27 June 2021

Un nou plan de benzi al Regiunii a I-a IARU în unde scurte

Planul de benzi IARU pentru unde scurte inclusiv anexele acestuia au fost revizuite pe baza deciziilor adoptate la Conferinţa generală virtuală «Novi Sad». Planul original în limba engleză, cu valabilitate cu începere din 16 octombrie 2020, poate fi descărcat de la această adresă. Mai jos este prezentată traducerea în limba română a planului şi a anexelor. Datorăm mulţumiri lui Tom Kamp DF5JL - cel care a editat versiunea originală în format PDF - şi care cu amabilitate a răspuns cererii mele de a-mi pune la dispoziţie şi o versiune Excel editabilă, necesară realizării traducerii.

Planul de benzi anterior din iunie 2016, prezentat în traducere la această adresă, a fost adoptat în urma întâlnirii interimare a IARU de la Viena.
În 2011 Ulrich Müller DK4VW, preşedintele Comitetului de unde scurte C4 al Regiunii a I-a prefaţa prezentarea noului plan de benzi de pe vremea aceea şi concepţia care stă la baza sa într-un articol publicat pe pagina IARU R1, oferind câteva explicaţii privind felul în care acesta trebuie înţeles şi utilizat. Consideraţiile sale sunt valabile şi în 2021, de aceea reiau aici primele paragrafe ale acestora: 

«După ce radioamatorismul a fost recunoscut ca un serviciu la prima Conferinţă mondială a radioului (World Radio Conference, WRD) care s-a desfăşurat la Washington în 1927 şi s-a decis alocarea câtorva benzi în unde scurte, asociaţiile de radioamatori au convenit să vină cu sugestii privind maniera în care acestea ar trebui utilizate.

Iniţial benzile au fost împărţite doar în secţiuni pentru telegrafie şi telefonie; în 1960 a fost adăugat RTTY, iar ulterior şi alte moduri digitale (Packet, Amtor). Ca o completare la segmentul destinat RTTY-ului s-a adăugat planului de benzi un segment special pentru modul Radio Packet. Cu toate acestea pachetul s-a dovedit în cele din urmă inadecvat pentru undele scurte şi a fost folosit doar rareori. Toate celelalte moduri digitale care s-au dezvoltat şi au fost utilizate anumite perioade de timp pentru experimente i-au determinat pe administratorii Regiunii a I-a IARU să se gândească la o metodă prin care să se poată reacţiona cu mai mare flexibilitate la schimbările survenite în domeniul modurilor digitale.

Ar trebui oare ca fiecare conferinţă a Regiunii a I-a IARU, care are loc din trei în trei ani, să modifice planul de benzi în favoarea câte-unui nou mod digital şi să le elimine pe cele demodate? Soluţia găsită a fost aceea de a împărţi benzile de unde scurte în segmente cu diferite lărgimi de bandă maxime ocupate pentru diferite moduri: segmente cu lărgimi de maximum 200 Hz, 500 Hz, 2700 Hz, iar în plus, în banda de 10 metri cu o lărgime maximă de bandă de 6000 Hz. Toate modurile de lucru au primit acces cu drepturi egale la segmentele care le sunt alocate cu condiţia respectării lărgimilor maxime de bandă prevăzute.

Un plan de benzi care a adoptat această concepţie a fost introdus pentru prima dată la Conferinţa de la Davos din 2005. [...]»

 


DEFINIŢII

«Toate modurile»:   CW, fonie şi celelalte moduri enumerate ca Centre de activitate, plus AM (a se acorda consideraţie utilizatorilor canalelor adiacente)

«Moduri cu bandă îngustă»: toate modurile care folosesc lărgimea de bandă de până la 500 Hz. inclusiv CW, RTTY, PSK etc.

«Moduri digitale»: Orice mod digital cu lărgimea de bandă corespunzătoare, de exemplu RTTY, PSK, MFSK etc.

«Moduri image»: Orice mod «image» analog sau digital cu lărgimea de bandă  corespunzătoare, de exemplu SSTV, Fax

NOTE (extrase)

Prin frecvenţele din planul de benzi se înţeleg «frecvenţele transmise» (nu cele ale purtătoarei suprimate)

(1)     cea mai inferioară frecvenţă pentru modul de fonie LSB: 1843, 3603, 7053 kHz

(#)     lărgimea de bandă nu este specificată, se sugerează 500 Hz

(##cea mai înaltă frecvenţă  pentru fonie USB în banda de 60 de metri este 5363 kHz

«CW» (continuous wave, undă continuă, telegrafie): sunt acceptate QSO-uri în CW pe întinderea tuturor benzilor, cu excepţia segmentelor destinate balizelor

Utilizarea benzii laterale: sub 10 MHz se recomandă banda laterală inferioară (lower sideband, LSB), peste 10 MHz banda laterală superioară (upper sideband, USB). cu excepţia benzii de 5 MHz, unde se recomandă USB.

AM:  modulaţia de aplitudine (AM) poate fi utilizat în sub-benzile de fonie, cu condiţia acordării consideraţiei pentru utilizatorii canalelor adiacente.

«În afara benzii»: pentru a se evita transmisiuni în afara benzii indicaţia de frecvenţă maximă pentru USB ar trebui să fie cu 3 kHz sub graniţa superioară în benzile de la 20 la 10 metri.

Concursuri

Activităţle de concurs nu trebuie să se desfăşoare în benzile de 5, 10, 18 şi 24 MHz.

Radioamatorilor care nu participă la concursuri li se recomandă folosirea benzilor în care nu au loc concursuri (30, 17 şi 12 metri) în timpul desfăşurării marilor concursuri internaţionale. (DV 05_C4_Rec_07)

Asociaţiile-membre ale IARU sunt încurajate să publice segmentele de frecvenţă clare ale activităţilor de operare în regulamentele concursurilor lor şi faptul că segmentele respective au fost stabilite cu respectarea cuvenită a planurilor de benzi IARU. (Rec SC11_C4_02)

Segmentul preferenţial pentru concursurile în telegrafie între 7000 şi 7025 kHz a fost retras din planul de benzi al Regiunii a I-a IARU. De aceea asociaţiile-membre ar trebui să-i încurajeze pe organizatorii concursurilor să includă în regulamente faptul că restricţionează activităţile de concurs la un ecart limitat de frecvenţă în cadrul benzii alocate telegrafiei. Opţiunea segmentului de frecvenţă este lăsată la alegerea organizatorilorm, dar ar trebui să se ţină cont de gradul de activitate estimat şi să se acorde consideraţie activităţii staţiilor care nu participă la concurs.(SC11_C4_Rec_0

(Mărirea respectiv micşorarea imaginii se poate realiza ţinând apăsat butonul CTRL al tastaturii şi rotind înainte respectiv înapoi rotiţa centrală a mausului. Deplasarea spre stânga respectiv spre dreapta a imaginii se obţine prin glisarea barei din partea inferioară a ecranului - nota mea, YO4PX)

(Traducere, adaptare şi prezentare de YO4PX. Surse: pagina IARU R1, versiunea Excel primită de la DF5JL, arhiva acestei publicaţii)

*   *   *

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved