11 November 2019

IARU şi radioamatorismul pe drumul schimbării?
Un articol publicat pe pagina ARRL, asociaţia naţională a radioamatorilor americani la 8 noiembrie 2019 sub titlul «IARU şi radioamatorismul au ajuns la un ‘punct de inflexiune’» sunt prezentate pe scurt discuţiile din interiorul organizaţiei privind drumul pe care aceasta ar trebui să-l urmeze pentru a se adapta noilor vremuri şi schimbările pe care ar trebui să le implementeze. 
(Conform DEX «Inflexiune» = schimbare a înălţimii unui sunet; schimbare a tonului, a accentului vocii; modulare. «Punct de inlexiune» = [mat.] punct în care curba îşi schimbă sensul concavităţii - notele mele, YO4PX)

Radioamatorismul există pentru că naţiunile lumii au fost convinse să îngăduie existenţa sa. Acest lucru nu s-a obţinut chiar atât de simplu. A fost nevoie de eforturi intense. Chiar şi acum mai e nevoie de astfel de eforturi.
Participanţii la cea de a 45-a întâlnire a Consiliului de administraţie (AC) a InternationaAmateur Radio Union (IARU) care s-a desfăşurat la sfârşitul lunii septembrie au discutat rolul organizaţiei în luarea de măsuri care să favorizeze progresul radioamatorismului. În această săptămână IARU a publicat un rezumat al întâlnirii

Tim Ellam VE6SH/G4HUA, preşedintele IARU, care a prezidat întâlnirea din Lima, Peru, a făcut constatarea că IARU şi radioamatorismul au ajuns la ceea ce el a numit «un punct de inflexiune». Ellam a subliniat că radioamatorismul se schimbă, în vreme ce IARU şi asociaţiile-membre ale IARU au rămas neschimbate.

Remarcile lui Ellam au prefaţat o discuţie cuprinzătoare despre provocările care trebuie să fie  învinse dacă IARU şi însuşi radioamatorismul doresc să rămână relevante. După mai multe ore de discuţii membrii Consiliului de administraţie participanţi la întâlnire au căzut de acord în privinţa a patru subiecte principale prin care se pot identifica aceste provocări :

•          Ce este radioamatorismul?
•          Rolul IARU şi rolul asociaţiilor-membre
•          Recrutarea noilor radioamatori
•          Finanţele IARU

Consiliul de administraţie a convenit de asemenea asupra faptului că este esenţială implicarea unor tineri dinafara CA pentru a se determina modalităţile de abordare a provocărilor respective, iar celor trei Regiuni IARU li s-a solicitat să identifice persoanele individuale care ar putea «să-şi însuşească şi să-şi asume» analiza acestor teme.

A fost desemnat un mic grup de lucru, constând din Ramón Santoyo XE1KK, vicepreşedintele Regiunii a II-a IARU, George Gorsline VE3YV, directorul Zonei A a Regiunii a Ii-a IARU şi Don Beattie G3BJ, preşedintele Regiunii a I-a IARU. Folosind subiectele discutate pentru a se stabili un punct de plecare comisia şi-a propus ca scop să furnizeze până la mijlocul lunii decembrie schiţa unui plan care să servescă drept de bază pentru discuţiile ulterioare.

Regiunea a I-a IARU (Europa, Africa şi Orientul mijlociu) a militat cel mai intens pentru creşterea interesului faţă de radioamatorism în rândul următoarei generaţii de radioamatori, sponsorizând Youngsters on the Air (YOTA) şl alte activităţi legate de tineret, inclusiv o tabără de vară organizată în fiecare an, la care au participat tineri radioamatori din zona Regiunii IARU 1. În cadrul întâlnirii Regiunea a III-a a prezentat Consiliului de administraţie planul de a organiza o activitate Youngsters on the Air în Tailanda în luna octombrie a anului viitor şi a exprimat speranţa că Regiunile I şi II vor putea să participe.

În alte chestiuni, pe baza unei sugestii a lui Fred Matos W3ICM – administrator de spectru al Administraţiei naţionale a telecomunicaţiilor şi a informaţiei (NationaTelecommunications and Information Administration, NTIA) - Consiliul de administraţie a fost de acord să schimbe formularea obiectivului concursului IARU HF World Championship după cum urmează: «(Obiectivul este) Sprijinirea autoinstruirii amatorilor în domeniul radiocomunicaţiilor, inclusiv îmbunătăţirea abilităţllor de operare, desfăşurarea de cercetări tehnice şi comunicarea cu alţi amatori din lume, în special cu staţii «headquarters» ale asociaţiilor-membre folosind benzile de 160, 80, 40, 20, 15 şi 10 metri.»

Conform unui document al Consiliului de administraţie argumentele lui Matos se bazează pe ideea că obiectivul unei activităţi sponsorizate de IARU ar trebui să fie direct corelat cu Reglementările radio ale Uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor (ITU).

Într-o chestiune conexă Consiliul a fost de acord să indice ARRL-ului care administrează competiţia că ar considera ca favorabilă relaxarea regulilor referitoare la categoriile multioperator, single transmitter şi mixed-mode, pe care CA le consideră mai restrictive şi represive comparativ cu cele aplicate majorităţii altor concursuri – fără a se afecta modalitatea de calculare a scorurilor şi arbitrajul. 
În condiţiile actualelor reguli operatorii care concurează în categoriile multioperatorsingle transmitter şi mixed-mode sunt obligaţi să rămână pe o anumită bandă cel puţin 10 minute înainte de a schimba banda sau modul de lucru,  iar încălcarea regulilor privind schimbarea benzii conduce la reclasificarea logului concurentului ca log de control. Concursul are loc în luna iulie a fiecărui an.


YV5AM, PB2T, LA2RR, VE6SH, G3BJ, K1ZZ, JA1CJP, XE1KK, YB0AZ, VE3YV

Cei interesaţi să fie informaţii despre eventimentele din cadrul IARU se pot înscrie în grupul de discutii online ARRL-IARU moderat de secretarul IARU Dave Sumner K1ZZ.

(Traducere, documentare, note, comentarii şi prezentare de YO4PX. Surse: ARRL, foto credit pagina IARU R1, logo IARU de pe pagina grupului de discuţii, DEX)

 *   *   * 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved