01 June 2016

Noul plan de benzi al Regiunii a I-a IARU în unde scurte
O recomandare pentru toţi radioamatorii privind felul în care să folosească benzile, conform modificărilor adoptate la Întâlnirea interimară de la Viena din zilele de 16 şi 17 aprilie 2016, care intră în vigoare cu începere din 1 iunie 2016. Modificările urmează a fi validate de Conferinţa mondială a radioului (WRC) din 2017.


Sub titlul «Planul de benzi al Regiunii a I-a IARU pentru undele scurte – la ce bun?» Ulrich Müller, DK4VW, preşedintele Comitetului de unde scurte C4 al Regiunii a I-a descrie într-un articol publicat în 2011 pe pagina IARU R1 concepţia care stă la baza Planului de benzi şi oferă câteva explicaţii pentru felul în care acesta trebuie înţeles şi utilizat. Versiunea engleză a articolului se găseşte la această adresă, iar versiunea germană aici.
Iată mai jos în traducere doar primele paragrafe:
«După ce radioamatorismul a fost recunoscut ca un serviciu la prima Conferinţă mondială a radioului (World Radio Conference, WRD) care s-a desfăşurat la Washington în 1927 şi s-a decis alocarea câtorva benzi în unde scurte, asociaţiile de radioamatori au convenit să vină cu sugestii privind maniera în care acestea ar trebui utilizate.
Iniţial benzile au fost împărţite doar în secţiuni pentru telegrafie şi telefonie; în 1960 a fost adăugat RTTY, iar ulterior şi alte moduri digitale (Packet, Amtor). Ca o completare la segmentul destinat RTTY-ului s-a adăugat planului de benzi un segment special pentru modul Radio Packet. Cu toate acestea pachetul s-a dovedit în cele din urmă inadecvat pentru undele scurte şi a fost folosit doar rareori. Toate celelalte moduri digitale care s-au dezvoltat şi au fost utilizate anumite perioade de timp pentru experimente i-au determinat pe administratorii Regiunii a I-a IARU să se gândească la o metodă prin care să se poată reacţiona cu mai mare flexibilitate la schimbările survenite în domeniul modurilor digitale.
Ar trebui oare ca fiecare conferinţă a Regiunii a I-a IARU, care are loc din trei în trei ani, să modifice planul de benzi în favoarea câte-unui nou mod digital şi să le elimine pe cele demodate? Soluţia găsită a fost aceea de a împărţi benzile de unde scurte în segmente cu diferite lărgimi de bandă maxime ocupate pentru diferite moduri: segmente cu lărgimi de maximum 200 Hz, 500 Hz, 2700 Hz, iar în plus, în banda de 10 metri cu o lărgime maximă de bandă de 6000 Hz. Toate modurile de lucru au primit acces cu drepturi egale la segmentele care le sunt alocate cu condiţia respectării lărgimilor maxime de bandă prevăzute.
Un plan de benzi care a adoptat această concepţie a fost introdus pentru prima dată la Conferinţa de la Davos din 2005. [...]»
Frecvenţa (kHz)
   Lărgimea       maximă de    bandă (Hz)
Modul preferat şi utilizarea
 Banda de 2200 m: 
135.7 – 137.8
200
CW, QRSS şi modurile digitale cu bandă îngustă

 Banda de 630 m:
472 – 475 **
200
CW, vezi notele
475 – 479 **
(#)
CW, moduri digitale, vezi notele
(**) În cazul alegerii unei frecvenţe a se acorda atenţie specială balizelor încă existente nedirecţionale (Non directional Beacons, NDB) ale serviciului de radionavigaţie  
 (#)  lărgimea maximă de bandă nespecificată, se sugerează 500 Hz

 Banda de 160 m: 
1810 – 1838
200
CW, 1836 kHz: centru de activitate pentru QRP
1838 – 1840
500
Moduri cu bandă îngustă
1840 – 1843
2 700
Toate modurile – moduri digitale, (*)
1843 – 2000
2 700
Toate modurile (*)
Radioamatorii din ţările în care există o alocare numai pentru SSB sub 1840 kHz pot continua s-o folosească, dar asociaţiilor naţionale din ţările respective li se cere să ia toate măsurile în relaţia cu administraţiile emitente de autorizaţii să adapteze alocarea pentru fonie în conformitate cu planul de benzi al Regiunii a I-a IARU (Davos 2005)

Banda de 80 m: 
3500 – 3510
200
CW, prioritate pentru legături intercontinentale
3510 – 3560
200
CW, preferinţă pentru concursuri, 3555 kHz: centru de activitate QRS
3560 – 3570
200
CW, 3560 kHz: centru de activitate QRP 
3570 – 3580
200
Moduri de bandă îngustă – moduri digitale
3580 – 3590
500 
Moduri de bandă îngustă – moduri digitale
3590 – 3600
500
Moduri de bandă îngustă – moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
3600 – 3620
2 700
Toate modurile - moduri digitale, (*) staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
3600 – 3650
2 700
Toate modurile, preferinţă pentru concursurile în SSB, 3630 kHz: centru de activitate pentru Digital Voice (*) 
3650 – 3700
2 700
Toate modurile, 3 690 kHz: centru de activitate SSB QRP
3700 – 3775
2 700
Toate modurile,  preferinţă pentru concursurile în SSB


3735 kHz: centru de activitate Image (SSTV, fax)


3760 kHz: centru de activitate pentru situaţii de urgenţă Regiunea I-a IARU
3775 – 3800
2 700
Toate modurile, preferinţă pentru concursurile în SSB, prioritate pentru legăturile intercontinentale

Banda de 60 m: 
5 351.5 – 5 354.0
500
CW, moduri de bandă îngustă – moduri digitale,  vezi notele
5 354.0 – 5 366.0      
2 700
Toate modurile, se recomandă USB pentru modurile în fonie (##).  vezi notele
5 366.0 – 5 366.5
20 (!)
Moduri de bandă îngustă cu semnale slabe,   vezi notele
Se recomandă insistent ca frecvenţele din cadrul alocărilor WRC-15 să fie folosite numai dacă nu există alte frecvenţe disponibile în banda de 5 MHz în conformitate cu permisiunile alocărilor locale (ITU-R articolul 4.4)
Neturile locale şi QSO-urile lungi (taifasurile) n-ar trebui să folosească alocarea WRC-15 în banda de 5 MHz, ci în locul acesteia să utilizeze benzile locale de 3,5 MHz, 5 MHz (alocarea locală) şi 7 MHz, în care există mai mult spectru disponibil.
 Banda de 40 m: 
7000 – 7040
200
CW, 7030 kHz: centru de activitate QRP 
 7040 – 7047
 500
Moduri cu bandă îngustă – moduri digitale
7047 – 7050
 500
Moduri cu bandă îngustă – moduri digitale -  
staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator) (*)
7050 – 7053
2 700
Toate modurile – moduri digitale -  
staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator) (*)
7060 – 7100
2 700
Toate modurile, preferat pentru concursuri în SSB                           


7070 kHz: centru de activitate pentru Digital Voice


7090 kHz: centru de activitate pentru SSB QRP                                                                  
7100 – 7130
2 700
Toate modurile, 7110 kHz: centru de activitate situaţii de urgenţă Regiunea I-a IARU
7130 – 7175
2 700
Toate modurile, preferat pentru concursuri în SSB , 
7165 kHz: centru de activitate Image (SSTV, fax)
7175 – 7200
       2 700
Toate modurile, preferat pentru concursuri în SSB,
prioritate pentru legături intercontinentale

Banda de 30 m: 
10100 – 10130
 200
CW,  10116 kHz: centru de activitate QRP 
10130 – 10150
 500
Moduri cu bandă îngustă - moduri digitale 

SSB poate fi folosit în cursul situaţiilor de urgenţă care pun în pericol siguranţa nemijlocită a vieţii şi proprietăţii şi numai de către staţii implicate efectiv în desfăşurarea traficului de urgenţă.
Segmentul de bandă 10120-10140 kHz poate fi folosit pentru transmisiuni SSB în regiuni africane aflate la sud de ecuator în timpul orelor diurne. Nu trebuie transmise buletine de ştiri în niciun mod în banda de 10 MHz. 
 Banda de 20 m: 
14000 – 14060
200
CW, preferat pentru concursuri, 14055 kHz: centru de activitate QRS 
14060 – 14070
200
CW, 14060 kHz: centru de activitate QRP 
14070 – 14089
500
Moduri cu bandă îngustă - moduri digitale 
14089 – 14099
500
Moduri de bandă îngustă - moduri digitale,  staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
14099 – 14 101

Exclusiv pentru balize
14101 – 14112
2700
Toate modurile, staţi transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
14112 – 14 25
2700
Toate modurile
14125 – 14300
2700
Toate modurile, preferat pentru concursuri în SSB


14130 kHz: centru de activitate Digital Voice


14195 kHz ± 5 kHz: prioritate pentru DXpediţii


14230 kHz: centru de activitate Image (SSTV, fax)


14285 kHz: centru de activitate SSB QRP
14300 – 14350
2700
Toate modurile, 14300 kHz: centru de activitate situaţii globale de urgenţă

Banda de 17 m: 
18068 – 18095
 200
CW, 18086 kHz: centru de activitate QRP 
18095 – 18105
 500
Moduri de bandă îngustă - moduri digitale
18105 – 18109
 500
Moduri de bandă îngustă - moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
18109 – 18111

Exclusiv pentru balize
18111 – 18120
2700
Toate modurile - moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
18120 – 18168
2700
Toate modurile, 18130 kHz: centru de activitate SSB
                                        18150 kHz: centru de activitate Digital Voice 
                                        18160 kHz: centru de activitate situaţii globale de urgenţă

Banda de 15 m: 
21000 – 21070
200
CW, 21055 kHz: centru de activitate QRS


21060 kHz: centru de activitate QRP
21070 – 21090
500
Moduri de bandă îngustă, moduri digitale
21090 – 21110
500
Moduri de bandă îngustă, moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
21110 – 21120
2700
Toate modurile (exclusiv SSB), moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
21120 – 21149
500
Moduri de bandă îngustă
21149 – 21151

Exclusiv pentru balize
21151 – 21450
2 700
Toate modurile, 21180 kHz: centru de activitate  Digital Voice 
21285 kHz: centru de activitate SSB QRP
21340 kHz: centru de activitate Image (SSTV, fax)
21360 kHz: centru de activitate situaţii globale de urgenţă

 12 m Band: 
24890 – 24915
200
CW, 24906 kHz: centru de activitate QRP
24915 – 24925
500
Moduri de bandă îngustă - moduri digitale
24925 – 24929
500
Moduri de bandă îngustă - moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator) 
24929 – 24931

Exclusiv pentru balize
24391 – 24940
2 700
Toate modurile – moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
24940 – 24990
2 700
Toate modurile, 24950 kHz: centru de activitate SSB QRP, 24960 kHz: centru de activitate Digital Voice

Banda de 10 m: 
28000 - 28070
200
CW, 28055 kHz: centru de activitate QRS, 28060 kHz: centru de activitate QRP
28070 – 28120
500
Moduri cu bandă îngustă - moduri digitale
28120 – 28150
500
Moduri cu bandă îngustă – moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
28150 – 28190
500
Moduri cu bandă îngustă
28190 – 28199

IBP (International Beacon Project)  balize regionale cu orar partiţionat
28199 – 28201

IBP  balize globale cu orar partiţionat
28201 – 28225

IBP, balize globale cu funcţionare continuă
28225 – 28300
2 700
Toate modurile - balize
28300 – 28320
2 700
Toate modurile - moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automatizat (fără operator)
28320 – 29000
2 700
Toate modurile, 28330 kHz: centru de activitate Digital Voice
28360 kHz: centru de activitate SSB QRP
28680 kHz: centru de activitate Image (SSTV, fax)
29000 – 29100
29100 – 29200
29200 – 29300
6 000
6 000
6 000
Toate modurile
Toate modurile – FM simplex – canale de câte 10 kHz 
Toate modurile – moduri digitale, staţii transmiţătoare de date cu control automat (fără operator)
29300 – 29510
6 000
Linkuri pentru satelit
29510 – 29520

Canal de gardă
29520 – 29590
6 000
Toate modurile – input repetor FM (RH1 – RH8)
29600
6 000
Toate modurile – canal de chemare FM 
29610
6 000
Toate modurile – repetor simplex FM  («papagal»- input şi output)
29620 – 29700
6 000
Toate modurile – frecvenţe de output repetor FM (RH1 – RH8)

Note
1. Planurile de benzi oficiale ale Regiunii a I-a IARU pentru spectrul VHF (30-300 MHz), valabile pentru 50 Mhz, 70 MHz, 145 MHz, 435 MHz şi benzile de microunde au suferit doar modificări şi adăugiri minore în cursul conferinţelor trianuale ale Regiunii a I-a IARU. Planurile pentru trei dintre aceste benzi pot fi consultate în original la aceste adrese:
2. O listă cu definiţii, precizări, explicaţii suplimentare şi un istoric al modificărilor adoptate cu prilejul conferinţelor IARU de la Davos (2005), Cavtat (2008), Sun City (2011), Varna (2014) şi Viena (2016) se găsesc în subsolul articolului de pe pagina IARU (note de YO4PX)
(Traducere, prezentare şi adaptare de YO4PX. Sursă: IARU R1)

*   *   * 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved