15 September 2011

Amintindu-ne de YO3AC
Articolul "In memoriam" reprodus mai jos a apărut iniţial la 11 august 2005 pe saitul Radioamator.ro, fiind unul dintre primele materiale publicate de mine pe internet, cu ajutorul d-lui Ciprian Sufiţchi N2YO. Acestui articol i s-au succedat  alte numeroase articole şi lucrări educaţionale în următorii patru ani, în care am beneficiat de colaborarea sa tehnică exemplară şi de sprijinul său moral.  Îi sunt recunoscător pentru aceasta. Articolul a întrunit peste 2500 de accesări. Îl republic pentru cei care l-au citit şi ar dori să-l recitească, dar mai cu seamă pentru noua generaţie de radioamatori care a intrat în rândurile noastre în răstimpul celor 6 ani care au trecut. Cu toţii avem nevoie în viaţă de modele, iar exemplul oferit de viaţa şi munca lui YO3AC merită reamintit şi urmat.

IN MEMORIAM
În luna februarie 2005 s-au împlinit şase ani de la trecerea în nefiinţă a lui Andrei Giurgea, YO3AC. Pentru că tumultul zilelor noastre rareori ne mai lasă timp şi răbdare pentru rememorări, peste numele său - am impresia - se aşterne o prea nedreaptă uitare: iată dar rostul rândurilor de faţă.
La doar câteva zile de la înhumarea sa cineva îl cataloga în emisiunea QTC pe Andrei Giurgea drept un personaj "controversat". Controversat? Desigur, prestanţa si prestaţia sa puteau irita pe câţiva, extrem de puţini, dar covârşitoarea majoritate a radioamatorilor l-au respectat, l-au admirat şi, de ce să n-o recunoaştem, l-au "folosit". Cei mai mulţi nu l-au văzut niciodată, dar politeţea, altruismul şi abnegaţia lui Andy, cunoştinţele sale vaste în tot ceea ce înseamnă radioamatorism, limbajul său cultivat, abilităţile sale de operator şi cunoştinţele sale filologice demonstrate cu brio de la microfonul şi cu manipulatorul staţiei au fost suficiente pentru a inspira o preţuire absolut "necontroversată".
Mă gândesc acum că pentru a cinsti şi perpetua memoria celui care, după părerea mea, a fost personalitatea căreia radioamatorismul din YO îi datorează cel mai mult, s-ar cuveni să se instituie nu un concurs omagial - cred că avem deja destule concursuri interne -, ci o diplomă de tip non-profit, emisă din initiativa privată. Îmi imaginez o diplomă, fie ea chiar şi home made (produsă cu un computer performant şi o imprimantă color), accesibilă şi începătorilor, de exemplu un DXCC restrâns, confirmarea a 25 de ţări în 2 benzi sau 50 de ţări în 3 benzi în unde scurte sau 5 ţări în ultrascurte, eliberat pe bază de listă de QSL-uri sau extras de log semnat de solicitant, la preţ minimal, care să acopere doar cheltuielile de tipar şi de expediere, cheltuieli obţinute în prealabil din sponsorizări sau contribuţii. Ne-am putea gândi şi la un posibil premiu anual purtând numele său, similar celor decernate în cultură. Aş fi încântat să mă alătur unei asemenea iniţiative şi să contribui în măsura posibilităţilor.
Dar până să primesc răspuns la acest apel general, fie-mi îngaduit, în chip de omagiu postum, să reproduc aici un necrolog publicat sub semnătura mea în Marea Britanie de revista trimestrială FOCUS la moartea celui care a fost YO3AC. 
Textul necrologului în limba română:
Andy Giurgea s-a născut la 19 aprilie 1941 în Bucureşti. După absolvirea liceului situaţia materială a familiei sale l-a obligat să muncească, dar între timp a urmat cursurile serale ale Facultăţii de Chimie industrială.
Andy a luat primul contact cu radioamatorismul în shack-ul altui mare radioamator, George Craiu, YO3RF, de a cărui ulterioară asistenţă şi îndrumare s-a bucurat. A fost începutul unicei şi mistuitoarei pasiuni a vieţii sale, care l-a stăpânit până în ultima zi.
Lista realizărilor lui Andy este impresionantă. Autorizat în 1958, el porneşte impetuos la drum. A fost primul amator român care a obţinut 5BDXCC, (numărul 247 în lume), primul 5BWAZ (numarul 49 în lume), iar din anul 1992 se afla pe lista de onoare Honor Roll a DXCC.
Andy a obţinut primul DXCC în RTTY din România, numărându-se de asemenea printre membrii fondatori ai YODXC, în clasamentele căruia s-a aflat permanent pe locuri fruntaşe. În momentul decesului Andy avea 357 tări DXCC confirmate, dintre care 329 ţări active. A obţinut peste 1200 de diplome în unde scurte, inclusiv 9BDXCC, DXCC Satellite nr. 2 din YO, numeroase locuri I în concursuri interne şi de locuri I din YO în concursuri internaţionale.
Lui Andy i s-au decernat titlurile de Campion naţional al României, Campion internaţional al României, Maestru al sportului şi Maestru internaţional al sportului. A fost membru al echipei naţionale a României care a obţinut locul II în lume în Campionatul IARU din 1986.
Cele de mai sus sunt date biografice, rezultate şi scoruri, dar pentru radioamatorismul românesc YO3AC a însemnat mai mult decât un indicativ printre alte indicative, un semnal printre alte semnale, infinit mai mult. Andy a fost o adevărată instituţie. În 1976 el şi-a asumat dificila sarcină de a redacta şi transmite QTC-ul, o emisiune săptămânală destinată radioamatorilor din România, care nu aveau o revistă naţională. Acest lucru s-a realizat într-o vreme când circulaţia oricăror informaţii - chiar şi informaţii DX! - era considerată un pericol potenţial de către vechiul regim. Andy a ridicat standardul QTC-ului la acelaşi nivel de perfecţiune la care a năzuit în tot ceea ce a întreprins, transformându-l dintr-o oarecare emisiune informativă într-o adevărată revistă vorbită.
Cu excepţia câtorva scurte internări în spital (din cauza problemelor sale cardiace care au debutat în 1983), timp de 23 de ani QTC-ul lui Andy a fost auzit de întreaga comunitate de radioamatori YO. În fiecare zi de vineri Andy era acolo, pe frecvenţă, glasul său calm, baritonal ne informa, ne învăţa, ne îndemna la performanţă. Era egal, constant, complet, profesional, răbdător, meticulos, imperturbabil. Textul era redactat impecabil şi citit inteligibil. Informaţiile conţineau ştiri din partea F.R.R., rezultate ale unor concursuri interne şi internaţionale, clasamente ale YODXC, regulamentele concursurilor săptămânii, chiar şi anunţuri publicitare. Dacă se prezentau rezultatele vreunui concurs regional intern în care au participat 100 de amatori, scorul fiecăruia era dat citirii, începând cu câştigătorul şi terminând cu ultimul dintre receptori. Când amatori YO participau la concursuri internaţionale Andy le prezenta rezultatele, dacă reuşea să le obţină. El nu şi-a precupeţit eforturile şi nici timpul, depăşind cu mult postura unui maestru care instruieşte câţiva învăţăcei; şcoala QTC-urilor sale a fost urmată de o întreagă generaţie de radioamatori.
Andy era mândru de performanţele sale. Vizitatorilor shack-ului său, pe lângă valoroasele sale diplome şi trofee, el le arăta o colecţie de peste 30 de caiete groase, umplute cu scrisul său frumos de mână. "Opera mea", spunea el. Caietele conţineau textele tuturor QTC-urilor transmise de la staţia sa. 
Ne-am obişnuit cu prezenţa lui Andy, aşa cum te obişnuieşti cu prezenţa unei cărţi pe raft sau cu primirea unei reviste la care eşti abonat. Îl ascultam, beneficiam de munca sa, ni se părea normal că el o face, consideram chiar că, pe undeva, ni se cuvine. 
Ultimele transmisii ale lui Andy au fost adevărate acte de eroism. Era deja foarte bolnav, dicţia şi concentrarea sa erau grav afectate, deşi textul însuşi era ireproşabil ca întotdeauna, dar nimeni şi nimic nu l-ar fi putut convinge să renunţe. Ultimul QTC semnat YO3AC, purtând numarul 1157, a fost transmis cu uriaşe eforturi în ziua de vineri, 5 februarie 1999. A murit duminica dimineaţa. A spune că decesul său este o imensă pierdere pentru radioamatorii din România nu este o vorba de circumstanţă, ci o tristă realitate. 


*   *   * 

La 27 ianuarie 2007 a fost publicat pe Radioamator.ro sub semnătura lui Adrian Voica YO2BPZ în numele YO HD ANTENA DX GRUP din Deva, a subsemnatului ca iniţiator al diplomei închinate lui Andrei Giurgea şi a lui Antal Madincea YO2MBA, graficianul diplomei articolul "În calea uitării", care anunţa concretizarea propunerii lansate în 2005 şi regulamentul diplomei memoriale în limbile română, engleză, franceză, cehă, maghiară şi finlandeză. Sub articol au apărut numeroase comentarii elogioase înscrise printre altele de  Dan YO4CPQ (SK), Aurel YO9FNR (SK), Dan YO3GH, Dick YO7VS (SK), Victor YO6MP, Joska YO5AVN, Sandy YO3ND,  Virgil YO4BTB, Lary YO9CSM şi alţii.
Au fost publicate sub articol şi anunţuri din partea lui Chris Page G4BUE, redactorul revistei FOCUS,  Martin Kratoska OK1RR, administratorul unui cunoscut sait, Mike Hutchins ZL1MH, membru al NZART, asociaţia radioamatorilor din Noua Zeelandă, Teun den Ouden PA5TT, membru al VERON, asociaţia radioamatorilor olandezi, Ted Melinoski K1BV, administratorul celui mai cunoscut sait despre diplomele de radioamator, Dimiter Petrov LZ1AF, redactorul unei emisiuni DX la Radio Bulgaria etc. – cu toţii dând asigurări în urma solicitării mele că vor face cunoscută noua diplomă românească pe saiturile, în revistele şi printre membrii asociaţiilor lor. Articolul a însumat peste 4500 de accesări. Diploma s-a bucurat de o bună primire din partea radioamatorilor YO şi a celor din străinătate.

ÎN CALEA UITĂRII
A trecut un an şi jumătate de la apariţia pe acest sait a articolului In memoriam şi iată, apelul lansat pentru a păstra vie amintirea unui mare radioamator a dat roade. Nu suntem într-atât de bogaţi încât să ne putem permite a lăsa pradă uitării strădania şi contribuţia unor oameni care au pus măcar şi o cărămidă la edificiul radioamatorismului YO. Andrei Giurgea YO3AC a pus 23 de cărămizi, 23 de ani din viaţa sa. QTC-urile sale ne dăruiau sentimentul de a aparţine unei comunităţi, de a fi laolaltă, de a fi uniţi prin magia pasiunii noastre comune, peste diferenţe şi diferende, peste orgolii şi invidii. Diploma memorială pe care v-o oferim se doreşte un gest de recunoştinţă şi de aducere-aminte.Avem bucuria de a vă putea prezenta şi două scurte înregistrări audio extrase din QTC-ul nr. 1089 transmis în data de 26 septembrie 1997 de Andrei Giurgea. În cea de a doua înregistrare YO3AC menţionează apariţia numărului 14/15 al buletinului informativ YO HD ANTENA. Mulţumim lui Mircea Rucăreanu, YO4SI care a făcut acum 10 ani aceste înregistrări, adevărate documente istorice, şi ni le-a pus cu amabilitate la dispoziţie, dându-ne posibilitatea de a reauzi inconfundabila voce a lui Andrei Giurgea.
·  Înregistrarea #1 Format MP3 Format WAV
·  Înregistrarea #2 Format MP3 Format WAV

Regulamentul în limbile română, engleză şi franceză al diplomei memoriale YO3AC emisă de YO HD ANTENA DX CLUB din Deva poate fi consultat la această adresă.

(Texte de YO4PX)

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved