09 January 2010

Diploma memorială YO3ACRadioclubul YO HD ANTENA DX GRUP din Deva are onoarea de a oferi această diplomă memorială în amintirea lui Andrei Giurgea YO3AC, un mare promotor al radioamatorismului în România, de la al cărui deces se împlinesc în februarie 2010 unsprezece ani.
(Iniţiator şi autor al textului diplomei în limba română şi engleză: Francisc Grünberg, YO4PX. Grafica a fost realizată de Antal Madincea, YO2MBA

Diploma poate fi obţinută de toţi radioamatorii emiţători şi receptori, pe baza prezentării unui extras de log conţinând legături bilaterale diferite (respectiv recepţii) cu 25 de entităţi DXCC pe cel puţin două benzi de unde scurte (de exemplu 13 entităţi pe 80 de metri şi 12 de entităţi pe 40 de metri, sau 7 entităţi pe 80 de metri, 15 pe 40 de metri, şi 3 pe 20 de metri, etc.), în orice mod de lucru.
Solicitanţii care au avut ocazia de a-l contacta (auzi) pe YO3AC pe una sau mai multe benzi pot obţine şi câte un autocolant aplicabil pe diplomă, pentru fiecare bandă în care a avut loc QSO-ul (recepţia) cu Andrei Giurgea. Extrasul de log trebuie să conţină şi lista acestor legături (recepţii) şi trebuie să fie certificată prin semnătura unui alt radioamator autorizat.
Aceasta este o diplomă non-profit.
Toate cererile trebuie să conţină numele complet al solicitantului, indicativul său şi adresa corectă si completă (inclusiv noul cod poştal) la care doreşte să primească diploma. Diploma are format A4 şi ar putea fi deteriorată în cazul menţionării unei adrese incorecte. Cererile, la care se anexează 3 lei pentru varianta simplă pe carton şi 5 lei pentru varianta laminată în plastic (sumele reprezentând cheltuieli de tipărire şi expediere) se expediază pe adresa managerului diplomei Adrian Voica, YO2BPZ, str. Bejan 66/82, 330114 Deva 5,  jud. Hunedoara, România.

 THE YO3AC MEMORIAL DIPLOMA - Rules 

The amateur radio club YO HD ANTENA DX GRUP in Deva has the honour to offer this diploma in memory of Andrei Giurgea, YO3AC, a great promoter of amateur radio in Romania, who became a Silent Key in February 1999.
The diploma is available to all licensed amateurs worldwide (including Short Wave Listeners) presenting a log extract of two-way contacts (receptions) with 25 different DXCC entities on at least two HF bands (for example 13 entities on 80 metres and 12 entities on 40 metres, or 7 entities on 80 metres, 15 entities on 40 metres and 3 entities on 20 metres etc.), on any mode.
Applicants who had the opportunity to work (hear) YO3AC on one or several bands may obtain an additional sticker for each band where they worked (heard) Andy. The log extract must show the list of these contacts (receptions) and has to be certified with the signature of another licensed radio amateur.
All applications must contain the full name of the applicant, his call-sign and the address where he wants to receive the diploma. This is a non-profit diploma.
The application and the fee of 3 USD (representing the printing and mailing costs) must be sent to the diploma manager Adrian Voica, YO2BPZ, 
str. Bejan 66/82, 330114 Deva 5,  jud. Hunedoara, Romania.

  DIPLÔME A LA MÉMOIRE DE YO3AC - Règles 
Le radio club YO HD ANTENA DX GROUP de Deva a l'honneur de présenter ce diplôme offert a la mémoire d'Andrei Giurgea, YO3AC (SK 02/1999), grand promoteur de l'émission d'amateur en Roumanie. Pour ce diplôme sont éligibles tous les radioamateurs (et SWL) a travers le monde, pouvant présenter un extrait de log justifiant des contacts (reports d'écoute pour les SWL) avec 25 entités DXCC, sur au moins deux bandes HF. (Par exemple, 13 entités sur 80 metres et 12 entités sur 40 metres ; ou 7 entités sur 80 metre, 15 entités sur 40 metres et 3 entités sur 20 metres, etc). Tous les modes sont acceptés. Les demandeurs du diplôme ayant eu l'opportunité de contacter YO3AC sur une ou plusieurs bandes pourront demander un 'sticker' (autocollant) pour chaque bande ou Andrei a été contacté (entendu pour les SWL).
Toutes les demandes doivent etre accompagnées du nom complet du requérant, son indicatif et son adresse, ou le diplôme sera envoyé. Aucun bénéfice ne sera réalisé sur ce diplôme. Pour le demander, envoyer $3 (cout de l'impression et de l'envoi postal) a: Diplôme Manager Adrian Voica, YO2BPZ, str. Bejan 66/82, 330114 Deva 5,  jud. Hunedoara, Romania.
(Text şi traduceri de YO4PX)

Articolul cuprinzător «Amintindu-ne de YO3AC» dedicat memoriei lui Andrei Giurgea se găseşte la această adresă.


About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved