punct verde aflat în stânga titlului Propagation Now, care va afişa un nou tabel. Parametrii acestuia sunt destul de intuitivi. Plasaţi cursorul pe fiecare parametru şi va apare o rubrică cu text explicativ.

Cum se folosesc filtrele
Localizaţi panoul întunecat Filters and Search în partea de sus a paginii principale. Opţiunea Filters se foloseşte pentru filtrarea frecvenţelor, iar caseta Search pentru căutare. Filters din fereastra principală Spots va filtra indicative din semnalările curente (în ultimele 30 de zile), iar aceste semnalări se afişează în pagina principală.

Folosirea panoului «Filters»
Cu acest panou puteţi filtra semnalări active pe criteriul frecvenţei, modului şi a diferitelor flags (steguleţe) (de exemplu QRP). Frecvenţele şi modurile de lucru pot fi fie incluse fie excluse din căutare. Steguleţele pot fi activate sau dezactivate prin comutare.
Pentru a folosi panoul Filters deschideţi tabelul prin clic pe Filters. Alegeţi banda (benzile) şi/sau modul (modurile) de lucru) dorite din panoul Include Bands aflat în partea stângă, apoi clic pe butonul verde Set Filters. Opţiunea Exclude Bands ascunde opţiunile iniţial selectate şi ulterior devenite nedorite.
De exemplu: dacă vă decideţi să includeţi benzile WARC veţi vedea semnalări din benzile de 24, 18 şi 10 MHz. Dacă doriţi să excludeţi semnalările din banda de 24MHz veţi vedea numai semnalări din benzile de 18 şi 10 MHz.
Filtrele active sunt afişare sub antetul Filters. Puteţi deconecta filtrele prin clic pe ele sub antetul Filters sau prin clic pe ele in rubrica afişată. De asemenea puteţi elimina toate filtrele din meniul care se afişează prin clic pe butonul roşu Clear Filters.

Cum se filtrează indicative, ţări, prefixe, zone ITU şi zone CQ?
Puteţi înscrie textul dorit folosind opţiunea Search aflată în partea dreaptă a panoului Filters pentru a filtra indicative, ţări, prefixe, zone ITU şi zone CQ. Rezultatele sunt afişate sub panoul Filters/Search din fereastra principală. Puteţi alege filtrarea pentru a include, a exclude sau pentru a focaliza filtrul spre un anumit indicativ DX sau un indicativ al celui care a semnalat DX-ul. Aceasta se realizează cu comutatorul aflat lângă panoul Search.
Programul este setat iniţial pentru opţiunea Search şi se aplică filtrării indicativelor staţiilor DX, pe care le afişează în rezultate. De exemplu dacă înscrieţi OH1 în câmpul Search şi apăsaţi Return, veţi vedea semnalate indicativele care încep cu OH1. Dacă acţionaţi comutatorul verde care indică acum dx indicaţia se va schimba în de şi filtrele vor fi aplicate indicativului celui care a semnalat DX-ul (spotter-ul). Celălalt comutator alternează între incl (include) şi excl (exclude), logica procedeului fiind similară cu aceea din comutarea filtrelor.
Dacă doriţi să căutaţi un indicativ pornind de la începutul acestuia înscrieţi prefixul dorit sau o parte a indicativului în câmpul Search. De exemplu înscriind W1AA veţi obţine toate semnalările care încep cu W1AA (WA11, W1AAA, W1AAX, W1AAX/KL7).
Dacă doriţi să căutaţi un anumit indicativ complet înscrieţi indicativul între ghilimele. De exemplu dacă doriţi să vedeţi semnalările pentru OH8X înscrieţi “OH8X” în câmpul Search şi acţionaţi butonul Enter.

Cum se memorează filtrele?
Filtrele pe care le-aţi ales sunt afişate şi sub formă de adrese URL în partea superioară a ecranului. De fiecare dată când schimbaţi un filtru adresa URL a paginii se modifică. Puteţi memora (salva) URL-ul rezultat pentru a-l folosi ulterior. Acest lucru se realizează fie prin adăugarea paginii ca «semn de carte» (bookmark)  în memoria browserului sau prin salvarea adresei URL a paginii pe ecranul de fundal al monitorului (desktop) sub formă de scurtătură (shortcut).

Comutatoarele dx/de şi Include/Exclude sunt setate iniţial pe Include DX, astfel că nu este necesară acţionarea lor decât pentru a le alterna. Pentru afişarea semnalărilor dintr-o anumită entitate (sau din mai multe entităţi) se înscrie prefixul (prefixele) acestuia în câmpul Search şi se alege denumirea entităţii din meniul afişat (de exemplu St. Elena pentru ZD7), apoi se acţionează butonul Enter. Bara Filters va afişa casete verzi cu textul DE Country: St. Helena. Pe lângă opţiunile pentru anumite entităţi filtrarea poate fi setată şi pentru a include combinaţii ale acestora cu anumite zone, benzi şi moduri de lucru, de exemplu KH6 în CW şi SSB pe benzile superioare, cu excluderea benzilor WARC, sau semnalări ale staţiilor DL din zona CQ 3 în banda de 80 de metri SSB, sau semnalări din anumite zone ITU/CQ, din anumite continente (EU, AS, NA, SA, OC), etc.

Cum se vizualizează previziunile de propagare VOACAP din locaţia utilizatorului (My Location) spre o anumită locaţie DX (Specific DX Location)
Prin clic pe unul dintre indicativele afişate prin comanda Search aveţi posibilitatea de a accesa la alegere patru linkuri: Show VOACAP Predictions, Show Grey Line Map, Open QRZ.com şi Open Club Log.
Pentru previziunile VOACAP trebuie să setaţi mai întâi locatorul dv. Maidenhead, pe care iniţial programul browserului dumneavoastră încearcă să-l stabilească automat şi va apare înscris în caseta din partea dreaptă a ecranului. În cazul în care acesta nu apare automat va trebui să-l înscrieţi singur prin clic pe cursorul hărţii din partea stângă a casetei, ceea ce va deschide o hartă a lumii, pe care puteţi poziţiona cursorul trăgându-l în locaţia dv.
După stabilirea locaţiei puteţi trece la vizualizarea previziunilor VOACAP pe pagina principală (Spots din bara de meniu) prin clic pe orice indicativ şi optând pentru Show VOACAP Predictions, care va înfăţişa previziunile actuale din QTH-ul dumneavoastră spre zona-ţintă. Aceste previziuni pentru fiecare oră cuprind un ecart pornind de la 30 de minute ale orei precedente până la 30 de minute ale orei actuale. De exemplu previziunea de la orele 13.00 UTC cuprinde datele de la orele 12.30 UTC până la orele 13.30 UTC.


Dacă doriţi să experimentaţi rulând previziuni de propagare spre locaţia DX dintr-o altă locaţie decât aceea a dumneavoastră fixaţi cursorul locaţiei RX pe harta lumii pentru locaţia respectivă.
Previziunile VOACAP arată probabilitatea realizării unui QSO cu cealaltă staţie în modul de lucru telegrafie pe calea scurtă (short-path). Utilizatorul poate alege cu comutatorul Path prin clic pe Short, în partea de jos a graficului, pentru a trece de la previziuni prin calea scurtă la previziuni prin calea lungă (long path).

Previziunile sunt calculate «din fabrică» (by default) cu următorii parametri:
- Antena de TX şi RX: un dipol λ/2 la înălţimea de 10 metri de sol pe toate frecvenţele (de la 80 la 10 metri).
- Puterea la emisie: 100 waţi
- Zgomotul în locaţia recepţiei: scăzut
- Numărul petelor solare: o medie lunară (detectată automat). Numărul zilnic al petelor sau indicele A sau K nu sunt luate în consideraţie.

Această configuraţie este denumită «Basic», dar este disponibilă şi o configuraţie «Super», ale cărei parametri sunt următorii:
- Antena de TX: vertical λ/4 cu o bună împământare (în benzile de la 80 la 10 metri)
- Antena de RX: un Yagi cu 5 elemente la înălţimea de 40 de metri deasupra solului
- Puterea la emisie: 1500 waţi
- Zgomotul în locaţia recepţiei: scăzut
- Numărul petelor solare: o medie lunară (detectată automat). Numărul zilnic al petelor sau indicele A sau K nu sunt luate în consideraţie.

Reţineţi că VOACAP nu poate face previziuni pentru banda de 160 de metri, de asemenea că previziunile pentru banda de 80 de metri sunt tipic mai pesimiste decât condiţiile reale de propagare. Previzionarea propagării pe calea lungă în banda de 80 de metri este practic imposibilă.
Din cauza absenţei suportului pentru SVG (Scalable Vector Graphics) în sistemele de operare Internet Explorer 8 şi cele anterioare acestora previziunile VOACAP nu pot fi vizualizate. Se recomandă călduros instalarea celor mai recente versiuni ale browserelor folosite.

Telefoane inteligente şi tablete
Telefoanele mobile şi tabletele au interfeţe şi anumite funcţiuni diferite comparativ cu versiunea «full desktop» din cauza problemelor legate de performanţă şi de dimensiunea mai mică a ecranelor. Se vor afişa numai 20 de semnalări pe pagina Spots şi doar informaţiile privind indicativul DX-ului, frecvenţa şi ora. Informaţii detailate se pot obţine prin clic pe semnalare.
Previziunile VOACAP nu se afişează automat în telefoanele mobile.
În telefoanele inteligente moderne şi în tablete puteţi comuta între interfaţa de desktop şi interfaţa de mobil. Fiind în modul mobil puteţi accesa interfaţa de desktop prin clic pe butonul Menu aflat în partea de sus a paginii. Din meniu optaţi pentru View site in full desktop mode. Când sunteţi în modul desktop puteţi comuta îndărăt pe modul mobil prin clic pe butonul albastru View site in mobile mode aflat în partea de sus a tabelului cu semnalări.
(Sursă: secţiunea Tutorials a platformei MY DX SUMMIT)

Articole anterioare pe această temă:

*   *   * 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved