28 May 2017

Manualul DX VHF/UHF al anilor ’90 disponibil online
«Lucrarea The VHF-UHF DX Book a fost redactată între începutul şi mijlocul anilor ’90  de noi, o echipă de experimentaţi DX-mani, proiectanţi şi constructori de echipamente, în efortul de a transmite cunoştinţele noastre şi de a stimula progrese ulterioare. Pentru o vreme planul nostru a funcţionat foarte bine, însă pe măsură ce am intrat în era digitală, volumul nemaifiind reeditat, informaţii cu valoare durabilă au ajuns să fie blocate în interiorul paginilor tipărite. Ele puteau  fi considerate ca pierdute pentru noii pasionaţi ai domeniului.
De aceea, pentru a păstra informaţiile vii în beneficiul generaţiilor viitoare de DX-mani în benzile de VHF şi UHF o replică a celei de a doua ediţii (1995) a fost lansată acum online pentru a putea fi descărcată liber, cu amabila permisiune a deţinătorului de copyright TRPublishing şi a proprietarului editurii Trevor Preece.

La fel ca în cazul tuturor manualelor vechi cititorul este pus în faţa provocării de a separa părţile a căror valabilitate a rezistat probei timpului de cele care au ajuns să fie depăşite. Însă noi nu considerăm că ar trebui să ne scuzăm pentru acestea din urmă - chiar şi fragmentele care şi-au pierdut stricta actualitate rămân instantanee fidele ale lucrului DX în VHF/UHF în anii de efervescenţă ai acestuia.

Vă rugăm nu încercaţi să reproduceţi proiectele construcţiilor din acest manual. Schemele au peste 20 de ani de vechime şi multe dintre componente nu mai pot fi procurate. În locul lor sunt disponibile în prezent numeroase scheme mai moderne - căutaţi-le şi folosiţi-le.»


Editor:  Ian White G3SEK
Autori: Roger Blackwell G4PMK, David Butler G4ASR, Geoff Grayer G3NAQ, Günter Hoch DL6WU, Sam Jewell G4DDK, John Nelson GW4FRX, Dave Powis G4HUP, Dave Robinson G4FRE/WG3I, Ian White G3SEK şi John Wilkinson G4HG

În formatul PDF cartea conţine 446 de pagini şi este structurată pe 12 capitole cuprinzătoare, fiecare cu bogatele sale subcapitole:
Cap. 1  –    Introducere
Cap. 2  –    Propagarea în VHF şi UHF
Cap. 3  -     Operarea
Cap. 4  –    Asamblarea staţiei
Cap. 5  –    Receptoare şi oscilatoare locale
Cap. 6  –    Emiţătoare, amplificatoare şi compatibilitatea 
                    electromagnetică (EMC)
Cap. 7  –    Antene direcţioale şi linii de alimentare
Cap. 8  –   144 MHz
Cap. 9  –   50 MHz şi 70 MHz
Cap. 10 –  432 MHz
Cap. 11 –  Alimentatoare şi unităţi de control
Cap. 12 –  Echipamente de testare şi accesoriile staţiei

Ultimul capitol este urmat de un substanţial index de termeni ordonaţi alfabetic, numerotat cu cifre romane de la I la XVI, cu menţionarea capitolelor respectiv a subcapitolelor în care sunt utilizaţi.

Manualul se găseşte la această adresă, pentru a-l deschide şi copia clic pe imaginea copertei, iar pentru a salva conţinutul în calculator în format PDF clic-dreapta şi «Save as» pe paginile deschise ale volumului. În funţie de viteza conexiunii de internet acţiunea de deschidere a manualului în format PDF şi descărcarea sa ar putea avea nevoie de o durată mai mare sau mai mică de timp. Dimensiunea fişierului este de 25 MB.

(Traducere şi prezentare de YO4PX. Surse: Southgate AR News, Manualul DX VHF/UHF ediţia revăzută 1995, Google Images. Comentarii pot fi trimise la această adresă şi vor fi publicate sub articol.)


*   *   *

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved