09 May 2011

Prescurtări uzuale în traficul de telegrafie
Prescurtarea există din cele mai vechi timpuri, putând fi definită ca o acţiune sau un rezultat al reprezentării unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte printr-o formă concentrată a cuvântului sau a frazei. Prescurtările pot lua numeroase forme, ele pot fi găsite în înscripţiile antice elene, în manuscrisele medievale (de exemplu DN pentru Dominus Noster), în Torah-ul ebraic şi în Coran. Marcus Tullius Tiro, secretarul lui Cicero a inventat multe prescurtări care au supravieţuit până în timpurile moderne, cum ar fi de pildă semnul & pentru «şi», în latină et. Dar abia în anii exploziei informaţionale a secolului al XX-lea prescurtările au devenit o practică obişnuită în comunicaţii.
Un factor major în tendinţa spre prescurtare este acela al economiei. De exemplu în telegrafie, dar şi în comunicaţiile computerizate, timpul, spaţiul şi materialul suplimentar necesar redării unor cuvinte sau propoziţii lungi este un motiv de îngrijorare. Redundanţa informaţiei există şi în toate formele de vorbire, şi ea creşte exponenţial în situaţia în care contextul nu este cunoscut.
În telegrafie prescurtările sunt folosite de la începuturi, operatorii staţiilor telegrafice comerciale şi apoi şi cele militare au fost nevoiţi să le inventeze şi să le utilizeze, pentru a putea concentra cât mai mult text transmis în cât mai puţine litere respectiv cuvinte. Radioamatorii telegrafişti le-au adoptat şi ei, mai ales pentru că numeroşi radioamatori au provenit din rândul telegrafiştilor profesionişti sau din armată. Unele dintre prescurtările noastre provin din traficul comercial, de exemplu AA = all after sau AB = all before, transmise pentru a cere operatorului de la celălalt capăt al firului (sau al antenei) repetarea unui anumit fragment din textul transmis.
Alte prescurtări au fost inventate de radioamatori, s-au încetăţenit în decursul anilor şi apar în mai toate listele, deşi utilizarea lor nu este obligatorie.  Ele sunt deosebit de utile şi celor care nu au învăţat limba engleză. Folosindu-le ei pot transmite mesaje fără riscul de a face greşeli de gramatică şi ortografie.
Astfel de liste apar în numeroase cărţi, manuale şi pagini de internet, fără pretenţia ca ele să fie complete. Am compilat lista de mai jos din diverse surse: WikipediaAbbreviations for Radio Telegraphy de NW7US, The Art and Skill of Radiotelegraphy de pe saitul lui N0HFF, Abbreviations used in Radio Telegraphy (Morse code) de VU2MSY pe saitul QSL.net, extraordinarul portal Amateur Radio and DX Reference Guide a lui Rod Dinkins AC6V (SK), Kent Morse KeysCW Abbreviations de W7DK, CW Abbreviations de N3EPA, Hamuniverse de N4UJW, CW Abbreviations for radio telegraphy de W1WC, List of abbreviations found in ARRL publications şi, desigur, lista extrem de bogată alcătuită de Ion-Mihail Iosif YO3NN în al său Vademecum pentru radioamatori. O listă care să cuprindă mii de prescurtări din toate domeniile nu a fost scopul acestui material. Am preferat să aleg din nenumăratele prescurtări existente pe cele mai uzuale şi actuale, cu ajutorul cărora se pot forma propoziţii simple în QSO-urile obişnuite între radioamatori, se pot adresa întrebări şi se poate răspunde la acestea.  Am inclus de asemenea prescurtările întâlnite de 30 de ani în decursul propriului meu trafic, care s-a desfăşurat cu precădere în telegrafie. 
Aceste prescurtări pot fi folosite la fel de bine şi în traficul în moduri digitale.
Desigur inventivitatea radioamatorilor este nelimitată şi resursele de documentare sunt vaste, de aceea lista poate fi completată oricând cu noi titluri, inclusiv de utilizatorii acestui compendiu.
Prescurtări plăcute! 
 Sala radio de pe Titanic din care a fost lansat în 1912 apelul de ajutor CQD

Prescurtarea   Semnificaţia în lb. engleză                     Traducereammmmmmm
AA                   all after                                     totul după… (folosit după un semn 
                                                                           de întrebare pentru a cere repetarea)
AA                   artificial antenna                    antenă artificială (fictivă)
AB                   all before                                  totul înainte de ... (idem)
ARRL               American Radio Relay League
ABT                 about                                        despre; aproximativ
ADEE              addressee                                destinatar
ADR                 address                                    adresă
AF                   Africa                                        Africa

AF                   audio frequency                     audiofrecvenţă
AFC                 automatic frequency control    controlul automat al frecvenţei
AGC                 automatic gain control         controlul automat al amplificării
AGN                 again                                        din nou
ALC                 automatic level control        controlul automat al nivelului
AM                   amplitude modulation          modulaţie de amplitudine

AM                    ante meridiem                      înainte de amiază
AMP                 amplifier                                 amplificator
AN                    Antarctica                              Antarctica
ANI                  any                                           orice, oricare
ANS                 answer                                     răspuns

ANT                 antenna                                   antenă 
AR                   end of message                      sfârşitul mesajului
ARDF              amateur radio direction finding     radiogoniometrie de amator
ARS                amateur radio society (station)    staţie (societate) de radioamator
AS                   stand by, wait                         aşteaptă
ARND              around                                      în jur
ATV                 amateur television                televiziune de amator
AWDH             auf Wiederhören                    la reauzire (în lb. germană)
BCNU              be seeing you                         la revedere
BCP                 beaucoup                                mult (în lb. franceză)
BCI           broadcast interference       interferenţă a recepţiei de radiodifuziune
BD                   bad                                           rău

BECOZ, COZ  because                                   pentru că, deoarece
BJR                 bonjour                                    bună ziua (în lb. franceză) 
BK                   break                                        pauză în timpul transmiterii unui mesaj
                                                                          (în trafic trecerea pe recepţie în timpul
                                                                       QSO-ului fără menţionarea indicativelor
BN                   all between                              totul între 
BTH                 both                                          ambii, ambele
BT                    battery                                     baterie
BTR                 better                                        mai bine
BTU                 back to you                              ai microfonul (manipulatorul)
BTW                by the way                                apropo
BUG                semiautomatic mechanical   cheie de manipulare semiautomată
                        key
BURO              bureau                                       birou (de QSL-uri)

BW                  bandwidth                                 lărgime de bandă
B4                   before                                        înainte de (anterior)
C                     yes; correct                              da; corect
CB                   callbook                                    callbook
CB                   citizen's band                          CB 
CBA                callbook address                     adresă din Callbook
CFM                confirm                                      confirm
CK                   check  (to check)                    verificare (a verifica)
CKT                 circuit                                        circuit
CL                   clear  (I am closing the          închid staţia
                        station)
CLD                 called                                        (am/ai/au) chemat
CLG                 calling                                       cheamă (chemând)
CMG                coming                                      vin/vine/venind
CNT                 can't                                          nu pot/nu poate

CNDS, CNDX  conditions                                condiţii (de propagare)
CONGRATS     congratulations                      felicitări
CPI                  copy                                          recepţionez (copiez)
CPSE               counterpoise                           contragreutate
CQ                   calling any station                 chem orice staţie
                                                                           (apel general)
CQD                       -                                          chemare de primejdie
                                                                           în limbajul internaţional
                                                                           la începuturi
CRD                 card                                           card/carte de confirmare (QSL)
CS, C/S          call sign                                     indicativ
CTL                 control                                       control
CU                   see you                                     la revedere
CUAGN           see you again                          la revedere
CUD                could                                          optativ: I could = aş putea
CUL                 see you later                           la revedere pe mai târziu
CUPLA            a couple of                               o pereche, câteva (un număr mic de)
CUZ, COZ       because                                    pentru că
CW                  continuous wave                    undă continuă (telegrafie)
CX, CNDX       conditions                                condiţii (de ex. de propagare)
DA                   day                                            zi
DB                   decibel                                      decibel
DEG                 degree                                       grad
DF                   direction finding                       radiogoniometrie
DIFF               difference                                  diferenţă
DE                   from (sau «this is»)               de la (sau «aici este…»)
DLD, DLVD    delivered                                    livrat
DN, DWN        down                                          jos
DR                  dear                                             dragă, stimate
DSW               goodbye (до свидания)          la revedere (în rusă)
DX                  distance                                      distanţă (legătură la mare distanţă) 
DXAC             DX Advisory Committee          Comitetul consultativ al DXCC

EL, ELE          element                                      element (al unei antene) 
EMRG             emergency                                 urgenţă                                 
ENUF              enough                                       destul, suficient
ERE                 here                                            aici
ES                  and, &                                          şi
ETA                estimated time of arrival         ora estimativă a sosirii
ETC                et caetera                                   şi aşa mai departe 
EU                  Europe                                         Europa
EVE                evening                                      seară

EXCUS           excuse                                        scuze
FB                  fine business                             excelent (şi admirativ)
FCC               Federal Communications         Comisia federală de Comunicaţii
                      Commission                                (în S.U.A.)
FER                for                                                pentru
FM                 frequency modulation              modulaţie de frecvenţă
FM                 from                                             de la
FONE             phone                                          fonie
FQ, FREQ      frequency                                   frecvenţă
FWD              forward                                        înainte (spaţial)
GA                 good afternoon                           bună după-amiaza sau
                      go ahead                                      dă-i drumul, dă-i înainte
                                                                             (în funcţie de context)
GB                 good bye                                      pa
GD                 good                                              bun, bună

GD                 good day                                      bună ziua
GE                 good evening                               bună seara
GESS             guess                                            cred/crezi (presupunere)
GG                 going                                             a merge, merg, mergând
GL                 good luck                                      noroc  (urare)
GLD               glad                                               bucuros
GM                good morning                              bună dimineaţa
GMT              Greenwich mean time               ora Greenwich, ora Londrei
GN                good night                                    noapte bună
GND             (to) ground                                   masă (în electronică), a împământa
GP                ground plane                           ground plane, antenă verticală
GRCS           gracias                                           mulţumesc (spaniolă)          
GS                green stamp                                 timbru verde (bancnotă $)
GUD              good                                              bun
GV                give                                               dau/dai
GX                ground                                          (ca la «GND»)
HAM             radio amateur                             radioamator
HF                high frequency                            frecvenţă înaltă
HF BANDS   high frequency bands                benzi superioare de unde scurte
HH                error in sending                          eroare în transmitere
HI                 humour intended                        umoristic, echivalentul
                                                                            râsului în CW
HNY              happy New Year                        An Nou fericit 
HPE              hope                                             sper/speri/speră
HQ                headquarters                             cartier general  
HQ STN        headquarters station                în concursul IARU 
                                                                            staţie reprezentativă
                                                                            a unei asociaţii naţionale
HR                here, hear                                    aici sau a auzi, aud
HRD              heard                                            auzit

HT                high tension                                 înaltă tensiune
HV                have                                              a avea, am, ai etc.
HVY             heavy                                             greu, puternic
HW               how                                                cum
HW CPI?     how copy?                                     cum mă recepţionezi? (copiezi)

i.e.               id est                                              cu alte cuvinte, adică 
                                                                             (prescurtare din lb. latină)
IF                 intermediate frequency             frecvenţă intermediară
II                  I say again                                    mai spun o dată (repet)
IMP              impedance                                    impedanţă
INFO            information                                   informaţie
INPT            input                                               input
IRC              International Reply Coupon       cupon internaţional de răspuns

ITU   International Telecommunications Union    Uniunea Internaţională 
                                                                            de Telecomunicaţii
JA                Japaneze station                         staţie japoneză
K                  invitation to transmit                  invitaţie la transmitere
K                  thousand                                       o mie
KCS             kilocycles                                       kilocicli (kilohertzi)
KLIX, CLIX key clicks                                       clixuri de manipulaţie
KN                over                                                predarea manipulatorului
                                                                             unei anumite staţii
LB                pound                                             pfund (greutate)

LF                low frequency                               frecvenţă joasă
LF BANDS   low frequency bands                   benzi inferioare de unde scurte
LID              poor operator                                operator fără experienţă
LIS               licensed                                         autorizat

LNG              long                                                lung

LOG              log                                                  caiet de staţie
LP                 long path                                       calea lungă
LSB              lower sideband                             bandă laterală inferioară
LSN              listen                                              ascultă
LTR              later                                                mai târziu
LW               long wire                                        long wire (antenă)
MCI             merci                                              mulţumesc (în lb. franceză)
MCS            megacycles                                   megacicli (megahertzi) 
MGR             manager                                        manager (de QSL-uri)
MI                my                                                  al meu/ai mei
MILS, MA    milliamperes                                 miliamperi
MIN             minute(s)                                       minut(e)                                   
MNI              many                                              mult, multe
MOM            moment                                         moment
MSG             message                                        mesaj
MUF             maximum usable frequency     cea mai înaltă frecvenţă utilizabilă
MULT           multiplier                                       multiplicator
MX               Merry Christmas                          Crăciun fericit
MY               my                                                  al meu, a mea
                 no; nine                                          nu; cifra «nouă»
NA                North America                              America de nord
NET              net                                                  net, reţea
NIL               nothing, not in log                       nimic; absent din log
NITE            night                                               noapte
NM               name                                              nume
NO                nu                                                   nu (negaţie)
NR                number                                          număr
NR                near                                                lângă
NW               now                                                acum
NX                noise; noisy                                  zgomot; zgomotos
OB                old boy                                          bătrân, bătrâne (familiar)
OC                old chap                                        idem
OC                Oceania                                        Oceania
OK                correct                                          corect, în ordine
OM               old man                                         bătrân (orice amator de sex
                                                                            bărbătesc este un OM)
OO               official observer                          observator oficial
OP               operator                                        operator
OSC             oscillator                                       oscilator    
OT                old timer                                       veteran, vechi radioamator
OTC             Old Timers’s Club                         Clubul radioamatorilor veterani
OTR             other                                              alt, altă, alte

OUTPUT      output                                            output, putere de ieşire
PA               power amplifier                            amplificator de putere, etaj final
PIX              picture                                           poză
PKG             package                                         pachet
PLS              please                                            te rog 
PM               post meridiem                              după amiază
PSE             please                                             te rog
PSED          pleased                                           încântat, bucuros
PT               point                                                punct
PWR            power                                             putere
PX               prefix                                              prefix
PX               press                                              presă
QTY            quantity                                         cantitate
QSL            received, I confirm                       recepţionat, confirm
                are; received (Roger)                  eşti/ei sunt; recepţionat (Roger)
R                  decimal point                                virgulă zecimală
RC               ragchew                                          taifas, QSO lung
RCV            receiver                                          receptor
RCVD          received                                         primit
RCVR, RX   receiver                                           receptor
RE, REF      regarding                                        referitor la ...
RF               radio frequency                            radiofrecvenţă
RFI             radio frequency interference      interferenţă de radiofrecvenţă
RIG             radio apparatus                            aparat de radio
                                                                            echipament de emisie
ROTFL        rolling on the floor laughing         mă tăvălesc pe jos de râs
RPT             repeat; report                                 repet(ă); control
RPRT           report                                               control
RST             signal report (readability -          control (inteligibilitate – tăria sem-
                   signal strength – tone)                 nalului – calitatea tonului)
RTTY           radioteletype                                 RTTY, telex
RX               receiver                                           receptor
SA               say                                                     spune
SA              South America                                  America de sud
SAE            self-addressed envelope               plic autoadresat
SASE          self-addressed stamped               plic autoadresat şi
                    envelope                                          timbrat
SED            said                                                   (am/ai/a/au) spus
SEZ            says                                                   (el/ei) spune/spun
SFR            so far                                                 până acum
SHUD         should                                               ar trebui
SIG             signal; signature                            semnal; semnătură
SIGS          signals                                              semnale
SK              out, end of contact                         încheierea legăturii;
                   deceased Amateur                         amator decedat (Silent Key)
SKED          schedule                                           program; întâlnire
SLM           shalom                                              salut în ebraică (pace)
SMS           short message service                   serviciu de mesaj scurt, SMS
SN             soon                                                    curând
SNR           signal-to-noise ratio                       raport semnal/zgomot
SP              short path                                         calea scurtă
SPB           spasibo                                              mulţumesc (în lb. rusă)
SRI            sorry                                                   îmi pare rău, regret  (scuze)
SSB           single sideband                                bandă laterală unică
SSN           sunspot number                               numărul de pete solare

SSTV         slow scan television                        televiziune cu baleiaj lent, SSTV
STN           station                                                staţie
SU             see you                                               la revedere
SUM          some                                                   ceva, câţiva, puţin
SURE        sure                                                     sigur, desigur
SWL          short wave listener                          radioamator receptor în unde scurte
SWR         standing wave ratio                          raport de unde staţionare, RUS
T                zero                                                     zero
TBS           tubes                                                   tuburi, lămpi de radio
TEMP        temperature                                      temperatură
TEST         testing; contest, contest call         test; concurs, apel în concurs
TFC           traffic                                                  trafic
THRU        through                                              prin
TIA           thanks in advance                            mulţumiri anticipate
TIL           till                                                         până
TKS           thanks                                                mulţumiri
TMW         tomorrow                                          mâine
TNX           thanks                                               mulţumiri
TONITE     tonight                                               diseară, la noapte
T/R           transmit/receive                             emisie/recepţie
TRBL         trouble                                               necaz, belea, defecţiune
TRCVR, TRX      transceiver                               transiver
TRIX         tricks                                                  şmecherii, tertipuri
TT              that                                                    acel/acea
TU              thank you                                         îţi (vă) mulţumesc
TVI            television interference                  interferenţă TV
TX              transmit; transmitter                    transmit; emiţător
TXT            text                                                   text
U                you                                                    tu (dumneavoastră)
UFB           ultra fine business                          treabă excepţională, excelent
UHF           ultra high frequency                      frecvenţă ultraînaltă
UNLIS       unlicensed                                        neautorizat
UP              upward                                             în sus
UR              your; you’re                                    al tău (dumneavoastră);
                                                                             eşti (sunteţi)
URL            universal resource locator          adresa unei pagini de internet
URS            yours                                               al tău (dumneavoastră)
USB            upper sideband                             bandă laterală superioară
UTC            universal time coordinated         UTC, ora internaţională 
                                                                             (a meridianului 0)
VFO            variable frequency oscillator     VFO, oscilator de frecvenţă variabilă
VHF            very high frequency                     frecvenţă ultraînaltă (ultrascurte)
VX              voice; phone                                  voce; fonie
VY              very                                                 foarte
W                watts                                               waţi
WA             word after                                       cuvântul după ...
WATSA      what do you say?                         ce zici/spui?
WB             word before                                   cuvântul înainte de ...
WD             word                                               cuvânt
WDS           words                                             cuvinte
WID            with                                                cu
WKD           worked                                           lucrat
WKG           working                                          lucrând
WL              will                                                  voi (vei, vor) (la viitor)
WL              well                                                 bun, ei bine
WPM           words per minute                        grupe pe minut
WTTS          watts                                              waţi
WUD           would                                             aş... (ai, ar)
WX              weather                                        vreme (meteo)
XCVR          transceiver                                   transiver
XCUS         excuse                                           scuze
XMAS         Christmas                                     Crăciun
XMTR          transmitter                                   emiţător
XTAL           chrystal                                        cristal
XYL             wife                                               soţie
YF               wife                                                soţie
YL               young lady                                   (orice persoană
                                                                           de sex femeiesc, necăsătorită)
YR, YRS     year                                                an, ani
Z                zulu time                                        ora UTC (GMT) 
ZX               zero beat                                      zero bătăi (exact pe o frecvenţă)
                too                                                  prea
30               I have no more to send              nu mai am nimic de transmis
33               fondest regards                           salutări din inimă (cordiale)
4                 for                                                   pentru
44               FF    salutul participanţilor la programul World Fauna and Flora (WFF)
55               succes                                            succes
73               best regards                                 salutări cordiale
88               love and kisses                            dragoste şi sărutări
99                                                                       dispari!
?                 question                                         întrebare ( de ex. în loc de «QRL?»)

(Introducere, documentare, selecţia prescurtărilor, completări, traduceri şi prezentare de YO4PX)

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved