19 December 2016

Reglementările Radio ITU la 110 ani (1906-2016)
În ziua de 12 decembrie 2016 Uniunea internaţională de telecomunicaţii (International Telecommunication Union, ITU) a sărbătorit 110 ani de cooperare internaţională între statele-membre în domeniul reglementărilor radio ITU, un tratat internaţional pentru administrarea folosirii spectrului de radiofrecvenţă şi a orbitelor sateliţilor în omniprezentele comunicaţii fără fir.
Reglementările radio asigură operaţiuni neinterferate ale sistemelor de radiocomunicaţii şi pune la dispoziţia tuturor ţărilor un acces echitabil la spectrul radio – o resursă naturală deosebit de limitată, care nu face deosebire între frontierele naţionale şi necesită implementarea unei armonizări globale.

Secretarul general al ITU Houlin Zhao a spus: «Este o mândrie pentru ITU faptul că aniversarea a 110 ani de existenţă a Reglementărilor sale radio s-a dovedit a fi o istorie încununată  de succes a cooperării internaţionale bazate pe consens între statele-membre, cu sprijinul inestimabil al partenerilor din industria telecomunicaţiilor. Odată cu creşterea gradului de complexitate al lumii noastre interconectate şi a atotprezenţei sistemelor fără fir acum este mai important ca niciodată să menţinem ritmicitatea şi eficienţa conferinţelor de radiocomunicaţiii pentru a se asigura o evoluţie adecvată a acestui preţios instrument.»
Începând cu semnarea la Berlin în 3 noiembrie 1906 a primei Convenţii internaţionale de radiotelegrafie (International Radio Telegraph Convention) care a adunat laolaltă 30 de state maritime Reglementările radio au devenit în urma a 110 ani de modificări şi inovaţii un tratat care cuprinde 5 volume şi 2000 de pagini în ediţia sa din 2016. Tratatul cuprinde acum peste 40 de servicii diferite de radiocomunicaţii şi un spectru de frecvenţe care se întinde de la 9 kHz la 3000 GHz, cu principii de administrare convenite internaţional şi cu reglementări pe care se bazează drepturile şi obligaţiile celor 193 de state-membre ale Uniunii internaţionale de telecomunicaţii în folosirea spectrului şi a orbitelor sateliţilor. Obiectivul constă în întrebuinţarea în mod eficient şi echitabil a acestor resurse limitate, care trebuie să fie păstrate libere de interferenţe dăunătoare.

Din 1906 încoace 38 de Conferinţe mondiale de radiocomunicaţii (World Radiocommunication Conferences, WRC) au actualizat în permanenţă Reglementările radio ale ITU pentru a răspunde dezvoltării tehnologice şi sociale. Versiunea din 2016 a fost adoptată la Conferinţa mondială a radiocomunicaţilor din 2015 (WRC-15). La fel ca şi versiunile anterioare ea a întrunit consensul membrilor, ceea ce constituie o garanţie că acest tratat, aflat în evoluţie, va continua să fie reflectat în legislaţiile naţionale şi va fi implementat de către guvernele naţionale.

François Rancy, directorul Biroului de radiocomunicaţii a spus: «Progresele digitale au devenit motorul dezvoltării economice şi sociale mondiale, iar radiocomunicaţiile sunt vectorul prin intermediul căruia aceste transformări devin posibile. Ele contribuie direct la acestea dat fiind că facilitează realizarea tuturor Scopurilor durabile de dezvoltare (Sustainable Development Goals) ale Naţiunilor Unite. Reţelele mobile şi de radiodifuziune, sateliţii, releele radio, radarurile, dronele, dispozitivele de rază scurtă cum ar fi Wi Fi şi Bluetooth ne oferă în mod constant o abundenţă de informaţii, precum şi aplicaţii pe care le utilizăm fără să ne dăm seama că ele se bazează pe o resursă comună şi intangibilă: spectrul. Reglementările radio sunt instrumente legale care au stimulat dezvoltarea radiocomunicaţiilor pe parcursul celor 110 ani şi au făcut această dezvoltare posibilă. Sărbătorirea tratatului global reprezintă un omagiu adus celor care au muncit neobosit pentru a asigura succesul acestui tratat vital pentru comunicaţiile globale fără fir.
(Traducere, documentare şi prezentare de YO4PX. Sursă: pagina ITU, Google Images, YouTube)

Alt articol despre ITU:

*   *   *
 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved