18 November 2015

Speranţe pentru o alocare extinsă în 60 de metri la WRC-15
În cadrul Conferinţei mondiale a radiocomunicaţiilor 2015 (World Radiocommunications Conference, WRC) care se desfăşoară în Geneva între 2 şi 27 noiembrie s-a ajuns la un consens în privinţa unei noi alocări globale secundare de 15 kHz (deci în partaj cu servicii primare – nota mea, YO4PXdestinată serviciului de amator, noua bandă urmând să ocupe ecartul 5251,5-5366,5 kHz.
Uniunea internaţională a radioamatorilor (IARU) a anunţat săptămâna trecută că Grupul de lucru 4B al Conferinţei şi-a declarat acordul la această alocare secundară în condiţiile unei limitări a puterilor de emisie cu scopul de a proteja serviciile primare de interferenţe.

Preşedintele IARU Tim Ellam VE6SH a precizat: «Acesta este un pas pozitiv în direcţia unei alocări secundare pe plan mondial în banda de 5 MHz, dar scopul final se va considera atins abia după ce alocarea va fi aprobată de plenara Conferinţei.» El a participat la prima parte a WRC-15 care se desfăşoară pe durata a 4 săptămâni, fiind membru al echipei IARU implicate într-un număr de puncte ale agendei reuniunii care ar putea avea un impact asupra serviciului de amator şi de sateliţi de amator. Acestea includ un posibil subiect al viitoarei conferinţe WRC-19 care se referă la o alocare pentru utilizarea spectrului de către sateliţii mici non-geostaţionari din afara serviciului de radioamator.

«Alocarea segmentului de 15 kHz cu caracter secundar este rezultatul unui important compromis la care s-a ajuns între un număr de părţi interesate de această porţiune a spectrului. Ea va oferi oportunităţi de acces la banda de 60 de metri amatorilor unor ţări care actualmente nu dispun de o alocare indigenă», a adăugat Ellam.
Anunţul IARU menţionează că la începutul Conferinţei un număr de administraţii şi organizaţii regionale de telecomunicaţii (regional telecommunications organization, RTO) reprezentând Rusia şi 10 dintre ţările din apropierea ei (printre care şi România - nota mea, YO4PXau manifestat o opoziţie puternică şi activă faţă de noua alocare. După mai mult de o duzină de întâlniri ale sub-grupurilor a devenit limpede că cea mai extinsă alocare ce poate fi obţinută este de 15 kHz şi că limitarea puterii de emisie la circa 15 waţi putere efectiv radiată isotropic (effective isotropic radiated power, EIRP) ar urma să devină parte componentă a pachetului alocării.

Vicepreşedintele IARU Ole Garperstad LA2RR, co-lider al echipei IARU alături de Tim VE6SH, a spus: «Au fost necesare toate eforturile şi resursele întregii echipe IARU pentru a se ajunge la acest compromis de 15 kHz şi pentru a convinge anumite administraţii să renunţe la poziţia lor opusă alocării.»
În privinţa altor chestiuni dezbătute la WRC-15 s-a numărat şi un posibil punct al agendei următoarei Conferinţe privind o alocare în banda de 50 MHz în Regiunea I IARU, acest subiect depăşind deja primele obstacole. Cu toate acestea o propunere de includere în agendă a alinierii alocării benzii de 160 de metri în Regiunea I-a IARU la situaţia din restul lumii nu pare să aibă şanse de a fi acceptată. […]
În ziua de 10 noiembrie IARU a găzduit o mică recepţie la care au participat un număr de delegaţii şi persoane cu funcţii de conducere ale Uniunii internaţionale de telecomunicaţii (ITU), inclusiv secretarul său general H. Zao. Au fost prezenţi şi preşedintele Regiunii a I-a IARU Don Beattie G3BJ şi Dave Sumner K1ZZ în numele Secretariatului internaţional IARU, care au participat şi la o parte a lucrărilor Conferinţei mondiale.
Prin efortul lui Hans Zimmerman HB9AQS/F5VKP, coordonatorul internaţional pentru comunicaţii de urgenţă ale IARU, în colaborare cu DARC şi NOTFUNK Deutschland a fost instalată într-un punct cu trafic intens din faţa locaţiei Conferinţei şi o remorcă echipată cu aparatură şi antene pentru comunicaţii de urgenţă, în scopul de a demonstra delegaţilor abilităţile radioamatorilor.
IARU va emite un nou comunicat de presă la încheierea WRC-15.
Jim Linton VK3PC
(Traducere şi adaptare de YO4PX. Sursămaterialul lui VK3PC publicat de Southgate AR News 17.11.2015)

Banda de 60 de metri (sau 5 MHz) este o alocare de radioamator relativ nouă, care iniţial a fost disponibilă doar în câteva ţări, cum ar fi Statele Unite, Regatul Unit, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Irlanda şi Islanda. Cu toate acestea în decursul anilor un număr din ce în ce mai mare de administraţii naţionale – laolaltă cu utilizatorii guvernamentali şi militari ai ţărilor respective - au permis activităţi de radioamator în 5 MHz. În prezent nu există o alocare pe plan mondial aprobată de ITU, aşa cum e cazul celorlalte benzi de radioamator.  Alocările sunt acordate de administraţiile individuale în conformitate cu articolul 4.4 al Reglementărilor radio ale ITU, care stipulează neinterferenţa cu alte servicii radio.
Cu începere din 5 martie 2012 Comisia federală de comunicaţii (FCC) a Statelor Unite a alocat radioamatorilor posibilitatea folosirii în banda de 60 de metri a cinci canale cu lărgimea de câte 2,8 kHz. Regulile speciale de operare în cele cinci segmente de bandă au fost enunţate în materialul publicat în noiembrie 2011 şi pe pagina de internet a Amateur Radio Relay League (ARRL), asociaţia naţională a amatorilor americani, care prezintă Raportul şi Decizia FCC-ului.

Adoptarea punctului de pe agenda WRC-15 referitor la alocarea unei adevărate benzi de 15 kHz în locul celor cinci canale utilizabile până în prezent va contribui fără îndoială la folosirea intensă a acestei noi «cuceriri» din spectrul radio câştigate prin eforturile neobosite ale IARU în beneficiul radioamatorilor lumii - la care să sperăm că se vor alinia şi autorităţile de comunicaţii din România. (YO4PX)
(Surse: Wikipedia, saitul ARRL)

Ultima oră!
În cursul plenarei Conferinţei din după-amiaza zilei de 18 noiembrie a fost aprobată o nouă alocare pentru serviciul de amator în banda de 5 MHz, în condiţiile unor intense presiuni exercitate de utilizatorii primari aparţinând unor servicii fixe. Deşi este vorba de o bandă de numai 15 kHz (între 5351,5 şi 5366,5 kHz) trebuie menţionat că este prima alocare în unde scurte de la WARC 1979 încoace(La World Administrative Radio Conference din 1979 s-au obţinut benzile de 30, 17 şi 12 metri, de aici denumirea lor «benzile WARC» - nota mea YO4PX)
Limita de 15 waţi EIRP a fost stabilită pentru Regiunile I şi III  IARU , 20 de waţi EIRP în Mexic şi de 25 de waţi EIRP în America centrală, America de sud şi majoritatea zonelor din Caraibe. Asociaţiile-membre ale Regiunii a I-a IARU care nu beneficiază de o alocare conform articolului 4.4. din Reglementările radio sunt îndrumate să contacteze administraţiile lor naţionale pentru a obţine includerea acestui segment îngust în autorizaţii, cu toate că noua reglementare nu va intra în vigoare mai devreme de 1 ianuarie 2017.

A se vedea şi articolul anterior pe tema WRC-15:
CEPT, WRC şi spectrul radio (27 octombrie 2015)


*   *   *

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved