25 December 2019

 

Arheologia Securităţii
Motto:  «Pentru cetăţenii României comunismul a fost un regim impus de un grup politic autodesemnat ca deţinător al adevărului, un regim totalitar născut prin violenţă şi încheiat tot prin violenţă. A fost un regim de opresiune, care a expropriat poporul român de cinci decenii de istorie modernă, care a călcat în picioare legea şi a obligat cetăţenii să trăiască în minciună şi frică. […] Securitatea a fost o instituţie ilegală, ilegitimă şi criminală de la începutul şi până la sfârşitul ei.» (Extrase din Raportul final al Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din Romania, Bucureşti, 2006)
                                    
„Cei care nu îşi amintesc trecutul sunt condamnaţi să îl retrăiască.” (George Santayana [1863-1952] filozof, eseist și scriitor de origine spaniolă, reprezentant de seamă al realismului critic al secolului al XX-lea.)

Acum documentele PDF accesibile din articol nu mai sunt secrete (clasificate), ele se află la vedere, în domeniul public, sursa lor este arhiva Consiliului naţional pentru studierea arhivelor Securităţii (CNSAS) şi se găsesc pe pagina instituţiei la adresa http://www.cnsas.ro/jud_timis.html
Am dat peste ele cu totul întâmplător printr-o căutare pe Google, pentru a găsi articole legate de relaţia radioamatorismului cu filatelia, în speranţa completării cu date suplimentare a articolului meu cu acest titlu. Atunci am aflat cu oarecare uimire că înainte de 1989 chiar şi filatelia era considerată o activitate potenţial «duşmănoasă» şi plină de riscuri, aproape la fel de primejdioasă ca radioamatorismul. Apoi am descoperit şi întregul evantai al domeniilor vieţii sociale de a căror atentă supraveghere s-a «ocupat» Securitatea. 
Recent, cu prilejul comemorării martirilor Timişoarei din decembrie 1989, am văzut la TV un reportaj în care tineri erau întrebaţi dacă ştiu ce s-a întâmplat în oraşul lor (oraşul meu natal) acum 30 de ani, dacă au auzit de mişcarea populară care a iniţiat schimbarea cursului istoriei ţării. Marea majoritate a respondenţilor nu avea nici cea mai vagă idee despre evenimentele respective. Mi-am dat seama că Santayana are dreptate.
Nu cred că mai au nevoie de comentarii cei care vor avea curiozitatea şi tăria sufletească de a parcurge unele dintre paginile «dosarelor» tematice – şi mai ales capitolul «Radioamatori şi alţii - Supravegherea radioamatorilor, filateliştilor şi a membrilor diferitelor asociaţii». (Clic pe titlurile listei)
(Documentare, introducere şi prezentare de YO4PX. Sursă: CNSAS)


JUDEŢUL TIMIŞ


Stema actuală


Stema din perioada comunistă
 1. Metode şi tehnici de lucru ale Securităţii
  1. Documente întocmite de Biroul de Informatică şi Documentare
  2. Evidențele Securității și nomenclatorul de coduri
  3. Program de măsuri privind activitatea Securităţii Timiş, pe anul 1986
  4. Ordinele Direcției I, din cadrul Departamentul Securităţii Statului, semnate de colonelul Ghe. Raţiu
  5. Rapoarte și note de analiză privind activitățile informativ-operative
  6. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din Securitate Timiș
  7. Apărarea secretului de stat
  8. Rețeaua informativă-metode de lucru
  9. Interceptarea corespondenței
  10. Filajul
  11. Redactarea, multiplicarea și difuzarea înscrisurilor „dușmănoase”
  12. Documente privind acțiunile de contraspionaj
  13. Fondul de Cheltuieli Informative Speciale (C.I.S.)
 2. Stări de spirit ale populaţiei în perioada 1948-1951
 3. Imobile naţionalizate din Timişoara
 4. Graţierea deţinuţilor si restituiri
 5. Dosare de problemă
  1. Problema „Artă-Cultură”
   1. Rapoartele Securității privind problema „Artă -Cultură”
   2. Note informative privind aspecte din viața culturală
   3. Grupul de Acțiune Banat (AKTIONSGRUPPE BANAT)
  2. Problema „Culte-secte”
   1. Documente cu caracter general
   2. Biserica Greco-Catolică
    1. Raport privind supravegherea greco-catolicilor
    2. Preotul greco-catolic Nicolae Brânzeu
    3. Preotul greco-catolic Ioan Socol
   3. Cultul Mozaic
   4. Biserica Romano-Catolică
   5. „Oastea Domnului”
   6. Biserica Ortodoxă Română
   7. Cultul Penticostal
   8. Cultele protestante
  3. Problema „Justiţie”
  4. Problema „Sănătate”
   1. Planuri și programe de măsuri
   2. Rapoartele Securității
   3. Institutul de Medicină din Timișoara
   4. Problema „Sănătate” din orașul Lugoj
   5. Rețeaua informativă din mediul sanitar
   6. Viața medicală prezentată în notele informative
   7. Clinica de Psihiatrie
  5. Radioamatori şi alţii
 6. Dosare de obiectiv
  1. Comuna Comloşu Mare
  2. Comuna Recaş
  3. Fabrica „Victoria”
  4. Fabrica de Ciorapi
  5. Întreprinderea de confecţii „Bega”
  6. Fabrica de încălţăminte „Banatul”
  7. Institutul Agronomic Timişoara
  8. Institutul pentru Tehnică de Calcul
  9. Institutul Politehnic Timişoara
  10. Studioul Radio-TV Timişoara
  11. „Opera şi Filarmonica” din Timişoara
 7. Rapoarte şi Informări ale Securităţii Lugoj
 8. Cernobîl (1986)
 9. Activitatea de export supravegheată de Securitate
 10. Minorităţi aflate în atenţia Securităţii
  1. Minoritatea germană
  2. Minoritatea maghiară
 11. Turismul
  1. Avizele Securităţii pentru călatorii în străinatate
  2. Buletine şi rapoarte privin turiştii străini
 12. Radio „Europa Libera”- problema „Tineret-Învăţământ” şi ascultarea posturilor de radio străine
 13. Emigrarea
 14. Evaziunea - intenții și treceri frauduloase de frontieră

*   *   * 


About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved