16 February 2010

Totul despre DXCC
Partea I-a

Traducere, adaptare şi prezentare
cu aprobarea lui W.G. Moore NC1L,
managerul diplomelor DXCC
pe baza saitului ARRL 

În numărul 1/1989 al revistei Radioamatorul editat la Braşov am publicat articolul "Totul despre DXCC". Recitindu-l mi-am dat seama că subiectul nu şi-a pierdut cu nimic din actualitate, mai mult decât atât, că el trebuie reluat din timp în timp, pentru a semnala modificările intervenite, dar şi pentru a oferi unei noi generaţii de DX-mani informaţiile utile despre acest fenomen aş zice unic în istoria radioamatorismului.


Aş începe prin creionarea unor linii generale ale programului şi un link spre lista la zi a entităţilor active şi a entităţilor eliminate. Acestea din urmă (deleted entities în limba engleză, entităţi "dilite" în jargonul I.T. din YO), lucrate în perioada în care au figurat pe lista activă, continuă să fie valoroase şi utilizabile pentru o parte dintre diplome.
Partea a II-a a acestui articol va conţine prezentarea în detaliu a celor 18 diplome de bază DXCC, a condiţiilor de obţinere ale acestora, iar partea a III-a un rezumat al regulamentului (QSL-uri, stickere adiţionale, taxele diplomelor, autorizări de activităţi, aspecte etice, formulare etc.)
*   *   *
Există în lumea radioamatorismului nenumărate diplome şi multe cluburi, dar DX Century Club este, a devenit mai mult decât un emitent de diplome şi mai mult decât un club. El este de fapt un program complex, care funcţionează în subordinea asociaţiei radioamatorilor americani American Radio Relay League (ARRL) şi întruchipează o strădanie de peste 60 de ani, o încercare de a ţine pasul cu o realitate geopolitică aflată în necontenită schimbare. Au fost "ţări" acceptate pe listă datorită unor interese înalte - sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York (4U1UN), sediul Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii de la Geneva (4U1ITU) -, altele au fost înscrise pe alte considerente, cum este cazul Ordinului Cavalerilor de Malta (1A0KM). Prin paragraful 5(b) introdus în Regulament în 1985 s-a barat calea acceptării pe viitor a altor astfel de "ţări", totodată au apărut de atunci noi prefixe cu statut de entităţi separate (ZC4 Zonele Bazelor Suverane din Cipru, 3Y insula Petru I, P4 insula Aruba, S0 Republica Arabă Democratică Sahariană, 4J insula Malyj Vysotkij, 9A, S5, T9, Z3 ţările desprinse din fosta Iugoslavie, P5 Coreea de Nord, BS7 Scarborough Reef, 4W Timorul de Est, FK/C insula Chesterfield, VP6 insula Ducie, E4 Palestina, 4O Montenegro, KH8 ins. Swains, FJ ins. Barthelemy, ridicând numărul entităţilor active la 338 în momentul când scriem aceste rânduri, în vreme ce alte entităţi active au fost eliminate ("dilite"), cum ar fi cele două Germanii, care au făcut loc pe lista activă Germaniei unificate, Cehoslovacia, care a produs două noi entităţi - Republica Cehă şi Slovacia -, ZS1 ins. Penguin, ZS9 Walvis Bay, ST0 Sudanul de sud, etc. Fără îndoială că vom fi martorii altor schimbări în anii ce vin. 
Fapt incontestabil, privirile tuturor DX-manilor din lume se îndreaptă spre DXCC, chiar dacă nu toţi se decid să solicite vreuna dintre diplomele disponibile. Pesemne că secretul acestui interes care dăinuie de peste şase decenii ar putea fi explicat prin faptul că DXCC-ul a dăruit radioamatorilor un etalon cvasi-unanim recunoscut de evaluare a propriilor performanţe în comparaţie cu performanţele celorlalţi, o bază de operare în numeroase mari concursuri internaţionale, un criteriu pentru nenumărate alte diplome şi pentru alcătuirea unor clasamente oficiale în cadrul unor cluburi de DX, dar mai ales şi înainte de toate a fixat în faţa radioamatorilor ţeluri, ţinte spre care ei pot năzui, de care se pot apropia, pe care le pot atinge printr-un efort constant de autodepăşire. Atingerea scopurilor pune la grea încercare rezistenţa fizică şi psihică, solicită studiul temeinic al propagării, impulsionează în permanenţă la perfecţionarea aparaturii şi a antenelor, cere tenacitate, răbdare, cunoştinţe în domeniul geografiei şi al limbilor străine, obligă la o informare permanentă şi la dobândirea unor abilităţi de operare deosebite. Aceste ţinte sunt graduale, mergând de la diplomele DXCC mixte monoband, realizabile relativ uşor pe benzile superioare de 20, 17, 15, 12 şi 10 metri în condiţii de propagare rezonabile - dar extrem de dificile în benzile de 6 şi 160 de metri -, trecând prin diplomele monomod (CW, FONIE, RTTY, SATELIT), DXCC-ul celor 100 de ţări pe benzile de 10, 15, 20, 40 şi 80 de metri (5BDXCC), şi culminând cu DXCC Honor Roll (329 de entităţi active confirmate din totalul actual de 338) şi cu #1 Honor Roll (toate entităţile active confirmate!). Prin sistemul de stickere ce pot fi adăugate diplomelor pe baza prezentării unor confirmări adiţionale şi prin publicarea periodică a unor clasamente în continuă schimbare DXCC-ul oferă DX-manului pasionat infinite provocări şi satisfacţii, pe măsura eforturilor necesare, căci ceea ce se obţine lesne nu are prea mare valoare.
Fiind aşadar mai mult decât o diplomă sau un club, am putea spune că DXCC-ul este pentru radioamatori de-a dreptul un mod de viaţă, o captivantă modalitate - una din multele - de a practica radioamatorismul. Placheta mea 5BDXCC + 3 benzi WARC (12, 17, 30 metri)

SCURT ISTORIC
DX Century Club este cea mai importantă diplomă din domeniul radioamatorismului. Certificatul de bază este acordat pentru contactarea şi confirmarea a cel puţin 100 de entităţi de pe lista DXCC a asociaţiei radioamatorilor americani ARRL. Lista DXCC se bazează pe principiul formulat de Clinton B. DeSoto, W1CBD în memorabilul său articol publicat în revista QST în 1935 "Cum să ne numărăm ţările lucrate - un nou sistem de calcul în domeniul DX". Articolul lui DeSoto a abordat problemele pe care DX-manii le întâmpinau în determinarea numărului de ţări, oferindu-le acestora instrumentul de lucru care a fost întrebuinţat cu succes de viitoarele generaţii de DX-mani. DeSoto scria: "Regula de bază e simplă şi directă: fiecare entitate geografică sau politică trebuie considerată o ţară". Această regulă a trecut proba timpului, începând de la lista originală, publicată în 1937 şi până la Lista DXCC a ARRL-ului din zilele noastre. De peste 60 de ani Lista DXCC a constituit standardul DX-manilor de pretutindeni.
DeSoto nu a intenţionat vreodată ca toate "ţările" DXCC să fie ţări în sensul tradiţional sau lingvistic al cuvântului. Ele sunt mai degrabă entităţi distincte geografice şi politice pe care DX-manii încearcă să le contacteze. Realizările individuale sunt evaluate pe criteriul contactării şi confirmării diferitelor entităţi care alcătuiesc lista DXCC. Aceasta este esenţa programului DXCC.
Activitatea DXCC a fost întreruptă de Războiul al II-lea mondial. În anul 1947 programul a fost reluat. Legăturile sunt valabile cu începere din 15 noiembrie 1945, data la care radioamatorii din S.U.A. au fost autorizaţi de FCC (
Federal Communications Commission
 - Comisia Federală de Comunicaţii) să revină în eter. În decursul timpului criteriile listei s-au modificat. Cu toate acestea, entităţile nu sunt eliminate de pe listă în momentul în care se introduc schimbări. Lista rămâne neschimbată până în momentul în care o anumită entitate nu mai îndeplineşte criteriile pe baza cărora a fost înscrisă iniţial pe listă. De aceea, Lista DXCC de acum nu este conformă în totalitate cu criteriile care se aplică în acest moment.
Lista la zi a entităţilor active şi dilite poate fi consultată pe pagina DXCC a saitului ARRL. 
(Continuarea în partea a II-a care se găseşte la această adresă)
(Traducere şi prezentare de YO4PX)

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved