27 July 2017

Modificări ale regulamentului concursurilor ARRL
Înaintea sezonului de concursuri 2017-2018 ARRL (American Radio Relay League, asociaţia naţională a radioamatorilor americani) a anunţat modificări şi clarificări de regulamente pentru concursurile sponsorizate de Ligă (prezentate şi în pagina 91 a ediţiei din septembrie 2016 a revistei QST, vezi la această adresă). Acestea includ o procedură îmbunătăţită pentru prezentarea logurilor şi a scorurilor raportate. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel aceste modificări intră în vigoare cu începere cu September VHF Contest.
«Aceste modificări reflectă «cele mai bune practici» actuale aplicate de comunitatea competitorilor şi ne ajută să îmbunătăţim calitatea competiţiei şi a publicării rezultatelor. De exemplu verificarea mai rapidă a datelor înscrise în log ne va permite să postăm online rezultatele preliminare pentru aproape toate concursurile», a spus Bart Janke W9JJ, manager al Secţiei de concursuri a ARRL.

Prezentarea logurilor
În «Regulamentul general pentru toate concursurile» prezentarea logurilor a fost simplificată şi revizuită. Regulamentele concursurilor individuale nu vor mai include o secţiune log-submission (cu excepţiile menţionate în secţiunea rezumativă a concursului). Iată cele mai importante puncte ale modificării:
  • Prezentarea logului online: cu excepţia concursurilor EME şi 10 GHz and Up logurile electronice trebuie prezentate prin intermediul aplicaţiei web. «Roboţii» care administrează logurile prin e-mail vor continua să opereze până când nu vor mai fi capabile s-o facă fără o revizie. Atunci ele vor fi deactivate, iar operatorii care au prezentat logurile vor fi direcţionaţi spre aplicaţia web.
  • Termenul de prezentare a logului: în vigoare din acest moment şi cu excepţia concursurilor 222 MHz and Up Distance Contest (2 săptămâni) şi 10 GHz and Up Contest (30 de zile) termenul de prezentare a logului pentru concursurile ARRL în unde scurte va fi de 5 zile cu începere din momentul încheierii concursului (aceasta include şi Campionatul IARU HF). Pentru concursurile ARRL în VHF termenul de prezentare a logului va fi de 10 zile cu începere din momentul încheierii concursului. În cazul apariţiei unor probleme se poate solicita o prelungire a termenului, prezentând în orice moment managerului secţiunii de concursuri a ARRL înainte de expirarea termenului o explicaţie a necesităţii acestei prelungiri.
  • Înregistrarea frecvenţei în log: cei care concurează pentru obţinerea unor diplome în calitate de potenţiali ocupanţi ai unor poziţii fruntaşe în clasamentele diverselor categorii de concurs sunt încurajaţi să specifice frecvenţa cu o rezoluţie de 1 kHz. Aceasta este o practică-standard pentru alte concursuri de top şi contribuie la verificarea logurilor.
  • Loguri publice: Logurile folosite pentru verificare vor fi publicate online în vederea unei examinări publice.
  • Loguri pe hârtie: Aceasta vor fi acceptate în continuare, dar sunt eligibile pentru diplome în funcţie de opţiunea managerului secţiunii de concursuri.
  • Retragerea logului: Logurile pot fi retrase în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului de prezentare a logului.
Competiţii între cluburi
Noile modalităţi de lucru destinate cluburilor, introduse pentru conformarea cu Regulile competiţiei dintre cluburi (secţiunea 8 a Regulilor generale pentru toate concursurile ARRL), au fost foarte bine primite.
Cluburile trebuie să prezinte înainte de concurs liste de eligibilitate actualizate pentru a fi incluse în rezultate. Numai scorurile aparţinând unor membri prezenţi într-o listă de eligibilitate validă vor fi luate în considerare pentru stabilirea scorului total al clubului. Membrii trebuie să-şi aibă reşedinţa şi să opereze pe teritoriul specificat al clubului (în raza sau secţiunea clubului) pentru a contribui la scorul total al clubului. De acum calculul scorurilor cluburilor se va baza exclusiv pe această informaţie. Nu se vor mai acorda derogări de la regulile de eligibilitate. Pentru informaţii suplimentare şi modalităţile de prezentare a listei de eligibilitate a clubului dv. consultaţi pagina Contest Club Competition – Club Eligibility Changes.

Penalităţi aplicate în cadrul verificării logurilor
Nu se vor aplica penalizări pentru legături «zero-puncte», cum ar fi legăturile între staţiile din S.U.A. în concursul ARRL DX. Operatorii pot continua să înscrie în log şi să prezinte legături zero-point. Prezentarea acestor legături contribuie la gradul de credibilitate al logului şi la verificarea cât mai completă a acestuia.

Participări de la distanţă (remote)
Pentru activitatea în calitate de operator al unei staţii aflate în S.U.A. sau în posesiunile sale şi controlate de la distanţă este necesar ca operatorul să deţină o autorizaţie emisă în S.U.A. şi nivelul suficient al clasei sale de autorizare pentru desfăşurarea unei astfel de operaţiuni. Operarea pe baza convenţiilor de reciprocitate CEPT/IARP nu include controlarea de la distanţă a unei staţii din S.U.A. În cazul în care un alt competitor acţionează în calitate de operator aflat la faţa locului participarea trebuie să se încadreze în categoria «multioperator». Locaţia participării va fi considerată locaţia staţiei, indiferent unde anume se află operatorul în timpul concursului.

Reguli de operare
  • Lansări de CQ-uri multiple într-o bandă: luând în considerare faptul că benzile de amator sunt în general aglomerate în timpul concursurilor se interzice ocuparea a două sau mai multe frecvenţe pentru solicitarea de legături (de exemplu «run») pe aceeaşi bandă şi în acelaşi mod de lucru. (IARU HF Championship şi ARRL 10 Meter Contest interzic această practică indiferent de modul de lucru.)
  • Indicativul şi schimbul de controale în ARRL November Sweepstakes: Indicativul staţiei trebuie transmis ca parte a schimbului de controale, de exemplu “W1AW, number 123, Alpha, W9JJ, 79, Connecticut.”
  • Operatorii S.U.A. în Canada: Tratatul de reciprocitate intre Statele Unite şi Canda prevede ca indicativul transmis să fie urmat de prefixul canadian şi nu invers, de exemplu “W9JJ/VE1,” nu “VE1/W9JJ.”
  • Categoria Single Operator, exclusiv FM: Înregistrările legăturilor în logurile Cabrillo trebuie să specifice FM ca mod de lucru pentru toate legăturile în FM.
Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat managerul secţiunii de concursuri a ARRL.
(Traducere de YO4PX. Sursă: pagina ARRL 26.07.2017)

*   *   * 

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved