22 September 2019

Ghidul IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă în limba română găzduit pe pagina Regiunii a I-a IARU 
                                                                          
                                                                           Motto: Eppur si muove (Galileo Galilei)


În martie 2017 a fost publicată pe Radioamator.ro traducerea în limba română a acestui important îndreptar redactat de oficiali ai IARU, precedată de un articol de prezentare, care detalia circumstanţele şi istoricul realizării acestei lucrări – o realizare încurajată, salutată şi apreciată de conducerea organizaţiei internaţionale la care este afiliată şi Federaţia Română de Radioamatorism. Publicarea în format Word şi PDF pe Radioamator.ro s-a datorat eforturilor lui Ciprian Sufiţchi N2YO (TKS!), care a inclus titlul cu linkuri în coloana «Rubrici populare», spre a facilita accesul celor interesaţi la studierea şi eventual descărcarea materialului. Atât articolul de prezentare cât şi cele două versiuni ale traducerii au însumat mii de vizualizări fiecare în decursul celor doi ani în care acestea au fost disponibile pe Radioamator.ro.

Între timp două Consilii de administraţie succesive ale FRR au invocat în permanenţă pretexte absurde şi condiţionări inacceptabile, totul pentru a NU publica Ghidul pe pagina oficială a asociaţiei naţionale – locaţia în care materialul ar fi fost normal să fie găzduit fără probleme, cu atât mai mult cu cât între comisiile CA al FRR a figurat şi figurează o comisie dedicată tocmai subiectului Ghidului. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat şi, în mod previzibil, având deja experienţa a două consilii de administraţie ostile la ideea publicării şi, în general, a colaborării de orice natură cu mine, nici nu se va întâmpla prea curând.

Din motive logistice, printre care se numără şi dimensiunea mare ocupată pe domeniul portalului de cele două versiuni am decis în mai 2019 ca traducerea să fie retrasă de pe Radioamator.ro, astfel că timp de câteva luni aceasta a încetat să mai fie accesibilă în spaţiul virtual.
Însă soluţia a venit tocmai din partea federaţiei internaţionale IARU, cea care a recomandat în mod expres popularizarea Ghidului în rândul asociaţiilor naţionale şi al cluburile lor afiliate, care sunt interesate (sau cel puţin ar trebui să fie interesate) de organizarea,  activarea şi perfecţionarea reţelelor de urgenţă – o valenţa esenţială a serviciului public oferit de radioamatori comunităţilor în care trăiesc. La sfârşitul lunii iulie am propus publicarea traducerii pe pagina Regiunii a I-a IARU -  regiunea din care face parte şi România – şi spre bucuria mea am primit astăzi vestea de la coordonatorul pentru situaţiile de urgenţă al IARU R1 dl. Greg Mossop G0DUB că traducerea a fost publicată, simultan cu celelalte traduceri ale Ghidului în limbile portugheză şi spaniolă. Pagina cu anunţul privind publicarea celor trei traduceri este aici:


iar vizionarea directă a versiunii în limba română se poate obţine prin următorul link:

Alăturându-se din nou celor 6 materiale educaţionale dintre cele numeroase publicate de mine, intens consultate de radioamatori (vezi Sumarul articolelor), Ghidul şi-a reluat acum locul în coloana «Rubrici şi linkuri populare» (în colţul din stânga sus al Radioamator.ro), de unde un link direcţionează cititorul spre noua sa locaţie de pe pagina IARU R1.

În introducerea materialului Greg notează printre altele:
«Ghidul IARU pentru telecomunicaţiile de urgenţă a fost creat pentru a furniza radioamatorilor materiale adecvate antrenamentului lor în vederea participării în evenimente de urgenţă, precum şi îndrumări adresate operatorilor individuali care doresc să-şi îmbunăţească abilităţile necesare participării la astfel de evenimente sau, pur şi simplu, pentru a dobândi o mai bună înţelegere a unei astfel de activităţi. Ghidul a fost redactat iniţial în limba engleză, (însă) radioamatori din trei ţări au depus mari eforturi pentru traducerea celor 94 de pagini în limbile lor naţionale. Până acum traducerile sunt disponibile în următoatele limbi:
Traducere în imba portugheză realizată de Luiz Fernando Pesce, PU2LXN
Traducere în limba spaniolă realizată de EA1CI EA2BB EA3HUL EB3DGZ EA4GQB şi EA8AWK
Traducere în limba română realizată de Francisc Grünberg, YO4PX.
Nădăjduim că aceste traduceri să îmbogăţească cunoştinţele radioamatorilor în domeniul telecomunicaţiilor de urgenţă şi se speră ca lor să li se adauge şi traduceri în alte limbi.» […]

În continuarea paginii Greg G0DUB prezintă un alt important material, publicat în 2011 şi care la vremea respectivă a fost şi acesta tradus de mine în limba română şi publicat pe pagina mea. Este vorba de «Procedurile de operare internaţionale în unde scurte pentru situaţii de urgenţă IARU HF», adoptate de toate cele trei Regiuni IARU. Greg precizează că deşi radioamatorii din diverse ţări şi-au creat propriile lor proceduri şi modalităţi de trafic în scopul transmiterii şi recepţionării mesajelor de urgenţă, «Procedurile» subliniază importanţa standardizării formatelor utilizate, mai ales în cazul unor acţiuni care implică realizarea unei colaborări transfrontaliere. Acestora le sunt dedicate periodicele exerciţii globale de urgenţă simulată GlobalSET (Global Simulated Emergency Test), pentru care «Procedurile» oferă formate internaţionale standardizate.
«Procedurile» redactate în engleză au fost traduse în 9 limbi, printre care şi în limba română şi pot fi consultate, respectiv descărcate şi acestea prin acţionarea linkurilor de pe pagina mai sus menţionată a Regiunii a I-a IARU. Versiunea românească este accesibilă şi direct pe această pagină la adresa

În paranteză fie spus: simultan publicării versiunii româneşti a «Procedurilor» pe pagina IARU R1 în 2011 ea a fost oferită de mine în mod dezinteresat şi Consiliului de administraţie al FRR, care printr-o păguboasă şi contraproductivă consecvenţă de care, iată, nu s-a putut dezbăra nici după trecerea a 8 ani, a refuzat fără explicaţii publicarea ei pe pagina oficială a asociaţiei noastre naţionale. Un filosof român a denumit un astfel de fenomen repetitiv «încremenirea în proiect» - incapacitatea de eliberare din chingile unor tipare mentale anchilozate şi prejudecăţi resentimentare condamnabile, refuzul de a vedea dincolo de orizonturile intereselor şi orgoliilor personale.

Urez succes tuturor celor interesaţi de consultarea şi utilizarea Ghidului şi a Procedurilor de operare.
Constanţa, 21 septembrie 2019

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved