23 March 2017

Ghidul IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă în limba română
Anunţ important în articolul de la această adresă.
Am fost întotdeauna fascinat de relatările care descriu abnegaţia şi altruismul cu care radioamatorii se implică în problemele comunităţii în care trăiesc, fie că e vorba de procurarea unui medicament, de găsirea unui călător sau alpinist rătăcit sau rănit, de anunţarea cu promptitudine a unui eveniment neplăcut care ameninţă viaţa şi bunurile locuitorilor unei aşezări. Însă cele mai impresionante sunt fără îndoială acele acţiuni ale radioamatorilor în care ei îşi dedică cunoştinţele, pregătirea şi aparatura pentru a salva sute şi poate chiar mii de vieţi omeneşti, de a aduce alinare celor aflaţi în situaţii disperate, atunci «când nimic nu mai funcţionează».
Este cunoscutul slogan care s-a identificat deja cu telecomunicaţiile de urgenţă, menite să înlocuiască sistemele comerciale care cedează deseori în faţa unor inundaţii catastrofale, a unor cutremure, a unor incendii devastatoare, a unor tornade şi uragane – şi lista calamităţilor pe care ni le «dăruieşte» din când în când Mama Natura ar putea continua.

Într-un editorial publicat acum câţiva ani în revista QST David Sumner K1ZZ schiţa filosofia pe care se bazează întreaga construcţie a ARRL, asociaţia radioamatorilor americani. Printre pilonii acestei construcţii se numără serviciul public. Autorul atrăgea pe bună dreptate atenţia asupra faptului că radioamatorii beneficiază gratuit de porţiuni ale spectrului radio care ar valora miliarde de dolari în cazul în care ar fi vândute sau închiriate unor rapace companii naţionale sau transnaţionale, dar pe care IARU (International Amateur Radio Unionşi ITU (International Telecommunication Union) au reuşit să le păstreze deocamdată spre uzul celor pasionaţi de magia comunicării fără fir. Însă David Sumner avertiza – şi având în vedere numeroasele funcţii pe care le-a îndeplinit în ultimii 40 de ani avertismentul său fără menajamente se cuvine a fi luat în seamă: noi suntem utili societăţii câtă vreme ne îndeplinim menirea de serviciu public. Din momentul în care acest serviciu public nu va mai fi disponibil, nu va mai fi prestat sau nu va mai fi necesar radioamatorismul se va afla în primejdia de a-şi pierde importanţa şi prestigiul în ochii publicului şi a autorităţilor statale şi, mai cu seamă, privilegiile de care încă se mai bucură.

Istoria comunicaţiilor de urgenţă se confundă practic cu istoria radioamatorismului. Dintotdeauna radioamatorii au sărit în ajutorul vecinilor, al concitadinilor sau al conaţionalilor, iar relatările admirative ale acţiunilor lor au fost reflectate în presă, pe posturile de radio şi TV. IARU şi-a asumat coordonarea acestei faţete a activităţii radioamatorilor, a redactat materiale informative, proceduri de trafic şi informaţii educaţionale pe care le-a dorit diseminate în rândul societăţilor-membre spre uzul celor care şi-au luat asupra lor sarcina de a organiza telecomunicaţiile de urgenţă ale ţărilor lor.
Un astfel de material a fost publicat în 2011 cu titlul «Procedurile de operare în unde scurte pentru situaţii de urgenţă IARU HF» din iniţiativa lui Greg Mossop G0DUB, coordonator pentru situaţii de urgenţă al Regiunii a I-a IARU. Procedurile au fost adoptate de toate cele trei regiuni ale organizaţiei şi au fost publicate în limba engleză în media de radioamator. O versiune românească a Procedurilor a figurat atât pe această pagină cât şi pe pagina Regiunii a I-a, alături de traduceri în alte limbi şi a fost oferită spre consultare, copiere şi publicare tuturor celor interesaţi de organizarea unor acţiuni în acest domeniu.

Anul trecut a fost publicat sub egida federaţiei noastre internaţionale un material cu mult mai cuprinzător intitulat «Ghidul IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă», într-o versiune revăzută la 1 septembrie 2016 şi anunţată  cu ocazia celei de a IX-a Adunări generale a Regiunii a II-a IARU care s-a desfăşurat în octombrie 2016 în Viña del Mar, Chile. L-am citit şi am fost impresionat de uriaşul efort investit pentru redactarea Ghidului şi de competenţa indiscutabilă a autorului (autorilor) acestei lucrări. Nu am nicio îndoială că ea va servi mulţi ani de acum înainte drept manual de referinţă tuturor asociaţiilor-membre ale IARU. 
Din dorinţa de a oferi o versiune în beneficiul amatorilor YO m-am adresat d-lui David Sumner K1ZZ, fost prim-director executiv al ARRL cu oferta de a furniza, evident fără nicio remuneraţie, o traducere a Ghidului în limba română. Dumnealui m-a pus în legătură şi cu Rod Stafford W6ROD, fost secretar al IARU şi la 26 decembrie 2016 am primit cu bucurie răspunsul lor:
«Dragă Fery,
Mulţumiri pentru oferta dumneavoastră generoasă. Rod Stafford W6ROD este acum consilier special pentru comunicaţii de urgenţă al Consiliului de administraţie al IARU, iar eu sunt acum secretar al IARU. Amândoi suntem extrem de încântaţi de ideea dumneavoastră şi vă acordăm cu bucurie permisiunea (de a realiza o traducere). Rod spuneDeşi am încercat să 'internaţionalizăm' textul cititorilor ar trebui să li se recomande să se consulte cu amatorii locali implicaţi în comunicaţiile de urgenţă pentru a vedea dacă unele dintre aspectele tratate în acest Ghid contravin procedurilor locale.
Vă dorim un An Nou fericit, 73
Dave Sumner, K1ZZ, secretar IARU»

Lucrarea se deschide cu un text care enunţă cu claritate mesajul materialului:
«Acest ghid pentru telecomunicaţiile de urgenţă a fost redactat pentru a pune la dispoziţia asociaţiilor-membre ale IARU materiale adecvate pentru antrenamentul membrilor lor necesare participării în activităţi de urgenţă. De asemenea este destinat instruirii radioamatorilor individuali care au o experienţă limitată sau chiar inexistentă în traficul comunicaţiilor de urgenţă, dar care doresc să-şi îmbunătăţescă abilităţile pentru a participa la astfel de evenimente sau pur şi simplu pentru a dobândi o mai bună înţelegere a procedurilor.
Asociaţiile-membre sunt încurajate să distribuie acest ghid printre membrii lor şi, dacă e necesar, să furnizeze o traducere în limba vorbită în ţara lor.
Ghidul poate fi folosit şi în corelaţie cu alte materiale educaţionale de către responsabilii cu comunicaţiile de urgenţă din cadrul comunităţii, pentru a-i instrui pe operatori cu teoria de bază şi practica traficului în telecomunicaţiile de urgenţă.»

Ghidul, care în versiunea PDF originală conţine 93 de pagini, este structurat pe 21 de capitole masive şi analizează toate aspectele imaginabile ale subiectului, mergând până la cele mai mici amănunte:

Introducere în telecomunicaţiile de urgenţă
Relaţiile cu agenţiile deservite
Sistemele şi procedurile de comunicaţii ale agenţiilor deservite
Lucrul nemijlocit cu publicul
Abilităţi în telecomunicaţiile de urgenţă
Teoria reţelelor şi sistemele comunicaţiilor de urgenţă
Operaţiuni de bază în reţea
Operaţiuni de urgenţă în reţea
Instrucţiuni de operare în reţea
Staţia de control în reţeaua de urgenţă
Practici ale operatorului staţiei de control
Managerul de reţea
Prelucrarea mesajelor principale
Sistemele comenzilor de urgenţă
Pregătirea pentru desfăşurarea activităţii
Opţiuni pentru echipamentul radio
Activarea de urgenţă
Instalarea, operaţiunile, închiderea staţiilor
Operaţiuni şi logistică
Siguranţă şi supravieţuire
Oportunităţi educaţionale

Autorul nu încearcă să impună reguli rigide şi imperative, el mai mult le sugerează (sintagmele de genul «ar trebui», «ar fi necesar», «merită să fie luat în considerare», «cel mai bine ar fi», «eventual s-ar putea face» abundă în întregul text, lăsând de asemenea numeroase aspecte şi acţiuni la libera opţiune a utilizatorilor), dar nu ezită cu toate acestea să creioneze standarde general valabile, verificate în urma experienţei de decenii a radioamatorilor din Statele Unite în organizarea acestui serviciu public.

Doresc să adresez mulţumiri d-lui Ciprian Sufiţchi YO3FWC/N2YO pentru amabilitatea de a fi acceptat găzduirea Ghidului pe Radioamator.ro şi editarea sa în format html şi PDF.  

Eventuale comentarii despre acest material pot fi expediate prin e-mail la adresa yo4px@rdslink.ro şi vor fi publicate sub articol.

Traducerea Ghidului este rodul a trei luni de muncă zilnică susţinută şi, ca fapt divers, însumează un număr de 40984 de cuvinte. O dedic tuturor celor care se implică şi se vor implica, poate şi cu ajutorul acestei versiuni româneşti, în lăudabila activitate de pregătire şi asigurare a telecomunicaţiilor de urgenţă în YO - «atunci când nimic nu mai funcţionează ...».
Francisc Grünberg, Constanţa, martie 2017

COMENTARII
Mă înclin în fața efortului depus de Fery YO4PX pentru traducerea și adaptarea într-un mod absolut voluntar a lucrării „Ghidul IARU pentru telecomunicațiile de urgență”, destul de voluminoasă prin cele peste 80 de pagini.
Activitatea lui Fery pe linie publicistică în folosul radioamatorilor a fost dintotdeauna orientată spre cele mai diverse laturi ale preocupărilor noastre, de la istorie la cele mai moderne apariții pe plan mondial, acoperind un evantai foarte larg de subiecte, toate caracterizate printr-o prezentare documentată cu rigurozitate, ceea ce conferă un grad ridicat de competență. Fluența textului care îl face comod de citit, antrenant, arată preocuparea autorului de a adapta lucrările la specificul limbii noastre.
Fery nu se dezminte nici de data aceasta, reușind să realizeze o lucrare a cărei importanță pentru radioamatorism este, din păcate, fie puțin înțeleasă, fie înțeleasă greșit. Mă refer la posibilitatea ca frecvențele alocate traficului de amator să mai poată rezista asaltului forțelor comerciale numai dacă activitatea radioamatorilor va fi percepută și reglementată de autoritățile statale ca o activitate de utilitate publică. Ori, pentru asta, radioamatorii trebuie să fie pregătiți în ceva mai mult - și mai diversificat - decât erau obișnuiți până acum, chiar și cei cu vechime. Eu am aproape 50 de ani de practică de radioamator activ în traffic, competiții, construcții, proiecte etc și am aflat cu ocazia lecturării lucrării lui Fery câte mai sunt de pus la punct pentru ca prin ce facem să fie perceput de utilitate publică, în avantajul nostru. Mai direct spus, ceva în genul „gata cu joaca, treceți și la treburi serioase sau vă luăm jucăriile”. Pentru ca, cu orice ocazie, să oferim acea șansă „in extremis” când „nimic nu mai funcționează”. Unde contează la fel de mult, pe lângă tehnica și tehnicile cu care suntem obișnuiți, o seamă de proceduri și reguli noi. Sunt enorm de multe lucruri de însușit, iar lucrarea lui Fery acoperă golurile care există.
Felicitări, Fery, pentru acest instrument pe care ni l-ai pus la dispoziție!
Gheorghe Oproescu-Tavi, YO4BKM

Bună ziua Fery,
Multumesc pentru informaţie. Materialul tradus de tine este foarte util şi important,pentru toți radioamatorii YO. În numele FRR te rog să ne acorzi permisiunea de a publica materialul în format PDF pe saitul hamradio.ro.
Eu personal voi acorda o atenție deosebită acestui material și voi încerca să-l popularizez, trimițând link-urile indicate de tine către toți radioamatorii care și-au manifestat dorința să facă parte din Rețeaua Națională de Urgență.
73! Cu toată stima,
Adrian Siniţaru YO3APJ

Hello Fery,
Un material extraordinar de util şi bine ordonat, astfel că orice radioamator care va participa la o reţea de urgenţă va şti ce trebuie să facă şi care sunt limitele lui. Nu neglijez nici munca ta de traducere a acestui material, pentru care meriţi felicitări deosebite. Voi redistribui materialul la colegii mei din Brăila. Multţumiri incă odată pentru efortul depus de tine şi pentru materialul extrem de util adus nouă, radioamatorilor.
73's si toate cele bune,
Marcel, YO4ATW

Stimate D-le Grünberg,
Dr OM Fery,
A fost o decizie excepţională de a traduce în limba română GHIDUL IARU PENTRU TELECOMUNICAŢIILE DE URGENŢĂ şi a-l pune la dispoziţia tuturor radioamatorilor YO! Nu ştiu cum aş putea să-mi arăt recunoştinţa pentru un astfel de gest, pentru o astfel de muncă ce poate fi echivalată cu cea investită pentru traducerea unei opere literare sau ştiinţifice.
Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc să aveti inspiraţia şi puterea de a ne mai delecta, şi pe viitor, cu astfel de lucrări valoroase pentru fiecare dintre noi, cei care nu avem acces la aceste materiale sau care nu stăpânim foarte bine o limbă străină. Nouă nu ne rămâne decât să studiem cele prezentate şi să încercăm să le punem în practică atunci când va fi nevoie.
Deoarece un lucru este mai uşor de făcut şi va avea rezultate mai bune atunci când îşi vor aduce contribuţia mai mulţi radioamatori, voi încerca să trimit excelentul material şi altor amici a căror adresă de e-mail o cunosc.
Vă mulţumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceţi pentru noi, pentru tot ceea ce publicaţi pe pagina Dvs., vă îmbrăţişez şi vă doresc sănătate deplină!
Cu stimă,
73, Iulian, YO8CRU, Bacău

Sunt câteva bloguri sau pagini ce ne sunt destinate, din păcate nu foarte multe, pe care le răsfoiesc cu rigurozitate şi cu foarte mare plăcere pentru că ştiu că întotdeauna îmi oferă ceea ce doresc. Unul dintre acestea este şi blogul tău Fery, o carte cu pagini deschise, cu o pleiadă de articole şi traduceri pe care de-a lungul timpului le-am lecturat din doască in doască, pe nerăsuflate. Chiar mă întrebam Fery dacă nu s-a întâmplat ceva, pentru că în ultima perioadă ai cam lipsit. Acum am înţeles de ce ?! Pentru a ne oferi acest minunat cadou, traducerea acestui "Ghid IARU pentru comunicaţiile de urgentă" de care aveam atâta nevoie şi care alături de celelalte reglementări ştiute crează, în sfârşit, cadrul complet în care ne putem desfăsura şi demonstra "utilitatea publică", atunci " când nimic nu mai funcţionează".
Cred că superlativele sunt de prisos. Standardele de calitate şi pragmatism, cu care ne-ai obişnuit Francisc, se regăsesc şi în această nouă lucrare căreia i-ai dat viată după trei luni de muncă şi care pe lângă utilitatea firească este şi o demonstraţie de dăruire şi altruism caracteristică oamenilor adevăraţi.
Mulţumim Francisc !!!
Cu multă stimă,
Marius, YO5AM

"Ghidul IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă" tradus impecabil de Fery YO4PX cu profesionalismul lui cunoscut este o lucrare pragmatică şi serioasă care poate fi folosită ca exemplu pentru orice ţară care are un sistem de urgenţă, şi are atinse toate problemele care interesează telecomunicaţiile de urgenţă, fiind uşor de adaptat la noi, cu limitările tehnice de aici şi pe care S.U.A. le are cu prisosinţă. Din păcare în cazul meu problema poate fi studiată doar teoretic, pentru că AVC-ul suferit nu-mi permite să folosesc o convorbire extinsă. Eu folosesc CW-ul, care nu mi-a fost afectat, din păcare în SSB mi-a redus abilităţile, care erau mari, cu vreo 80%, în care la o anumită viteză de emisie vocală mă scoate din joc.
Îţi mulţumesc pentru această traducere splendidă şi îţi doresc toate cele bune, sănătate, noroc şi multe succese profesionale şi în radioamatorism.
Cu drag, 73

Ady, YO2AQB

Stimate domn,
Vă mulţumesc pentru material. Atât cât am apucat să-l frunzăresc, pare foarte interesant, mai ales în lumina situaţiei politice globale.
Îl voi populariza pe toate căile. Voi încerca să aplic toate sfaturile conţinute.
Chiar sunt interesat de reţelele de urgenţă şi de modul în care aş putea să ajung voluntar. Dotările necesare le-aş cam avea - transceivere în HF, VHF si UHF, portabile, acumulatoare, generator. Inclusiv cort, rulotă şi alte dotări utile. Chiar dacă îmi doresc ca aceste sfaturi şi dotări să fie inutile, este bine sa fim pregătiţi.
Cu stimă,
Silviu Ghete, YO9HRB


Întotdeauna am apreciat pe cei care în comunitatea de radioamatori YO aduc un mare plus. Francisc ne-a adus mereu ultimile noutăţi din aria noastră şi a tradus foarte mult. A selectat pentru noi cele mai interesante informaţii, asa cum este si acest ghid, “Ghidul IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă în limba română”. Consider această traducere foarte utilă pentru cei care încearca să facă (sau au făcut deja) un grup de voluntari hams pentru situaţii de urgenţă. Am descoperit acolo info despre ce face staţia de control, managerul de reţea sau notiuni de supravieţuire. L-am făcut public pe Facebook, în grupul Ham YO, unde sunt mulţi membri ai unor cluburi sau ai unor reţele de urgenţă din diferite zone ale ţării, dar şi posibili interesaţi să facă un grup dedicat pentru aşa ceva sau sa adere la cele existente.
Numai bine si 73
Dan YO3GH 


ULTIMA ORĂ
Articolul de prezentare a «Ghidului IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă» a depăşit 1000 de vizualizări pe Radioamator.ro, iar versiunea HTML a Ghidului a atras 470 de accesări. Nu este cunoscut numărul celor care au accesat versiunea PDF, însă se poate presupune că un număr apreciabil de vizitatori l-au şi descărcat în calculatoarele lor. Cu toate acestea procedura de copiere poate reprezenta pentru unii o oarecare dificultate.
De aceea, din dorinţa de a contribui la distribuirea «Ghidului IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă» în rândul unui număr cât mai mare de radioamatori individuali, de cluburi şi de asociaţii din România care ar dori să se dedice studiului şi antrenamentului pentru cazul unor calamităţi şi eventual să publice Ghidul pe paginile lor de internet Francisc Grünberg YO4PX, traducătorul acestei lucrări educaţionale de 80 de pagini, ofer tuturor celor interesaţi expedierea versiunilor PDF şi HTML prin poşta electronică, ca ataşamente la un e-mail. Pentru a primi împreună cele două versiuni solicitanţii sunt invitaţi să expedieze un mesaj la adresa yo4px@rdslink.ro cu menţiunea GHID în rubrica Subject.
 *   *   * 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved