31 July 2020

Radio Rivista aprilie-august 2020, un cadou de la ARI
Urmând exemplul unor mari publicaţii şi asociaţii de radioamator (CQ Magazine, RSGB, REF, Radio ZS) Associazioni Radioamatoriali Italiani (ARI, organizaţia naţională a radioamatorilor din Peninsulă), membră a IARU, din dorinţa de a oferi o bucurie radioamatorilor lumii - indiferent dacă sunt sau nu sunt membri ai asociaţiei, abonaţi sau ne-abonaţi - a anunţat că cu începere din ediţia lunii aprilie publicaţia ei Radio Rivista a fost pusă la dispoziţia tuturor, putând  fi accesată gratuit.
În editorialul numărului pe aprilie 2020 semnat de Gabriele Villa I2VGW, vicepreşedintele ARI, se spune: 

«Dragi prieteni,
Starea de urgenţă, constrângerile impuse ne-au făcut să folosim timpul cât mai fructuos. Pentru a rezista acestei situaţiei ieşite din comun trebuie să apelăm la proiecte proactive. Să trăim deci din plin acest timp care ne-a fost hărăzit pe neaşteptate plănuind, muncind, citind. Chiar şi răsfoind revista noastră, menţinându-ne activi în eter alături de alţi buni radioamatori. Sau descoperind noi pasiuni, care într-o bună zi, atunci când vom fi scăpat de acest coşmar, să aducă în rândurile noastre noi pasionaţi, care să trăiască din plin ceea ce în astfel de circumstanţe ar fi privilegiul nostru exclusiv – acel deosebit de special spirit radioamatoricesc, ham spirit.
Punctul nostru de plecare se bazează pe o decizie a întregului Comitet naţional al directorilor ARI, care m-a delegat să vă informez că oferim tuturor, membri sau ne-membri, oportunitatea de a răsfoi Radio Rivista fără necesitatea de a se loga şi de a dovedi că aparţin Asociaţiei noastre.

Este dedicarea unui mărunt «serviciu comunitar» pe care ne mândrim că îl putem oferi din partea ARI. Iniţiativa a luat în considerare şi dificultâţile obiective cărora trebuie să le facă faţă oficiile noastre poştale în livrarea corespondenţei, inclusiv a publicaţiei noastre, în cursul perioadei acestei stări de urgenţă, dificultăţi care cu siguranţă că vor continua să existe până când starea de urgenţă nu va fi ridicată. Este aşadar vorba de o revistă online, care poate fi parcursă rapid şi în întregime cu ajutorul oricărui dispozitiv dedicat (mulţumită administratorului nostru de internet IK8LOV şi valoroasei sale colaborări), ceea ce nu înseamnă şi nu va însemna că publicaţia online va înlocui revista pe hârtie, cea care constituie un bun preţios al Asociaţiei noastre.
Vă urez lectură plăcută şi îi invit pe cei care nu ne cunosc să păşească în universul nostru mirific!
Gabrielle Villa, I2VGW


Spicuiri din conţinutul extrem de bogat şi variat al publicaţiei, care apare fără întrerupere din 1948:
Asociaţiile de radioamatori, Uniunea internaţională a radioamatorilor (IARU), serviciul de QSL şi perpectivele viitorului
FT8 şi modurile digitale, dezbaterea continuă pro şi contra
Viaţa după FT8: mai există viaţă în eter în afară de FT8?
În cadrul rubricii «Planeta DX»:
Clasamentul amatorilor italieni membri ai DXCC pe anul 2019, CW, fonie
Insula Gorgona «1969», 51 de ani de la prima activare
Deci e chiar adevărat că cel care găseşte un amic găseşte o avere
QSL via ... Iată QSL-managerul pe care îl căutam – Indicative speciale WARD şi IARU
Previziuni de propagare iulie şi august
Calendarul de concursuri
ARI International Contest, o ediţie de record! Rezultatele
Lista candidaturilor pentru admiterea în ARI
Calendarul concursurilor pentru benzile de 50 MHz şi ultrascurte, luna august, septembrie, regulamentele
Planul benzii de 50 MHz, bunele practici ale unei comunităţi
Un preamplificator pentru banda de 3 cm
Un scurt ghid pentru folosirea lui QO-100 cu cheltuială minimă şi rezultat maxim
EME 144 Mhz: cu JT65B
A 13-a ediţie a concursului QRP «SOTA Italia Day», regulamentul
Fascinaţia ATV-ului, să experimentăm şi autoconstrucţiile
Oscar 100, cum poate fi recepţionat cu un RTX (construcţia unui downconverter)
Aceste binecuvântate QSL-uri!  Curiozităţi şi statistici
Balizele sub lupă: Studiu despre propagarea Long Path (pe calea lungă)
Districtele radio şi prefixele în diferite ţări: în acest număr Austria, Australia, insulele Azore şi Madeira (Portugalia), Bielorusia, Bolivia, Chile,  China, Columbia, Costa Rica, Cuba, Cipru
Diploma ediţiei 70 a Festivalului cântecului de la San Remo 2020
Legea benzii de unde medii – bilanţul primilor cinci ani
Ampére, viaţa de artist al acelui profesor la 14 ani
Observaţii şi simulări ale comportamentului a două instalaţii de antene pentru activitate HF QRP/P
Descărcările atmosferice şi antenele (partea a I-a)
Să învăţăm folosirea lui Vector Network Analyzer (VNA) (partea a I-a)
Folosirea feritelor pentru suprimarea paraziţilor
Exerciţiu de protecţie civilă: la 350 de ani după Malpasso (dezastrul cutremurului şi erupţiei vulcanice)
Procesul-verbal al Consiliului director din mai 2020
Opinii şi idei
Amatori Silent key
Reclame, reclame, reclame ...

Revista poate fi citită la adresa http://www.ari.it/en/radiorivista-online.html prin clic pe copertă. Navigarea prin cele 116 pagini ale ediţiei se realizează folosind săgeţile din partea inferioară a ecranului «prima pagină», «pagina precedentă», «pagina următoare» (prossima) şi »ultima pagină». Cu ajutorul lupei din partea stângă a paginii se poate augmenta sau micşora textul, iar trecerea de la o pagină la alta se poate obţine şi prin «răsfoire», târând cursorul cu butonul clic-stânga al mausului apăsat spre stânga pe o pagină din partea dreaptă şi spre dreapta pe o pagină din partea stângă a ecranului.
Conţinutul poate fi consultat şi în format PDF prin clic pe textul «Download Radio Rivista in PDF» de sub coperta revistei. 

Navigarea înainte şi înapoi se realizează cu ajutorul cursorului barei verticale din dreapta ecranului, caz în care ne stă la dispoziţie facilitatea de mărire sau micşorare a textului cu ajutorul semnelor + şi – din partea dreaptă a ecranului, dar şi cu rotirea înainte şi înapoi a butonului central al mausului ţinând apăsat între timp butonul CTRL.

Ediţiile online ale revistei pe lunile aprilie, mai şi iunie 2020 sunt şi ele disponibile, coperţile acestora se află sub coperta ediţiei numărului dublu iulie-august, uzându-se aceeaşi procedură descrisă mai sus.
Lectură plăcută!


Pagina oficială a organizaţiei se găseşte la această adresă.


Mesaj de la I2VGW
Salut, dragă Fery,
Multe mulţumiri pentru treaba grozavă şi îţi suntem recunoscători pentru prezentarea publicaţiei Radio Rivista. Într-una din următoarele ediţii ale revistei voi prezenta eforturile tale pentru promovarea spiritului radioamatoricesc!
Ciao!
de Gabriele I2VGW


Poate vreţi să citiţi un articol şi despre pagina oficială a Federaţiei Române de Radioamatorism şi revista sa la această adresă.

(Documentare, traducere din limba italiană, adaptare, prezentare de YO4PX. Sursă: ARI, Radio Rivista, foto I2VGW de pe QRZ.com)

*   *   *
  

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved