24 martie 2010

Activităţile Field Day şi noii radioamatori
(Din seria «În ajutorul radioamatorilor»)


Traducere şi adaptare de Francisc Grünberg, YO4PX
Preluare de pe saitul ARRL
cu acordul lui Maty Weinberg, KB1EIB,
coordonator de producţie al ARRL


Să sperăm că aţi primit deja răspunsuri la invitaţia lansată de a se participa la activitatea Field Day pe care aţi programat-o şi acum vă pregătiţi să-i primiţi pe noii radioamatori, pentru a le oferi prilejul de a-şi realiza primele lor legături radio. După cum ştiţi, Field Day este o minunată ocazie de a-i iniţia pe novici în diferitele moduri de operare şi de a-i familiariza cu numeroasele componente ale echipamentului pe care îl veţi folosi. Sperăm că sugestiile care urmează vă vor ajuta să faceţi din activitatea dumneavoastră Field Day un succes şi să-i transformaţi pe noii radioamatori în prieteni noi şi în membri activi ai clubului dumneavoastră.

În completarea staţiilor standard de SSB şi CW, aparatura dumneavoastră ar putea include şi o staţie pentru lucrul pe satelit, o staţie packet sau o staţie de unde scurte destinată modurilor digitale. Trebuie să fiţi pregătit să răspundeţi unor întrebări despre aceste moduri de operare; ar fi indicat chiar să aveţi pregătită şi o scurtă descriere scrisă, pentru a o putea înmâna noilor radioamatori, sau chiar persoanelor interesate din public. Redactaţi aceste descrieri fără a abuza de termeni tehnici şi folosiţi diagrame sau poze, pentru a le face cât mai uşor inteligibile.
De exemplu:
«Pentru comunicaţiile prin satelit noi transmitem un semnal pe o frecvenţă care se numeşte uplink şi recepţionăm semnalul satelitului pe o altă frecvenţă numită downlink. Pentru aceasta folosim două antene separate, chiar dacă sunt montate împreună. Pe vremuri foloseam chiar două radiouri separate, dar aparatele moderne din zilele noastre au posibilitatea de a opera atât pe frecvenţa de emisie cât şi pe aceea de recepţie.»
Ideea este de a prezenta lucrurile cu cât mai mare simplitate şi de a-l ademeni pe interlocutor să poată continua activitatea, dacă aceasta i se pare interesantă. Observaţi că nu am pomenit de UHF, VHF, viteza în bauds, efectul Doppler etc. A răspunde unor întrebări este important, dar şi mai important este să fiţi pregătit a-l îndruma pe noul radioamator spre un mentor sau către alte surse de informare. Un vechi proverb spune că o persoană inteligentă nu cunoaşte toate răspunsurile, dar ştie unde pot fi acestea găsite.
Iată alte câteva sugestii pentru a face din activitatea dumneavoastră Field Day un eveniment distractiv şi de succes:
Să aveţi pregătite câteva conectoare «Y» pentru căşti, cu ele operatorul experimentat poate asculta benzile în tandem cu noul radioamator. Aceasta este o idee bună atât pentru telegrafie cât şi pentru SSB.
Nu vă fie teamă să cereţi staţiilor cu care sunteţi în legătură să transmită la viteză redusă, pentru ca novicii să poată recepţiona şi ei textul. Activitatea Field Day nu este un concurs.
Demonstraţi că cu ajutorul unei simple antene de sârmă puteţi comunica cu toată lumea.
«La ce servesc toate butoanele astea?» Bună întrebare! Ce aţi zice de o diagramă simplificată care prezintă butoanele principale ale unui transiver şi descrie ce face fiecare dintre ele? O asemenea diagramă ar putea arăta cam aşa:
BUTOANELE PRINCIPALE ALE TRANSIVERELOR DE RADIOAMATORI  
Poziţia butoanelor de panoul frontal poate diferi de la un producător la altul sau de la un model la altul al aceluiaşi producător. Cu toate acestea comenzile de bază îndeplinesc aceleaşi funcţiuni pe toate transiverele.

VFO – Acesta este butonul principal de acord folosit pentru a veni pe frecvenţa unei staţii. Cu el acordaţi frecvenţa dumneavoastră de emisie şi de recepţie, care este arătată cifric pe afişajul principal (Main Display)
INSTRUMENTUL DE MĂSURĂ – În cele mai multe transivere acesta este un instrument multifuncţional şi indică o mulţime de informaţii. Folosiţi-l ca pe instrumentul care indică viteza autovehiculului dumneavoastră: nu staţi tot timpul cu privirea pironită pe cadran, dar verificaţi periodic indicaţiile sale, pentru a vă convinge că aparatul funcţionează normal.
S-METRUL – Indică tăria relativă a unui semnal recepţionat pe o scală de la 1 la 9.
RF-POWER – Indică puterea pe care o emite transiverul. Maxima este de dorit.
SWR(prescurtare de la Standing Wave Ratio) Indică raportul de unde staţionare al antenei sau cantitatea de energie întoarsă din antenă în aparat. Minima este de dorit.
ALC – (prescurtare de la Automatic Limiting Control) Trebuie să te asiguri că nu-ţi forţezi transiverul peste limită. O bună indicaţie a instrumentului este aceea în care maximele emisiei ating punctul maxim admisibil al scalei, fără a intra însă în zona marcată cu roşu.
AF (gain) - (prescurtare de la Audio Frequency) Acesta este volumul receptorului.
RF (gain)(prescurtare de la Radio Frequency) Cu acest buton se regleazăcircuitele de amplificare ale receptorului, ceea ce vă permite să-l faceţi mai puţin sensibil, pentru a putea atenua semnalele deosebit de puternice. Sucind butonul spre poziţia maximă se observă creşterea indicaţiei S-metrului.
MIC GAIN – Controlează tăria microfonului în orice mod vocal. Se recomandă reglarea în limitele indicate pe instrumentul ALC.
MODE – Vă permite să alegeţi modul de operare:
CW(prescurtare de la Continuous Wave) Telegrafie
USB (prescurtare de la Upper Sideband) Bandă laterală superioară în SSB
LSB (prescurtare de la Lower Sideband) Bandă laterală inferioară în SSB
RTTY (prescurtare de la Radio Teletype) Telex
RIT - (prescurtare de la Receive Incremental Tuning) este folosit pentru acordul fin pe staţia pe care o ascultaţi, fără a vă modifica propria frecvenţă de emisie. Câteodată mai este numit şi Clarifier.
XIT - (prescurtare de la Transmit Incremental Tuning) Funcţionează similar RIT-ului, numai că reglează fin frecvenţa dumneavoastră de emisie.
RF PWR (prescurtare de la Radio Frequency Power) Reglează puterea emiţătorului.
IF SHIFT (prescurtare de la Intermediate Frequency) - Deplasează centrul benzii de trecere al receptorului. Vă ajută să evitaţi un semnal apropiat de frecvenţa dumneavoastră, nepermiţându-i să intre în «fereastra» benzii de trecere.
NOTCH – Acesta este un alt filtru util pentru reducerea interferenţelor provenite de pe frecvenţe apropiate. Spre deosebire de IF SHIFT, care lucrează ca o fereastră, filtrul Notch acţionează ca un paravan, care blochează semnalul care intră în «fereastra» dumneavoastră. Imaginaţi-vă o nişă prin care priviţi semaforul de pe stradă. Nu puteţi vedea decât stopurile care se află în dreptul nişei. Aşa lucrează frecvenţa intermediară a receptorului dumneavoastră. El poate recepţiona numai semnalele care se află în dreptul «ferestrei» – adică a benzii de trecere (passband). Dacă priviţi prin «fereastră» şi auziţi un semnal pe una dintre părţile laterale şi pe care doriţi să-l evitaţi, deplasaţi (shift) «fereastra» cu ajutorul IF SHIFT-ului, pentru ca semnalul să nu mai intre în raza auditivă («vizuală») a benzii de trecere. Pe de altă parte, dacă există un semnal în raza auditivă a«ferestrei» care vă deranjează şi prin acţionarea IF-SHIFT-ului aţi înceta să mai auziţi şi semnalul dorit, puteţi folosi NOTCH-ul, reglându-l pe acesta exact pe frecvenţa semnalului deranjant.

Revenind la sugestiile pentru activităţile Field Day:
Dacă aţi organizat o acţiune Field Day dotată cu mai multe staţii, aţi putea invita vizitatorii să facă un tur al întregii tabere. Nu uitaţi să vă exprimaţi în faţa oaspeţilor aprecierea pentru echipa dumneavoastră de sprijin.
Să aveţi la îndemână suficientă mâncare şi răcoritoare pentru a le oferi oaspeţilor dumneavoastră. Demonstraţi ospitalitatea clubului dumneavoastră.
Pregătiţi un pachet de informaţii, în care să explicaţi cu ce vă îndeletniciţi. Formulaţi-l simplu. Menţionaţi informaţiile despre adunările de club şi datele de contact, precum şi un formular de cerere pentru aderare.
Dăruiţi o insignă Field Day fiecărui participant care operează staţiile activităţii.
Field Day este o oportunitate excelentă pentru a oferi mentorizare novicilor. Aceştia pot fi plasaţi lângă operatori experimentaţi şi invitaţi să facă cîteva QSO-uri. Operaţi staţia cu simplitate din punct de vedere al comenzilor şi activaţi-o pe o bandă deschisă. Nu uitaţi: o activitate Field Day nu este un concurs, aici nu există învingători şi învinşi; scopul ei este de a ne îmbunătăţi abilităţile de operare. Ieşiţi în aer liber şi distraţi-vă!
73
                                 *   *   *


Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved