07 martie 2010

În ajutorul radioamatorilor
IDEI PENTRU SUCCESUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE
ORGANIZATE LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ

de Norm Fusaro, W3IZ
Traducere de Francisc Grünberg, YO4PX


Articolul de mai jos a fost publicat în rubrica "HAMS HELPING HAMS, ARRL MENTOR PROGRAM" a paginii de internet a ARRL. Îl public în traducere cu amabila permisiune a autorului şi a lui Maty Weinberg KB1EIB, coordonator de producţie al ARRL, prin intermedierea lui David Sumner, K1ZZ, cărora le mulţumesc. Liderul este un alt articol important scris de Norm Fusaro. El este manager de club şi mentor de program al ARRL.


Bine aţi venit pe pagina Mentor a saitului ARRL-ului. Această pagină va fi punctul central pentru toate aspectele care au de-a face cu mentorizarea sau cu "Elmerii" şi cu cluburile. Am publicat deja un set iniţial de resurse, care fac navigarea pe sait mai uşoară pentru toată lumea, şi în special pentru începători.
Am fost întrebaţi de ce folosim termenul de "mentor" în locul aceluia, deja încetăţenit, de "Elmer". Radioamatorismul are propriile sale tradiţii şi expresii, şi o mulţime de oameni ar putea considera că noi facem abstracţie de aceste tradiţii şi aruncăm la coş termenul afectuos "Elmer". Nu e chiar aşa. Multe persoane aflate în afara radioamatorismului nu ştiu ce înţelegem noi prin "Elmer", în schimb ştiu ce este un mentor. Dat fiind că programul are ca ţintă potenţialii radioamatori, dorim să evităm o confuzie în această privinţă.
Acum, dacă tot aţi dat peste această pagină, ne vom lua un răgaz pentru a explica tuturor de unde provine termenul "Elmer". Acest cuvânt, care determină o persoană care oferă îndrumare şi asistenţă personală unui viitor radioamator, a apărut pentru prima dată în revista QST din martie 1971 în rubrica "How's DX" întreţinută de Rod Newkirk, W9BRD (care deţine acum şi indicativul VA3ZBB). Newkirk i-a numit pe Elmeri "părinţii nelăudaţi ai radioamatorismului." Deşi probabil el nu a intenţionat să născocească un termen, a introdus în rubrica sa cuvântul cu pricina, care iniţial era numele unei persoane imaginare. După cum s-a constatat ulterior, termenul a prins şi s-a înrădăcinat în jargonul radioamatoricesc: "De prea multe ori ţi-e dat să auzi următoarea poveste tristă: Era cât pe ce să iau autorizaţia, dar Elmer, W9XYZ s-a mutat şi astfel mi-am pierdut interesul", scria Newkirk. Apoi a continuat: "Avem nevoie de aceşti Elmeri. Toţi Elmerii - inclusiv radioamatorul care şi-a dedicat cel mai mult timp şi efort pentru a te impulsiona pe tine să munceşti pentru autorizaţia ta - sunt păsările care întreţin tinereţea şi prospeţimea acestui joc splendid." După cum se vede, termenul nu are o vechime prea mare. Înainte de prima utilizare a sa, cum erau numiţi oamenii care ne-au îndrumat şi încurajat? Am primit o mulţime de sugestii. Să le zicem învăţători, mentori, tutori, ghizi, îndrumători, asistenţi, maeştri? Toate li se potrivesc, dar după părerea mea ei merită să fie numiţi în primul rând şi înainte de toate - "prieteni".
Norm Fusaro, W3IZ

IDEI PENTRU SUCCESUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE
ORGANIZATE LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ

Cunoaşterea nu este la fel de importantă ca acţiunea.
Scopul unui curs de pregătire organizat la sfârşit de săptămână este acela de a-i ajuta pe cursanţi să-şi obţină autorizaţia şi de a le insufla dorinţa de a învăţa mai multe despre pasiunea noastră extraordinară.
Modul de viaţă al zilelor noastre face ca timpul liber să fie o marfă rară. Cu toate acestea oamenii doresc să se implice în activităţi din domeniul radioamatorismului. Unii dintre aceşti radioamatori potenţiali năzuiesc să se facă utili comunităţii lor în cazuri de urgenţe, sau încearcă să-şi îmbunătăţească abilităţile tehnice, sau poate că pur şi simplu doresc să cunoască alţi oameni şi să se îmbucure de camaraderia pe care radioamatorismul o oferă.
Oricare ar fi motivaţiile lor de a obţine o autorizaţie de radioamator, majoritatea cunoştinţelor cerute pentru a deveni un bun radioamator se dobândesc după momentul autorizării.
Cele trei componente principale ale unui astfel de curs sunt:
1. Studiu preliminar. Cursanţii trebuie să se familiarizeze cu materialul înainte de începerea cursului.
2. Instructori entuziaşti şi energici. Menirea lor este să-i motiveze pe cursanţi şi să contribuie pozitiv la promovarea scopurilor cursului.
3. Urmărirea îndeaproape a progreselor şi mentorizarea. Noii radioamatori nu trebuie lăsaţi după autorizare să intre într-un con de umbră. Implicarea acestor noi operatori în activităţile clubului şi punerea lor în contact cu persoane experimentate şi bine informate îi va ajuta să dobândească abilităţi bune de operare.
Aceste sugestii au fost făcute de instructori şi cluburi care au organizat cursuri soldate cu succes. Sperăm că experienţa altora vă va fi utilă, dumneavoastră şi grupului dumneavoastră. Mulţumiri tuturor instructorilor, mentorilor şi examinatorilor care şi-au dedicat voluntar timpul pentru a iniţia noi persoane în lumea captivantă a radioamatorismului.

ÎNAINTEA CURSURILOR
Locaţia şi facilităţile
Locaţia unui curs de sfârşit de săptămână ar trebui să fie lesne de găsit. Dacă ea se află în afara drumurilor foarte bine cunoscute folosiţi hărţi ale străzilor principale, similare celor folosite pentru simpozioane sau licitaţii. Puneţi la dispoziţie o hartă simplă şi îndrumări clare.
Cursanţii vor petrece ore îndelungi în locaţia cursurilor. Asiguraţi-vă că instalaţiile sanitare ale locaţiei sunt disponibile. Aceasta ar putea necesita notificarea prealabilă a administratorului clădirii, pentru ca facilităţile să fie deschise, accesibile şi funcţionale.
Faceţi curăţenie după dumneavoastră. Este foarte probabil că echipa şi cursanţii vor aduce cu ei recipiente cu răcoritoare şi poate chiar pachete cu gustări. Vă rugăm verificaţi zona înainte de plecare, pentru a evita problemele atunci când veţi încerca să obţineţi din nou folosirea locaţiei în viitor.
Dacă veţi folosi proiectoare sau alte materiale didactice convingeţi-vă că veţi avea acces la prizele electrice. Dacă locaţia are propriile sale proiectoare, table (albe sau negre) etc., aveţi grijă să obţineţi în prealabil permisiunea de a le folosi în timpul cursului.
Nu vă bazaţi pe presupuneri. Lămuriţi cât se poate de clar cu administraţia locaţiei care anume zone ale clădirii vor fi folosite şi care dintre ele rămân restricţionate.
Înregistrarea prealabilă
Prin înregistrarea prealabilă a cursanţilor vă veţi putea forma o idee despre cât de numeroasă va fi clasa dumneavoastră. Pentru a se putea familiariza cu materialul, cursanţilor ar trebui să li se pună la dispoziţie de la bun început un orar, un plan de învăţământ şi un manual de studiu. Desemnaţi o persoană de contact, disponibilă să primească apeluri telefonice de la potenţialii cursanţi. Asiguraţi-vă că persoana de contact deţine toate informaţiile privitoare la curs şi că este pregătită să dea răspuns oricăror întrebări.
Alcătuiţi-vă echipa
Împărţirea materialului cursului între mai mulţi instructori va asigura prospeţimea acestuia, atât pentru cursanţi cât şi pentru instructori.
Instructorii trebuie să fie energici şi plini de viaţă. Oricât de bine ar stăpâni o persoană materialul, dacă acesta nu poate fi predat cu entuziasm scopul va fi ratat.
Stabiliţi cu claritate ce anume aşteptaţi din partea voluntarilor dumneavoastră. Spuneţi-le cât de importantă este contribuţia lor şi cât de mult vor beneficia cursanţii de ea.
Luaţi cursul în serios. Fiţi întotdeauna pozitiv în privinţa sa. Nu glumiţi pe seama cursului, spunând că îl ţineţi pentru că nu v-aţi putut deroba de această sarcină.
Aflaţi din cine se va compune echipa examinatorilor voluntari. Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie examinatori de rezervă în cazul în care cineva nu-şi poate onora angajamentul.
Cereţi echipei de examinatori să vină din vreme, pentru a avea timp să se instaleze şi să se prezinte cursanţilor. Din nou, este nevoie de un impuls pozitiv, de astă dată destinat echipei de examinatori voluntari: "Nu fiţi nervos. Veţi reuşi să duceţi treaba la bun sfârşit."
Este bună ideea de a avea ca echipă de examinatori voluntari alte persoane decât instructorii. Nu numai că aceasta are darul de a elimina suspiciunile oricăror incorectitudini, dar le va permite şi instructorilor să se odihnească după ce au prestat o întreagă zi-lumină de muncă.
Întreaga echipă ar trebui să fie pregătită să rămână peste ora programată pentru încheierea cursului şi a examenului pentru situaţia în care ar rămâne lucruri nerezolvate. Este mai uşor să obţii o semnătură care lipseşte sau un răspuns restant la o întrebare câtă vreme mai e încă toată lumea de faţă.
Pregătiţi materialul
Manualul de autorizare pentru radioamatori şi Manualul instructorilor editate de ARRL oferă material complet pentru a preda cursul în vederea autorizării în clasa Technician.
Asiguraţi-vă că toţi cei care vor preda cursul sunt familiarizaţi cu întregul material. E bine să aveţi un plan de rezervă pentru cazul în care unul dintre instructorii dumneavoastră nu poate fi prezent la curs.
Împărţiţi prezentarea materialului în fragmente uşor de asimilat, care vor încape în "ora de 50 de minute".
Ţineţi-vă de program. Este important să nu deviaţi de la planul de lecţii stabilit. Scopul este ca elevii să promoveze examenul şi pe deasupra să mai înveţe lucruri din domeniile care le fac plăcere.
Dacă veţi folosi material didactic ajutător, cum ar fi diapozitive sau conspecte distribuite cursanţilor, asiguraţi-vă că dispuneţi de suficiente materiale şi că proiectorul funcţionează ca lumea.
Nu vă lungiţi prea mult cu demonstraţiile, timpul e preţios.

CURSUL
Începeţi la timp. Începând cursul la timp veţi demonstra că respectaţi timpul altora, veţi fixa ritmul cursului şi vă veţi impune controlul asupra acestuia.
Daţi tonul. Dacă instructorii au o abordare pozitivă şi vor fi în toane bune şi cursanţii vor fi la fel.
Prezentări. Nu uitaţi să-i prezentaţi cursanţilor pe toţi membrii echipei dumneavoastră şi apoi să-i puneţi pe cursanţi să se prezinte singuri. Aceasta e o bună metodă de a sparge gheaţa, ceea ce îi va face pe toţi să se simtă confortabil.
Fixaţi scopul. Scopul este acela de a promova examenul şi de a învăţa mai multe ulterior. Aduceţi la cunoştinţa cursanţilor că ei se află acolo pentru a promova examenul pentru clasa de radioamator Technician, cu scopul de a se îmbucura de radioamatorism. Reamintiţi-le acest scop în timpul cursului şi insistaţi pe plăcerea de care va avea parte fiecare dintre cursanţi, precum şi de bucuria de a-şi fi obţinut autorizaţia.
Fiţi pozitiv. Folosiţi expresii ca "atunci când vă veţi fi obţinut autorizaţia... ". Evitaţi negativisme ca "Dacă nu veţi promova ..." Instructorii sunt cei care trebuie să fixeze scopurile.
Stabiliţi reguli de bază. Prin aceste reguli îi încunoştinţaţi pe cursanţi care va fi durata orelor şi când se va da pauză. Tot prin aceste reguli le stabiliţi care dintre zonele locaţiei nu sunt accesibile pentru ei şi unde se află lavabourile.
Cum veţi aborda problema întrebărilor? Să fie ele rostite pur şi simplu sau să fie anticipate prin ridicarea mâinii?
Nu veţi avea rolul de poliţist, dar dacă cursanţilor li se spune ce anume se aşteaptă din partea lor ei se vor comporta corespunzător. Nu uitaţi că ei au multe cunoştinţe de asimilat, dar aceasta le va face plăcere.
Stabiliţi un "loc de parcare". Folosiţi un colţ al tablei sau atârnaţi o bucată de hârtie la vedere, "locul de parcare", destinat întrebărilor care nu au legătură directă cu subiectul lecţiei, dar cărora li se va da răspuns la sfârşitul lecţiei sau al cursului.
Examenul preliminar. Prin participarea cursanţilor la un examen preliminar la începutul cursului veţi avea posibilitatea de a estima nivelul lor de cunoştinţe şi veţi afla care sunt domeniile pe care trebuie să se pună accentul. Explicaţi scopul acestui examen preliminar, pentru ca cursanţii să nu se îngrijoreze. Cunoscând de la început formatul testului se vor simţi mai în largul lor şi vor avea emoţii mai puţine.
Ora de 50 de minute. Divizaţi cursul dumneavoastră în şedinţe de câte 50 de minute, cu pauze de câte 10 minute între şedinţe.
Acordaţi cursanţilor o pauză de masă de o oră. Anunţaţi exact ora la care cursul va fi reluat.
Anumite cluburi le spun cursanţilor să aducă cu ei mâncare la pachet, pentru ca predarea să poată fi reluată la timp după pauză. Asiguraţi-vă că toată lumea face curat şi nu vor rămâne resturi de mâncare în locaţia cursului.
Acordaţi cursanţilor o pauză de cel puţin 15 minute înainte ca examinatorii voluntari să înceapă examenul.

MENTORIZAREA
Alcătuiţi un plan. Alcătuiţi un plan pentru mentorizarea noilor radioamatori care tocmai au promovat examenul. Fiind proaspăt autorizaţi ei îşi pun mii de întrebări, şi cade în sarcina noastră, a radioamatorilor cu experienţă, să le spunem bun-venit în radioamatorism şi să-i ajutăm să devină operatori buni şi activi.
Asiguraţi-vă că desemnaţi o persoană de contact pentru cei care nu au reuşit la examen. Probabil că aceste persoane vor promova data viitoare, dacă li se acordă un mic ajutor. Fiţi pozitiv şi nu-i descurajaţi.
Sugestie: Anumite cluburi oferă gratuit calitatea de membru noilor radioamatori care provin din cursurile de autorizare organizate de ele.
Cele patru I-uri
1. Invită
2. Informează
3. Inspiră
4. Implică
InvităInvitaţi pe toată lumea, pe noii radioamatori şi pe cei care nu şi-au primit încă autorizaţia, să participe la următoarea întâlnire de club, în care programul se va baza pe discutarea unor lucruri pe care un nou radioamator va trebui să le cunoască.
Invitaţiile trebuie să fie sub formă de documente scrise pe hârtie şi să conţină locaţia, data şi ora întâlnirii. Înmânaţi invitaţiile personal fiecărui cursant la încheierea cursului sau trimiteţi-le prin poştă tuturor celor care au urmat cursul. Un simplu anunţ prin strigare de a veni la următoarea întâlnire nu denotă suficientă sinceritate.
Informează: Puneţi la dispoziţia cursanţilor informaţii cu persoanele de contact care pot da o mână de ajutor noilor radioamatori pentru a ieşi în eter.
Este o idee bună să furnizaţi informaţii despre clubul dumneavoastră, precum şi recomandări de operare, cum ar fi de pildă lista repetoarelor locale şi modalitatea prin care acestea pot fi accesate.
Inspiră: Felicitaţi-i pe noii dumneavoastră radioamatori şi amintiţi-le că ei au parcurs doar primul pas în lungul drum de o viaţă al învăţării şi al distracţiei. Încurajaţi-i pe cei care nu au reuşit de această dată să persiste, pentru că recompensa e pe măsura efortului.
Implică: Spuneţi-le bun-venit noilor membri în clubul dumneavoastră şi în lumea radioamatorilor. Încurajaţi-i pe noii radioamatori să participe la funcţionarea clubului şi în activităţile din eter. Asiguraţi-vă că ei ştiu că sunt bineveniţi în următoarea masă rotundă din bandă, la următoarea vânătoare de vulpi sau în alte activităţi ale clubului.

Nu poţi obţine ataşament fără implicare. Pune aceste cuvinte pe hârtie, subliniază-le, încercuieşte-le, prinde-le între ghilimele: fără implicare nu există ataşament. (Stephen Covey)

Despre mine

Fotografia mea
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved