19 ianuarie 2011

Cele mai dorite 100 de entităţi DXCC 2001-2010

Au fost publicate rezultatele sondajului organizat la sfârşitul anului trecut de THE DX MAGAZINE pentru stabilirea celor mai dorite entităţi DXCC. Aceste rezultate constituie un important reper pentru DXpediţionari. Coborârea câte-unei entităţi în listă ca urmare a unei expediţii majore este întotdeauna un semn indubitabil al succesului acesteia. 
Pe de altă parte, decizia organizării unei expediţii este influenţată decisiv de poziţia entităţii pe listă, aceasta pe lângă considerentele legate de posibilităţile financiare şi de accesibilitatea entităţii din punct de vedere al transportului şi al autorizaţiei şi aprobărilor care trebuie obţinute din partea autorităţilor respective. Aceste deplasări sunt deosebit de costisitoare şi fără sprijinul marilor producători de echipamente radio şi a marilor cluburi de DX, respectiv a comunităţii DXmanilor ar fi dificile sau chiar cu neputinţă de realizat. 

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1
P5
P5
P5
P5
BS7
BS7
P5
BS7
VU4
P5
2
KP1
KP1
7O
7O
VU7
VU7
VU4
VU4
BS7
BS7
3
3Y/B
ZS8
KP1
KP1
P5
P5
BS7
P5
VU7
VU4
4
7O
3Y/B
FR/G
FR/G
7O
3Y/P1
VU7
VU7
P5
VU7
5
VK0/H
7O
ZS8
3Y/B
KP1
7O
7O
3Y/P1
7O
7O
6
FT5Z
VK0/H
KP5
ZS8
FR/G
KP1
3Y/P1
7O
FR/J
VP8/S
7
ZS8
FT5W
3Y/B
KP5
3Y/B
KP5
KP1
FR/J
3Y/P1
YA
8
VP8/SA
FR/G
VK0/H
BS7
KP5
3Y/B
KP5
KP1
KP5
FR/J
9
FT5W
FT5Z
FT5W
FT8W
ZS8
FR/G
3Y/B
KP5
KP1
3Y/P1
10
BS7
VP8/SA
FT5Z
VK0/H
VK0/H
VU4
KH7K
YV0
YV0
VP8/G
11
VP8O
BS7
VP8O
FT8Z
FT8W
KH7K
FT8W
3Y
FT8X
KH1
12
HK0M
VP8O
VP8/SA
VK9W
FT8Z
ZS8
FT8X
ZS8
KH7K
3Y
13
VK0/M
SV/A
SV/A
VP8O
ZL8
VK0/H
ZS8
FT8X
FR/G
SV/A
14
SV/A
HK0M
ZL9
SV/A
SV/A
FT8W
FR/G
FR/G
FT8W
YV0
15
FR/T
VK0/M
VK0/M
VP8S
VP8O
FT8Z
FT8Z
SV/A
ZS8
KP5
16
ZL9
FR/T
HK0M
FR/T
VK9W
SV/A
VK0/H
VK0/H
3Y
FT8X
17
KH5K
ZL9
PY0S
HK0M
VP8S
VP8/O
SV/A
FT8W
VK0/H
VP8/O
18
PY0S
KH5K
FR/T
ZL9
ZL9
ZL8
YV0
3C0
SV/A
FR/G
19
KH5
PY0S
BS7
E4
VK0/M
VK9W
KH5
KH7K
ST
FT8W
20
FR/J
KH5
KH5
VK0/M
HK0M
VP8/S
VP8/O
ZL8
VP8/O
ZS8
21
VP8/G
FR/J
KH5K
FO/C
FR/T
KH5
ZL8
FT8Z
3C0
KP1
22
KH9
KH4
3D2C
KH5K
JD1/M
ZL9
FR/J
XF4
FT8Z
CE0X
23
PV9P
KH9
FR/J
PY0S
KH5K
PY0S
VP8S
1A0
ZL8
3C0
24
KH3
3D2/C
KH4
3D2/C
PY0S
HK0M
ZL9
VP8/O
KH9
TI9
25
E3
BV9P
JD1/M
VP6/D
KH5
FR/T
VK9W
PY0S
CY0
KH7K
26
KH1
VP8/G
VK9M
FR/J
E4
YV0
VK0/M
VP8/S
T33
PY0T
27
CE0X
E3
T31
KH4
3D2/C
VK0/M
FO/C
T33
FK/C
ST
28
T31
ZL8
VK9W
JD1/M
1A0
1A0
HV
ZK3
VP8/S
VK0/H
29
VU4
T31
KH9
KH5
FR/J
KH9
PY0S
KH5
XF4
KH3
30
KH7K
KH3
VP8/G
T31
KH4
KH5K
KH9
FK/C
VP6/D
VK9M
31
ZD9
FK/C
E3
KH9
3C0
JD1/M
XF4
T5
1A0
ZL8
32
1S
CE0X
BV9P
E3
KH9
3C0
T31
FR/T
JD1/M
TN
33
FT5X
KH1
FK/C
KH3
9X
E4
KH4
E4
3C
VK0/M
34
KH8/S
VU4
VU4
VP8G
T31
FR/J
FW
ZL9
PY0S
PY0S
35
ZL8
3C0
KH3
VK9M
FO/C
XF4
9X
JD1/M
T5
KH9
36
XZ
ZD9
CE0X
FK/C
1S
9X
3D2/C
3C
S0
YI
37
JD1/M
KH7K
KH1
BV9P
VU4
FO/C
FR/T
KH9
ZK3
FT8Z
38
S2
FT5X
KH7/K
VU4
VP6/D
3D2/C
HK0M
FO/C
T31
EP
39
3Y/P
XZ
3C0
KH1
XF4
KH4
1A0
TJ
KH5
S2
40
EP
JD1/M
FT5X
3C0
VP8G
1S
FK/C
T31
YA
9U
41
3C0
1S
ZL8
ZL8
BV9P
T31
T5
VK0/M
E4
T5
42
VU7
PY0T
ZD9
FO/M
VK9M
S2
C2
HK0/M
VK0/M
3D2/C
43
FR/G
3Y/P
H40
3C
S2
FT8X
KH5K
VK9W
VK9W
3X
44
XF4
S2
1S
S2
KH3
BV9P
JD1/M
9X
YI
FR/T
45
C2
3D2/R
T33
9X
3B6/7
3B6/7
TN
3D2/C
EP
VK0/M
46
4W
EP
VU7
H40
E3
9U
3C0
BV9P
FR/T
HK0/M
47
3D2R
YA
ZK3
VP6
FK/C
C2
VP8/G
1S
TT
JD1/M
48
CY9
T33
E4
4W
9U
VP6
VP6
KH5K
ZL9
9L
49
VK9/M
C2
PY0T
KH7K
4W
E3
FO/M
TN
3D2/C
CY0
50
CY0
KH8/S
XZ
FT8X
5A
VP8/G
1S
KH4
S2
S0
51
T33
E4
C2
CE0X
KH1
VK9M
JD1/O
VP6
KH3
1A0
52
YV0
YV0
FO/A
TN
ZK3
T5
CY0
3B6
BV2P
ZD9
53
PY0T
FO/M
T30
1S
FO/M
5A
ZK3
VP8/G
KH5K
9N
54
VP6
VK9/M
FO/M
T2
FT8X
ZK3
4U1UN
YK
FO/M
FK/C
55
R1MV
VU7
S2
C2
4O
EP
E4
9U
9X
FO/M
56
3D2C
T5
T2
XZ
3C
4U1UN
3C
R1FJ
TJ
BV2P
57
3C
3C
3Y/P
ZD9
H40
FK/C
KH3
4U1UN
9U
XF4
58
FO/M
ZK3
FJ
EP
3D2/R
C3
VK9M
C2
HK0/M
FO/A
59
H40
FO/A
4W
T30
CE0X
H40
T30
EP
KH4
T33
60
T5
4W
EP
ZK3
EP
KH3
VK9L
FO/M
VP8/G
T31
61
1A0
T30
VP6
3D2/R
YV0
4W
3D2/R
5A
XZ
VK9X
62
FO/C
H40
ZK2
TL
KH7K
FO/M
S2
S2
FO/A
3C
63
YA
R1MV
VK9/L
FO/A
VP6
YK
ZK2
YI
TN
ZK3
64
9N
CE0Z
4U1UN
VU7
TN
ZK1/N
J2
HV
4U1UN
VK9C
65
FK/C
CY0
TL
ZK2
T30
VK9C
KH1
CY0
TY
KH5
66
E5/N
XF4
VK9X
VK9X
T33
HV
ZK1/N
YA
YK
1S
67
TI9
E5/N
A5
PY0T
C2
YA
A9
ZK2
VK9C
XW
68
A5
VK9X
CE0Z
T32
E5/N
9N
EP
FO/A
4W
VK9W
69
D6
VP6
YV0
T33
ZD9
ZD9
H40
TT
VK9X
C2
70
FJ
XX9
XF4
CY0
HV
A5
CY9
5T
A9
R1FJ
71
XX9
A5
3D2R
3Y/P
VK9C
S0
FO/A
VK9C
KH1
AP
72
EZ
9N
CY0
TI9
VK9X
KH1
CE0X
VK9M
JX
H40
73
JX
1A0
E5/N
YA
YK
T30
E3
XZ
ZD9
KH4
74
T30
EZ
T5
KH8/S
XZ
TN
ZD9
A5
FO/C
5T
75
T2
VK9/C
YA
4U-UN
ZK2
JX
3B6
3B9
ZK2
A7
76
VK9/C
AP
3C
CE0Z
4U-UN
VK9X
T2
ZD9
C2
S9
77
ZK3
CY9
TN
YK
FO/A
XZ
YK
A9
VK9M
TT
78
T32
FJ
FO/C
JD1/O
T2
CE0X
5A
E3
1S
4W
79
TJ
TN
T32
JX
A5
CY0
9U
J2
HV
9X
80
YK
D6
VK9C
VK9L
FW
PY0T
5T
ZK1/N
J2
ZK1/N
81
CE0Z
4U-UN
FW
H40
T32
A9
JX
T32
3B9
4J
82
TT
FW
KH8/S
A5
TL
FH
S0
T30
3X
9J
83
VK9/X
3W
H4
XW
YA
FO/A
9N
V8
AP
FW
84
VP8/SH
YK
1A0
YV0
J5
3D2/R
T33
9N
3B6
E3
85
KH8
JX
CY9
XF4
JX
TL
T32
T2
JD1/O
TJ
86
TN
VP8/SH
S0
ZL7
PY0T
T2
4W
FW
T2
ET
87
FO/A
T2
EZ
E5/N
TI9
V8
VK9C
4W
9N
3W
88
KH4
TL
3W
9U
H40
AP
TY
CE0X
E3
A9
89
ZK2
TT
YJ
VK9C
JD1/O
XW
TT
VK9L
XU
P2
90
FW
FO/C
JD1/O
FW
CY0
J2
TL
KH3
A5
3B9
91
S0
T32
XX9
T5
9N
FW
BV9P
S0
5T
EZ
92
5V
5V
9N
3W
3Y/P
T33
FH
CY9
ZL7
V8
93
AP
A9
TT
S0
XW
XU
C3
H40
R1FJ
ZL9
94
HV
JD1/O
YK
V8
9Q
ZK2
XZ
TY
3D2/R
5A
95
VK9/L
HV
R1MV
XX9
J2
JD1/O
7P
XU
5A
A2
96
XW
TJ
TJ
EZ
XX9
T32
A3
3D2/R
CY9
JX
97
3W
XU
VP8/SH
A9
A9
TT
TZ
5V
PY0T
YK
98
9U
9U
A3
9N
A3
A7
PY0T
FH
T30
TR
99
3A
XW
9U
D6
VK9L
5T
A2
JD1/O
XW
CY9
100
KP5
TI9
AP
J5
V8
EL
TR
VK9X
9L
JD1/O

1A0KM = Sov. Mil. Order of Malta    
1S = Spratly Islands
3A = Monaco
3B7 = Agalega & St. Brandon
3B9 = Rodriques Is.
3C = Equatorial Guinea
3C0 = Annobon
3D2/C = Conway Reef
3D2/R = Rotoma Is.
3V = Tunisia
3W = Vietnam
3X = Guinea
3Y = Bouvet
3Y/P = Peter 1 Is.
4O = Montenegro
5A = Lybia
5R8 = Madagascar
5V = Togo
5X = Uganda
7O = Yemen
8Q = Maldives
9A = Croatia
9N = Nepal
9U = Burundi
9X = Rwanda
A5 = Bhutan
A6 = United Arab Emirates
A9 = Bahrain
BS7 = Scarborough Reef
BV9P = Pratas Is.
C2 = Nauru
CE0X = San Felix Is.
CE0Z = Jaun Fernandez Is.
CY0 = Sable Is.
CY9 = St. Paul Is.
D6 = Comoros
E3 = Eritrea
E5/N North Cook
EK = Armenia
EP = Iran
ET = Ethiopia
FH8 = Mayotte
FK/C = Chesterfield Reef
FO0/A Austral Is.
FO0/C = Clipperton Is.
FO0/M = Marquesas Is.
FR/G = Glorioso Is.
FR/J = Jaun de Nova
FR/T = Tromelin Is.
FT8W = Crozet Is.
FT8Z = Amsterdam Is.
FT8X = Kerguelen Is.
FW = Wallis & Futuna Is.
H40 = Temotu Province
HK0/M = Malpelo Is.
JD1/M = Minami Torishima
JD1/O = Ogasawara
JX = Jan Mayen
KH1 = Baker & Howland Is.
KH4 = Midway Is.
KH5 = Palmyra & Javis Is.
KH5K = Kingman Reef

KH7K = Kure Is.
KH8 = American Samoa
KH8S = Swains Is.
KH9 = Wake Is.
KP1 = Navassa Is.
KP5 = Desecheo Is.
OK = Czech Rep.
OM = Slovak Rep.
P5 = North Korea
PY0S = St. Peter & St. Pauls Rocks
PY0T = Trindade & Martim Vaz Is.
R1MV = Malyj Vysotskij Is.
S0 = Western Sahara
S2 = Bangladesh
S5 = Slovenia
S9 = Sao Tome & Principe
ST = Sudan
ST0 = Southern Sudan
SU = Egypt
SV/A = Mt. Athos
T2 = Tuvalu
T30 = Western Kiribati
T31 = Central Kiribati
t32 = Eastern Kiribati
T33 = Banaba Is.
T5 = Somalia
T8 = Palau
T9 = Bosnia-Herzegovina
TI9 = Cocos Is.
TJ = Cameroon
TN = Congo
TT = Chad
TY = Benin
VK0/H = Heard Is.
VK0/M = Macquarie Is.
VK9/C = Cocos-Keeling Is.
VK9/L - Lord Howe Is.
VK9/M = Mellish Reef
VK9/W = Willis Is.
VK9/X = Christmas Is
.VP6/D = Ducie Is.
VP8/SA = South Sandwich Is
VP8/G = South Georgia Is.
VP8/SH = South Shetland Is.
VP8/O = South Orkney Is.
VU4 = Andaman & Nicobar Is.
VU7 = Lakshadweep Is.
XT = Burkina Faso
XU = Cambodia
XW = Laos
XZ = Myanmar
YA = Afghanistan
YI = Iraq
YK = Syria
YV0 = Aves Is.
Z3 = Macedonia
ZC4 = UK Sov. Base on Cyprus
ZD9 = Tristan da Chunha & Gough Is.
ZK1/N = North Cook Is.
ZK7 = Tokelau Is.
ZL8 = Kermadec Is.
ZL9 = Auckland & Campbell Is.
ZS8 = Prince Edward & Marion Is.
ZS9/W = Walvis Bay

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved